Đất đai Việt Nam

Việt Nam có gần 25 triệu ha đất dốc (76% diện tích đất tự nhiên), trong đó có: – hơn 12,5 triệu ha đất xấu và – trên 50% diện tích đồng bằng là "đất có vấn đề". • 0,82 triệu ha đất phèn, • 0,54 triệu ha đất cát, • 2,06 triệu ha đất xám bạc màu, • 0,5 triệu ha đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, • 0,24 triệu đất ngập mặn, • 0,47 ha đất lầy úng, • 8,5 triệu ha đất có tầng mặt mỏng ở vùng đồi núi. • Các loại đất có nhiều hạn chế nói trên chiếm 14,13 triệu ha hay 42,8% đất tự nhiên cả nước .

ppt34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2102 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đất đai Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐất.ppt
Tài liệu liên quan