Đề thi Toefl tháng 10-1999

(Bản scan) What is the main purpose of the talk? What does the professor say about the novel Uncle Tom's Cabin? Why does the speaker mention Mark Twain? What was Stowe's first published work?

pdf22 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi Toefl tháng 10-1999, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề thi Toefl tháng 10-1999.pdf