Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT25

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Liệt kê tên nhóm vitamin tan trong chất béo. Nêu vai trò và nguồn gốc của vitamin A và vitamin D. Câu 2 (2đ):2.1.Trình bày mục đích, yêu cầu của kỹ thuật sơ chế nguyên liệu thực phẩm 2.2. Liệt kê các bước trong quy trình sơ chế động vật tươi sống. Câu 3 (3đ): 3.1. Nêu khái niệm về chi phí biến đổi, chi phí cố định và lợi nhuận ? 3.2. Bài tập: Số liệu thống kê chi phí trong một tháng của nhà hàng Thắng Lợi như sau: - Chi phí khấu hao tài sản cố định: 10.000.000,đ - Chi phí quản lý: 7.000.000,đ - Chi phí nguyên, nhiên liệu : 55.000.000,đ - Chi phí lao động sản xuất trực tiếp: 15.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 3.000.000,đ - Chi phí bao bì, đóng gói: 300.000,đ

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT 25 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Liệt kê tên nhóm vitamin tan trong chất béo. Nêu vai trò và nguồn gốc của vitamin A và vitamin D. Câu 2 (2đ):2.1.Trình bày mục đích, yêu cầu của kỹ thuật sơ chế nguyên liệu thực phẩm 2.2. Liệt kê các bước trong quy trình sơ chế động vật tươi sống. Câu 3 (3đ): 3.1. Nêu khái niệm về chi phí biến đổi, chi phí cố định và lợi nhuận ? 3.2. Bài tập: Số liệu thống kê chi phí trong một tháng của nhà hàng Thắng Lợi như sau: - Chi phí khấu hao tài sản cố định: 10.000.000,đ - Chi phí quản lý: 7.000.000,đ - Chi phí nguyên, nhiên liệu : 55.000.000,đ - Chi phí lao động sản xuất trực tiếp: 15.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 3.000.000,đ - Chi phí bao bì, đóng gói: 300.000,đ Yêu cầu: a. Hãy phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Với chi phí như trên, nhà hàng phục vụ được 3.000 suất ăn. Hãy tính chi phí bình quân cho 1 suất ăn? Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_25_654.doc
  • docda_ktcbma_lt_25_3892.doc
Tài liệu liên quan