Giáo trình - Điện tử - Thông Tin - Kỹ thuật số

Đề tài Mạch khóa có thể là bất kỳ hệ thống bật/tắt điện nào. Khi đầu ra P=Q của bộ so sánh có mức logic 1, nếu ta nhấn phím OPEN sẽ tác động đưa ra một mức logic 1 vào mạch khóa, mức này sẽ mở nguồn cung cấp cho khóa làm việc làm khóa mở, để đóng khóa ta cần thay đổi số nhập vào khác Password và nhấn vào CLOSE, lúc này mức logic 0 sẽ đóng nguồn cung cấp cho khóa, khóa sẽ đóng. Như vậy trạng thái đóng là trạng thái ổn định của khóa. Từ đó ta có sơ đồ nguyên lý điều khiển chức năng trên

pdf31 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình - Điện tử - Thông Tin - Kỹ thuật số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình - Điện tử - Thông Tin - Kỹ thuật số.pdf
Tài liệu liên quan