Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT15

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Liệt kê các khía cạnh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm? Nhà bếp sạch đem lại lợi ích gì? Đâu là những vị trí cần làm vệ sinh trong nhà bếp ? Cần làm gì để đảm bảo nhà bếp luôn sạch. Câu 2 (2đ):Trình bày giá trị dinh dưỡng của thịt, cá? Câu 3 (3đ): Giải thích 4 chức năng của quản trị: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát. Liên hệ với trách nhiệm của Bếp trưởng liên quan đến 4 chức năng trên. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT15 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Liệt kê các khía cạnh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm? Nhà bếp sạch đem lại lợi ích gì? Đâu là những vị trí cần làm vệ sinh trong nhà bếp ? Cần làm gì để đảm bảo nhà bếp luôn sạch. Câu 2 (2đ):Trình bày giá trị dinh dưỡng của thịt, cá? Câu 3 (3đ): Giải thích 4 chức năng của quản trị: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát. Liên hệ với trách nhiệm của Bếp trưởng liên quan đến 4 chức năng trên. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_15_9089.doc
  • docda_ktcbma_lt_15_669.doc
Tài liệu liên quan