Giáo án tích hợp modun 3: Chăn nuôi lợn đực giống

KIỂM TRA KẾT THÚC MODUN Mục tiêu: - Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giấy A0, A4 giấy kiểm tra, đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Kiểm tra hết môn I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:. phút Sĩ số :. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC (kiểm tra môn nuôi lợn đực giống) (Tiết: 72 môn nuôi lợn đực giống)

doc80 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2464 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tích hợp modun 3: Chăn nuôi lợn đực giống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Kiểm tra 1 tiết - Chuẩn bị đề và giấy kiểm tra - Ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho bài kiểm tra 1 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Nội dung kiểm tra - Phát đề và giấy kiểm tra - Nhận đề và giấy kiểm tra 1 Phút 3 Giải quyết vẫn đề - Làm bài kiểm tra - Quan sát học viên làm bài - Làm bài theo câu hỏi ( Không trao đổi bài) 40Phút 4 Kết thúc vẫn đề - Thu bài kiêm tra - Thu bài - Kiểm tra lại số lượng bài - Nộp bài 1 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 1P IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 47 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước: Kiểm tra Thực hiện từ ngày 7/5/2015 đến ngày 7/5/2015 BÀI 4: CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG LỢN ĐỰC GIỐNG Mục tiêu: -Mô ta được những kiến thức liên quan đến nuôi dưỡng lợn đực giống - Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống, nâng cao khả năng sử dụng và hiệu quả kinh tế đối với lợn đực giống ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình giáo án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..... phút Sĩ số :............................... Câu 1: trình bày cách chế biến thức ăn xanh Câu 2: Trình bày cách chế biến thức ăn tinh ( Ngô) Câu 3 Trình bày cách bảo quản hạt ngô II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1 lý thuyết bài 4: Chăm sóc nuôi dương lợn đực giống) (Tiết: 36 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Đực giống có vai trò quan trong trong chăn nuôi và tái tạo đàn vởi tính duy truyền của chúng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đàn - Trao đổi về cách chăm sóc nuôi dưỡng. sử dụng lợn đực giống thức ăn chăn nuôi - Trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc nuôi dưỡng. sử dụng lợn đực giống 5 phút 2 Giảng bài mới 1. Vận chuyển lợn đực - Trình bày cách vận chuyển, phương tiện vận chuyển và vệ sinh thú y phương tiện vận - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 30phút 3 Củng cố bài và kết thúc - Chăm sóc nuôi dưỡng. sử dụng lợn đực giống cần thực hiện đúng quy trình đảm bảo kỹ thuật Nhẫn mạnh về phương tiện vận chuyển và khâu vệ sinh thú y phương tiện trước và sau khi vận chuyển - Quan sát, ghi chép 5phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 3P II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 2 lý thuyết bài 4: Chăm sóc nuôi dương lợn đực giống) (Tiết: 37 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới 2. Nuôi tân đáo (cách li) - Trình bày chuồng nuôi cách ly và các bước nuôi cách ly lợn đực giống - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 35phút 3 Củng cố bài và kết thúc - Nuôi cách ly và chuồng nuôi cách ly lợn đực giống phải đảm bảo chi tiêu kỹ thuật thú y Nhẫn mạnh về nuôi cách ly và chuồng nuôi cách ly của lợn đực giống - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 5phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 5 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 48 Thời gian thực hiện: 6 tiết( 360 p ) Bài học trước: Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống Thực hiện từ ngày 7/5/2015 đến ngày 7/5/2015 BÀI 4: CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG LỢN ĐỰC GIỐNG (Tiếp) Mục tiêu: - Mô tả được những kiến thức có liên quan đến việc xác định và tạo nguồn thức ăn chăn nuôi lợn đực giống - Xác định được nguồn thức ăn, nhu cầu dinh dưỡng của lợn đực giống - Phối trộn và tạo được nguồn thức ăn để nuôi lợn đực giống - Chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, (máy ảnh nếu có) HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành trên lớp - Liên hệ hộ chăn nuôi lợn đực giống để làm điểm thực hành I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ....phút Sĩ số :...................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1, 2: thực hành bài 4: Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống ) (Tiết: 38, 39 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Đực giống có vai trò quan trong trong chăn nuôi và tái tạo đàn vởi tính duy truyền của chúng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đàn Thăm quan các vườn trồng cây làm thức ăn trong chăn nuôi - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thực hành - Sổ sách ghi chép 15 phút 2 Giới thiệu chủ đề 1. Vận chuyển lợn đực 2. Nuôi tân đáo (cách li) - Hướng dẫn thực hành ( quan sát chuồng trại và phương tiện vận chuyển lợn đực giống) - Quan sát 20phút 3 Giải quyết vẫn đề 1. Vận chuyển lợn đực 2. Nuôi tân đáo (cách li) - Giới thiệu phương tiện vân chuyển lợn đực giống và quy trình sử dụng cũng như khâu vệ sinh thú y - Giới thiệu về chuồng nuôi và chuồng nuôi cách ly lợn đực giống, quy trình sử dụng cũng như khâu vệ sinh thú y - Quan sát, 280phút 4 Kết thúc vẫn đề - Chăm sóc nuôi dưỡng. sử dụng lợn đực giống cần thực hiện đúng quy trình đảm bảo kỹ thuật - Phương tiện vận chuyển và chuồng nuôi cách ly lợn đực giống phải đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật thú y Giới thiệu một số mô hình phương tiện vận chuyển và chuồng cách ly lợn đực giống phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương - Quan sát, ghi chép, hiểu bài 20 phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 49 Thời gian thực hiện: 4 tiết( 180 p ) Bài học trước: chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống Thực hiện từ ngày 8/5/2015 đến ngày 8/5/2015 BÀI 4 CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG LỢN ĐỰC GIỐNG (tiếp) Mục tiêu: -Mô ta được những kiến thức liên quan đến nuôi dưỡng lợn đực giống - Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống, nâng cao khả năng sử dụng và hiệu quả kinh tế đối với lợn đực giống ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình giáo án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:... phút Sĩ số :............................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Kiểm tra bài cũ gọi 2-3 học viên Câu 1: Phương tiện vận chuyển lợn đực giống cần đảm bảo chỉ tiêu nào? Câu 2: Tại sao phải nuôi cách ly lợn đực giống? Câu 3 Tai sao phải phun khử trùng phương tiện vận chuyển? II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 3 lý thuyết bài 4: Chăm sóc nuôi dương lợn đực giống) (Tiết: 44 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Đực giống có vai trò quan trong trong chăn nuôi và tái tạo đàn vởi tính duy truyền của chúng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đàn - Trao đổi về cách chăm sóc nuôi dưỡng. sử dụng lợn đực giống thức ăn chăn nuôi - Trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc nuôi dưỡng. sử dụng lợn đực giống 5 phút 2 Giảng bài mới 3. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực hậu bị 3.1 Chăm sóc lợn đực giống. - Trình bày các bước chăm sóc lợn đực hậu bị Trao đổi về chăm sóc lợn đực giống. - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài -Trao đổi về chăm sóc lợn đực giống. 35 phút 3 Củng cố bà và kết thúc - Để có một lợn đực giống tốt cần phải nuôi dưỡng tốt và chải qua các bước chọn lọc. Ở giai đoạn nuôi hâu bị là rât quan trong của môt đực giống thành thục Nhẫn mạnh vai trò nuôi dưỡng chăm sóc đực giống hậu bị. Liên hệ thực tế - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 5 phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu Tiết 4 (lý thuyết bài 4: Chăm sóc nuôi dương lợn đực giống) (Tiết: 45 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới 3.2 Nuôi dưỡng lợn đực giống. - Trình bày cách nuôi dưỡng lợn đực giống. Liên hệ với thực tế Trao đổi về nuôi dưỡng lợn đực giống. - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài -Trao đổi về nuôi lợn đực giống. 40phút 3 Củng cố bà và kết thúc - Để có một lợn đực giống tốt cần phải nuôi dưỡng tốt và chải qua các bước chọn lọc. Ở giai đoạn nuôi hâu bị là rât quan trong của môt đực giống thành thục Nhẫn mạnh về nuôi cách ly và chuồng nuôi cách ly của lợn đực giống - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 5 phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu Tiết 5 (lý thuyết bài 4: Chăm sóc nuôi dương lợn đực giống) (Tiết: 46 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 3 Giảng bài mới 4. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực làm việc 4.1. Chăm sóc Hình 4.1. An toàn sinh học trong chăn nuôi lợn đực giống - Trình bày các bước chăn sóc lợn đực làm việc. - Liên hệ với thực tế - Trao đổi về chăm sóc lợn đực giống làm việc. - Trình chiếu hình ảnh về An toàn sinh học trong chăn nuôi lợn đực giống - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài - Trao đổi về chăm sóc lợn đực giống làm việc. 40 phút 3 Củng cố bà và kết thúc - Để có một lợn đực giống tốt cần phải được chăm sóc đung quy trình kỹ thuật thì mới đem lại hiệu quả cao trong quá trình khai thác sử dụng. Nhẫn mạnh về một con đực giống được chăm sóc tốt nó có ảnh hưởng như thế nào trong quá trình khai thác và sử dụng - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 5 phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu Tiết 6 (lý thuyết bài 4: Chăm sóc nuôi dương lợn đực giống) (Tiết: 47 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới 4.2. Nuôi dưỡng - Trình bày các bước nuôi dưỡng lợn đực làm việc. - Liên hệ với thực tế - Trao đổi về cách nuôi dưỡng lợn đực giống làm việc. - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài - Trao đổi về cách nuôi dưỡng lợn đực giống làm việc. 40 phút 3 Củng cố bà và kết thúc - Để có một lợn đực giống tốt cần phải được nuôi dưỡng đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo đủ dinh dưỡng thì mới đem lại hiệu quả cao trong quá trình khai thác sử dụng. Nhẫn mạnh về một con đực giống được nuôi dưỡng tốt nó có ảnh hưởng như thế nào trong quá trình khai thác và sử dụng - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 5 phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 5 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 50 Thời gian thực hiện: 4 tiết( 240p ) Bài học trước: Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống Thực hiện từ ngày 8/5/2015 đến ngày 8/5/2015 BÀI 4: CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG LỢN ĐỰC GIỐNG (Tiếp) Mục tiêu: - Mô tả được những kiến thức có liên quan đến việc xác định và tạo nguồn thức ăn chăn nuôi lợn đực giống - Xác định được nguồn thức ăn, nhu cầu dinh dưỡng của lợn đực giống - Phối trộn và tạo được nguồn thức ăn để nuôi lợn đực giống - Chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A4 (máy ảnh nếu có) HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành thực tế tại nhà dân - Liên hệ hộ chăn nuôi lợn dực giống để làm điểm thực hành I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: .... phút Sĩ số :..................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 7 ,8, 9, 10: thực hành bài 4: Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống ) (Tiết: 48 - 51 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Đực giống có vai trò quan trong trong chăn nuôi và tái tạo đàn vởi tính duy truyền của chúng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đàn - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thực hành - Sổ sách ghi chép 10phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung 3. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực hậu bị 3.1 Chăm sóc 3.2 Nuôi dưỡng 4. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực làm việc 4.1. Chăm sóc 4.2. Nuôi dưỡng - Hướng dẫn thực hành thứ tự theo chủ đề - Quan sát 20 phút 3 Giải quyết vẫn đề 3. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực hậu bị 3.1 Chăm sóc 3.2 Nuôi dưỡng 4. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực làm việc 4.1. Chăm sóc 4.2. Nuôi dưỡng - Hướng dẫn thực hành ( Có thuyết trình của giáo viên) - Cho học viên thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên - Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên 180phút 4 Kết thúc vẫn đề - Để có một lợn đực giống tốt cần phải được nuôi dưỡng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo đủ dinh dưỡng thì mới đem lại hiệu quả cao trong quá trình khai thác sử dụng. - Nhẫn mạnh về một con đực giống được nuôi dưỡng chăm sóc tốt nó có ảnh hưởng như thế nào trong quá trình khai thác và sử dụng - Quan sát, ghi chép, hiểu bài 25 phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 51 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước: Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống Thực hiện từ ngày 11/5/2015 đếnngày 11/5/2015 BÀI 4 CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG LỢN ĐỰC GIỐNG (tiếp) Mục tiêu: -Mô ta được những kiến thức liên quan đến nuôi dưỡng lợn đực giống - Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống, nâng cao khả năng sử dụng và hiệu quả kinh tế đối với lợn đực giống ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình giáo án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.... phút Sĩ số :............................... Câu 1: Cách chăm sóc lơn đực giống hậu bị ? Câu 2: Cách chăm sóc lợn đực giống làm việc? Câu 3 Cách nuôi dưỡng lợn đực giống làm việc? II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 7 lý thuyết bài 4: Chăm sóc nuôi dương lợn đực giống) (Tiết: 52 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Phòng bệnh cho lợn đực giống ở các giai đoại, chon đực giống, đực giống hậu bị, đực giống thành thục ( làm việc) - Trình bày các bước phòng bệnh cho lợn đực giống ở các giai đoại, chon đực giống, đực giống hậu bị, đực giống thành thục ( làm việc) - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 30phút 3 Củng cố và kết thúc vấn dề - Để chăn nuôi lợn đực giống hiệu quả ngoài khâu chăm sóc nuôi dưỡng cần phải làm tốt khâu vệ sinh phòng bệnh cho lợn đực giống Nhẫn mạnh vai trò phòng bệnh cho lợn đực giống - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 10phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 2P ( Tiết 8 lý thuyết bài 4: Chăm sóc nuôi dương lợn đực giống) (Tiết: 53 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Vệ sinh cho lợn đực giống và vệ sinh chuồng trai, sơn chơi cho lợn đực giống ở các giai đoại, chon đực giống, đực giống hậu bị, đực giống thành thục ( làm việc) - Trình bày các bước và vệ sinh chuồng trai, sơn chơi cho lợn đực giống ở các giai đoại, chon đực giống, đực giống hậu bị, đực giống thành thục ( làm việc) -Trao đổi kinh nghiêm cùng học viên - Đặt câu hỏi(cách tắm cho lợn về mùa đông và mùa hè) - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài -Trao đổi về chăm sóc lợn đực giống. Trao đổi kinh nghiêm cùng giảng viên - trả lời câu hỏi 30phút 3 Củng cố và kết thúc vấn dề - Để chăn nuôi lợn đực giống hiệu quả ngoài khâu chăm sóc nuôi dưỡng cần phải làm tốt khâu vệ sinh phòng bệnh cho lợn đực giống Nhất là vệ sinh chuồng trại Nhẫn mạnh vai trò vệ sinh phòng bệnh cho lợn đực giống - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 10 phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 9 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 52 Thời gian thực hiện: 1 tiết( 60 p ) Bài học trước: Chăm sóc nuoi dưỡng lợn đực giống Thực hiện từ ngày 11/5/2015 đến ngày 11/5/2015 KI ỂM TRA Mục tiêu: - Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giấy A0, A4 giấy kiểm tra, đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Kiểm tra 1 tiết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ... phút Sĩ số :.................................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết1 kiểm tra) (Tiết: 58 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Kiểm tra 1 tiết - Chuẩn bị đề và giấy kiểm tra - Ổn định và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho bài kiểm tra 1 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Nội dung kiểm tra - Phát đề và giấy kiểm tra - Nhận đề và giấy kiểm tra 1 Phút 3 Giải quyết vẫn đề - Làm bài kiểm tra - Quan sát học viên làm bài - Làm bài theo câu hỏi của đề bài ( Không trao đổi bài) 55Phút 4 Kết thúc vẫn đề - Thu bài kiêm tra - Thu bài - Kiểm tra lại số lượng bài - Nộp bài 1 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 53 Thời gian thực hiện: 4 tiết( 240 p ) Bài học trước: Kiểm tra Thực hiện từ ngày 11/5/2015 đến ngày 11/5/2015 Bài 5: KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LỢN ĐỰC GIỐNG Mục tiêu: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến huấn luyện đực giống, cách khai thác, kiểm tra, pha loãng và bảo quả tinh - Thực hiện được việc huấn luyện đực giống, lấy tinh, pha chế và bảo quản tinh đúng kỹ thuật; sử dụng lợn đực giống có hiệu quả. - Thực hiện thao tác phối giống cho lợn cái chính xác và đạt tỉ lệ đậu thai cao ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành trên lớp - Liên hệ hộ chăn nuôi lợn dực giống để làm điểm thực hành I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ...phút Sĩ số:........................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1, 2, 3, 4: thực hành bài 5: (Tiết: 59 – 62 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Khai thác và sử dụng lợn đực giống trong chăn nuôi hiệu quả - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thực hành - Sổ sách ghi chép 5 phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Hướng dẫn thực hành thứ tự theo chủ đề - Quan sát, ghi chép 20 phút 3 Giải quyết vẫn đề 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Chiếu các Clip, video có nội dung 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Quan sát , ghi chép 180phút 4 Kết thúc vẫn đề - Muốn khai thác và sử dụng lợn đực giống trong chăn nuôi hiệu quả cần phải thực hiện đầy đủ các bước 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Nhẫn mạnh công tác 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Quan sát, ghi chép, hiểu bài 20phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 54 Thời gian thực hiện: 3 tiết( 135p ) Bài học trước: Khai thac v sử dụng lợn đực giống Thực hiện từ ngày 12/5/2015 đến ngày 12/5/2015 Bài 5: KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LỢN ĐỰC GIỐNG tiếp Mục tiêu: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến huấn luyện đực giống, cách khai thác, kiểm tra, pha loãng và bảo quả tinh - Thực hiện được việc huấn luyện đực giống, lấy tinh, pha chế và bảo quản tinh đúng kỹ thuật; sử dụng lợn đực giống có hiệu quả. - Thực hiện thao tác phối giống cho lợn cái chính xác và đạt tỉ lệ đậu thai cao ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình giáo án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: .... phút Sĩ số :............................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 1: Nêu tuổi huấn luyện lợn đực giống ? Câu 2: Nêu các bước huấn luyện lợn đực giống ? Câu 3 Nêu Giai đoạn 1(ngày động dục thứ nhất) ở lợn cái? II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1 lý thuyết bài 5: (Tiết: 63 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Khai thác và sử dụng lợn đực giống trong chăn nuôi hiệu quả trong chăn nuôi - Chuẩn bị bài giảng - Trao đổi kinh nghiệm sử dung và khai thác lợn đực giống Cùng học viên - Quan sát tiếp thu bài - Trao đổi kinh nghiệm sử dung và khai thác lợn đực giống Cùng giảng viên 5 phút 2 Giảng bài mới A. Nội dung 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống - Trình bày tuổi, điều kiên, phương pháp huấn luyên lợn đực giống - Trình bày các khai thác tinh đực giống( Chuận dụng cụ, trình tự thao tác) - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 30phút 3 Củng cố bài và ết thúc - Để sử dụng, khai thác đực giống hiệu quả cần tuân thủ các bước huấn luyện và khai thác tinh dúng kỹ thuật Nhẫn mạnh vai trò huấn luyện lợn đực giống và khai thác tinh đực giống - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 5 phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 2P ( Tiết 2 lý thuyết bài 5: (Tiết: 64 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Chuẩn bị bài giảng phút 2 Giảng bài mới A. Nội dung 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Trình bày cách kiểm tra tinh dịch và chỉ tiêu đánh giá hàng ngày như: Chất lượng, mầu xắc, mùi vị, hoạt lực, nồng độ,độ PH,tỷ lệ sống chết, tỷ lệ kỳ hình của tinh trùng - Trình bày cách pha loãng tinh trùng và bảo quản tinh trùng - Trình bày tuổi và thời gian sử dung lợn đực giống - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 40 phút 4 Kết thúc vẫn đề - Để sử dụng hiệu quả lợn đực giống và tinh trùng sau khi khai thác cần phải kiêm tra qua chỉ tiêu đánh giá hàng cung như độ tuổi và thời gian sử dung dực giống Nhẫn mạnh tuổi, thời gian sử dung của đực giống và kiểm tra tinh trùng sau khi khai thác thông qua chỉ tiêu đánh giá hàng - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 4 phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 1P ( Tiết 3 lý thuyết bài 5: (Tiết: 65 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Chuẩn bị bài giảng phút 3 Giảng bài mới A. Nội dung 5. Phối giống cho lợn cái - Trình bày cách phát hiện động duc, xác định thời điểm phối giống - Trình bày cách dẫn tinh: chuẩn bị dụng cụ,lơn nái,và thao tác dẫn tinh - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 40 phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Để phối giống cho lợn nái hiệu quả cần phải phát hiện động duc, xác định thời điểm phối và dẫn tinh đúng kỹ thuật Nhẫn mạnh thời gian động dục, thời điểm phối giống và ỹ thuật dẫn tinh - Quan sát, ghi chép, tiếp thu bài 4 phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 1P TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 9 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 55 Thời gian thực hiện: 4 tiết( 240 p ) Bài học trước: khai thác và sử dụng lợn đực giống Thực hiện từ ngày 13/5/2015 đến ngày 13/5/2015 Bài 5: KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LỢN ĐỰC GIỐNG tiếp Mục tiêu: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến huấn luyện đực giống, cách khai thác, kiểm tra, pha loãng và bảo quả tinh - Thực hiện được việc huấn luyện đực giống, lấy tinh, pha chế và bảo quản tinh đúng kỹ thuật; sử dụng lợn đực giống có hiệu quả. - Thực hiện thao tác phối giống cho lợn cái chính xác và đạt tỉ lệ đậu thai cao ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành thực tế tại nhà dân - Liên hệ hộ chăn nuôi lợn dực giống để làm điểm thực hành I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.... phút - Sĩ số :..................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 4,5,6,7: thực hành bài 5: (Tiết: 66 – 70 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Khai thác và sử dụng lợn đực giống trong chăn nuôi hiệu quả - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thực hành - Sổ sách ghi chép 5 phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Hướng dẫn thực hành thứ tự theo chủ đề - Quan sát, ghi chép 20 phút 3 Giải quyết vẫn đề 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Trình bày nội dung thực hành - Hướng dẫn học viên thực hành thứ tự theo nội dung - Tập huấn luyện cho lợn đực giống hậu bị và lơn đực giống thành thục - Khai thác tinh - Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống - Sử dụng lợn đực giống - Phối giống cho lợn cái 180phút 4 Kết thúc vẫn đề - Muốn khai thác và sử dụng lợn đực giống trong chăn nuôi hiệu quả cần phải thực hiện đầy đủ các bước 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Nhẫn mạnh công tác 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Quan sát, ghi chép, hiểu bài 20 phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 10P IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: . ................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 56 Thời gian thực hiện: 4 tiết( 240 p ) Bài học trước: Kiểm tra Thực hiện từ ngày 13/5/2015 đến ngày 13/5/2015 Bài 5: KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG LỢN ĐỰC GIỐNG Mục tiêu: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến huấn luyện đực giống, cách khai thác, kiểm tra, pha loãng và bảo quả tinh - Thực hiện được việc huấn luyện đực giống, lấy tinh, pha chế và bảo quản tinh đúng kỹ thuật; sử dụng lợn đực giống có hiệu quả. - Thực hiện thao tác phối giống cho lợn cái chính xác và đạt tỉ lệ đậu thai cao ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành trên lớp - Liên hệ hộ chăn nuôi lợn dực giống để làm điểm thực hành I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ...phút Sĩ số:........................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết 1, 2, 3, 4: thực hành bài 5: (Tiết: 59 – 62 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Khai thác và sử dụng lợn đực giống trong chăn nuôi hiệu quả - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ thực hành - Sổ sách ghi chép 5 phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Hướng dẫn thực hành thứ tự theo chủ đề - Quan sát, ghi chép 20 phút 3 Giải quyết vẫn đề 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Chiếu các Clip, video có nội dung 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Quan sát , ghi chép 180 phút 4 Kết thúc vẫn đề - Muốn khai thác và sử dụng lợn đực giống trong chăn nuôi hiệu quả cần phải thực hiện đầy đủ các bước 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Nhẫn mạnh công tác 1. Huấn luyện lợn đực giống 2. Khai thác tinh đực giống 3. Kiểm tra, pha chế và bảo quản tinh đực giống 4. Sử dụng lợn đực giống 5. Phối giống cho lợn cái - Quan sát, ghi chép, hiểu bài 20 phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 57 Thời gian thực hiện: 1 tiết( 180 p ) Bài học trước: thực hành khai thác và sử dụng lợn đực giống Thực hiện từ ngày 14 /5/2015 đến ngày 14/5/2015 KIỂM TRA Mục tiêu: - Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giấy A0, A4 giấy kiểm tra, đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Kiểm tra 1 tiết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.... phút Sĩ số :............................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC ( Tiết1 kiểm tra; bài 5: (Tiết: 71 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Kiểm tra 1 tiết - Chuẩn bị đề và giấy kiểm tra - Ổn định và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho bài kiểm tra 1 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Nội dung kiểm tra - Phát đề và giấy kiểm tra - Nhận đề và giấy kiểm tra 1 Phút 3 Giải quyết vẫn đề - Làm bài kiểm tra - Quan sát học viên làm bài - Làm bài theo câu hỏi của đề bài ( Không trao đổi bài) 40Phút 4 Kết thúc vẫn đề - Thu bài kiêm tra - Thu bài - Kiểm tra lại số lượng bài - Nộp bài 1 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 58 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước: Kiểm tra Thực hiện từ ngày 14/5/2015 đến ngày14/5/2015 KIỂM TRA KẾT THÚC MODUN Mục tiêu: - Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giấy A0, A4 giấy kiểm tra, đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Kiểm tra hết môn I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.... phút Sĩ số :.................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC (kiểm tra môn nuôi lợn đực giống) (Tiết: 72 môn nuôi lợn đực giống) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Kiểm tra hết môn - Chuẩn bị đề và giấy kiểm tra - Ổn định và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho bài kiểm tra 1 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Nội dung kiểm tra - Phát đề và giấy kiểm tra - Nhận đề và giấy kiểm tra 2 Phút 3 Giải quyết vẫn đề - Làm bài kiểm tra - Quan sát học viên làm bài - Làm bài theo câu hỏi của đề bài ( Không trao đổi bài) 90 Phút 4 Kết thúc vẫn đề - Thu bài kiêm tra - Thu bài - Kiểm tra lại số lượng bài - Nộp bài 1 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao_an_tich_hopmodun3_chan_nuoi_lon_duc_giong_8574.doc
Tài liệu liên quan