Giáo trình bài tập C và C++

Bài 8. Viết một chương trình thực hiện các yêu cầu sau: - Cho phép soạn thảo văn bản trên DOS. - Các chức năng cơ bản: mở file mới, mở file đã có, lưu file, thoát, trợ giúp. #include #include #include #include #include #include #include void starting(); void typing(); void openfile(char *); void newfile(char *); void print(char i[],int x,int y); char ch ; char s[20]; char xs[20]; char ys[20];

doc197 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2857 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình bài tập C và C++, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo trình bài tập C va C++.doc
Tài liệu liên quan