Đại cương về sắc ký lỏng

CÁC LOẠI CỘT DÙNG TRONG SẮC KÝ LỎNG ? RẤT NHIỀU NHÃN HIỆU CỘT KHÁC NHAU HIỆN BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG: ) ĐƯỢC CHIA LÀM NHIỀU LOẠI THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, TRONG ĐÓ CHỦ YẾU LÀ : 9 CỘT PHA ĐẢO RP C18 (ODS) 9 CỘT PHA THƯỜNG C8 9 CÁC LOẠI CỘT CHUYÊN DỤNG CHO TỪNG NHÓM CHẤT. 9 CỘT C18 VÀ C8 ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO PHẦN LỚN CÁC HỢP CHẤT THÔNG THƯỜNG

pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 968 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đại cương về sắc ký lỏng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI CƯƠNG VỀ SẮC KÝ LỎNG TS. NGUYỄN BÁ HOÀI ANH SẮC KÝ (CHROMATOGRAPHY) ) LÀ PHƯƠNG PHÁP TÁCH ) DỰA TRÊN 2 QUÁ TRÌNH * HẤP PHỤ * GIẢI HẤP PHỤ ) XẢY RA LIÊN TỤC GIỮA 2 PHA: * PHA TĨNH : THƯỜNG LÀ RẮN HOẶC LỎNG * PHA ĐỘNG : CHẤT LỎNG (MỘT CHẤT HOẶC HỖN HỢP NHIỀU CHẤT) ) ĐỊNH TÍNH : DỰA VÀO THỜI GIAN LƯU ) ĐỊNH LƯỢNG : DỰA VÀO CHIỀU CAO HOẶC DIỆN TÍCH PEAK KHI NỐI VỚI CÁC ĐẦU DÒ (DETECTOR) PHƯƠNG PHÁP CHO PHÉP Start tM tR1 tR2 tR3 tR4 INJECTOR DETECTOR CHROMATOGRAPHY M O B I L E P H A S E S T A T I O N A R Y P H A S E SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY SẮC KÝ LỎNG ĐƠN GIẢN HỆ ISOCRATIC : THÀNH PHẦN DUNG MÔI KHÔNG ĐỔI SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY SẮC KÝ LỎNG (tt) CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN BAO GỒM : NGUỒÀN CUNG CẤÁP PHA ĐỘÄNG (MOBILE PHASE) : LÀØ BÌNH ĐỰÏNG PHA ĐỘÄNG HOẶËC DUNG MÔI Â CHẠÏY MÁÙY. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY SẮC KÝ LỎNG (tt) HỆÄ THỐÁNG ĐIỀÀU KHIỂÅN ÁÙP SUẤÁT HOẶËC TỐÁC ĐỘÄ DÒØNG PHA ĐỘÄNG, CÒØN GỌÏI LÀØ HỆÄ THỐÁNG CUNG CẤÁP DUNG MÔI : LC PUMP. Â BAO GỒÀM HỆÄ ISOCRATIC (ĐẲÚNG THÀØNH PHẦÀN) VÀØ HỆÄ GRADIENT (THÀØNH PHẦÀN PHA ĐỘÄNG THAY ĐỔÅI TRONG QUÁÙ TRÌNH CHẠÏY) SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY SẮC KÝ LỎNG (tt) VAN BƠM MẪU (INJECTION Ã VALVE): GỒÀM LOẠÏI BƠM TAY VÀØ HỆÄ THỐÁNG BƠM MẪU TÃ ỰÏ ĐỘÄNG SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY SẮC KÝ LỎNG (tt) LÒØ CỘÄT (COLUMN OVEN) : DÙØNG ĐỂÅ ĐIỀÀU KHIỂÅN NHIỆÄT ĐỘÄ CỘÄT TÁÙCH CỘÄT TÁÙCH : LÀØ NƠI XẢÛY RA CÁÙC QUÁÙ TRÌNH TÁÙCH CHẤÁT. GỒÀM CỘÄT PHÂN Â TÍCH VÀØ CỘÄT BẢÛO VỆÄ SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY SẮC KÝ LỎNG (tt) ĐẦU DÒ (DETECTOR): CÓ NHIỀU LOẠI KHÁC NHAU TÙY THEO MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH. DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN CHẤT VÀ ĐỊNH LƯỢNG : UV-VIS, HUỲNH QUANG, ĐỘ DẪN, ĐIỆN HÓA, KHỐI PHỔ SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY SẮC KÝ LỎNG (tt) HỆ THỐNG GHI NHẬN VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU (INTERFACE, SOFTWARE, PC) : DÙNG ĐỂ THU THẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC KẾT QUẢ. Start tM tR1 tR2 tR3 tR4 Injector Detector Column Mobile phase NGUYÊN TẮC CỦA BƠM SẮC KÝ LỎNG - Gồm 2 valve một chiều : + Một valve một chiều vào, chỉ cho phép dung môi vào đầu bơm. Không cho dung môi ra. + Một valve một chiều ra, chỉ cho phép dung môi ra khỏi bơm, không cho dung môi vào. + Hệ thống bơm piston chính xác điều khiển bằng mô tơ bước (step mô tơ) HỆ THỐNG LOẠI NHIỄU CỦA BƠM -Nhiễu bơm sẽ làm tăng nhiễu nền do piston di chuyển sẽ tạo xung dòng. - Giảm nhiễu bằng hai cách : + Dung dịch bơm qua một ống đường kính nhỏ để giảm xung. + Thay đổi kết cấu bánh răng, sử dụng bơm kép để piston di chuyển nhẹ và ít nhiễu. DUAL PISTON HỆ THỐNG GRADIENT GRADIENT TRONG SẮC KÝ LỎNG LÀ GÌ ? -LÀ SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN PHA ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THEO NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỤ THỂ MỤC ĐÍCH : NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TÁCH CỦA CÁC CHẤT TRÊN CỘT. NGUYÊN NHÂN : + NHIỀU CHẤT KHÔNG THỂ TÁCH ĐƯỢC TRÊN CỘT TÁCH VỚI MỘT THÀNH PHẦN PHA ĐỘNG (DO TƯƠNG TÁC CỦA CÁC CHẤT CẦN TÁCH VỚI PHA ĐỘNG VÀ PHA TĨNH GIỐNG NHAU) + NẾU THAY ĐỔI THÀNH PHẦN PHA ĐỘNG : TƯƠNG TÁC GIỮA CHẤT PHÂN TÍCH VÀ PHA TĨNH, PHA ĐỘNG SẼ THAY ĐỔI. VÌ VẬY SẼ TÁCH ĐƯỢC CÁC CHẤT. HỆ THỐNG GRADIENT -BAO GỒM HỆ GRADIENT ÁP SUẤT THẤP VÀ HỆ GRADIENT ÁP SUẤT CAO -HỆ GRADIENT ÁP SUẤT CAO (HIGH PRESSURE GRADIENT: HPGE) CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH PHẦN PHA ĐỘNG CAO HƠN NHƯNG THIẾT BỊ ĐẮT HƠN VÌ TỐI THIỂU CẦN 02 BƠM SẮC KÝ LỎNG -HỆ GRADIENT ÁP SUẤT THẤP (LOW PRESSURE GRADIENT : LPGE) CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH PHẦN PHA ĐỘNG THẤP HƠN NHƯNG CHỈ CẦN MỘT BƠM LC CÓ THỂ TRỘN VÀ THAY ĐỔI 04 DUNG MÔI KHÁC NHAU. HỆ GRADIENT ÁP SUẤT CAO HỆ GRADIENT ÁP SUẤT THẤP BỘ TIÊM MẪU -DÙNG ĐỂ ĐƯA MẪU VÀO HỆ THỐNG -GỒM VALVE 6 CỔNG -CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG NHƯ SAU : + VALVE TIÊM MẪU CÓ VÒNG MẪU (LOOP) CÓ THỂ TÍCH CỐ ĐỊNH (THƯỜNG 20 uL) DÙNG SYRING BƠM MẪU VÀO VÒNG CHỨA MẪU Ở VỊ TRÍ LOAD LOOP BỘ TIÊM MẪU (tt) Ở VỊ TRÍ LOAD, THỂ TÍCH MẪU CẦN THIẾT SẼ GIỮ TRONG LOOP, PHẦN DƯ SẼ THẢI RA NGOÀI. ĐIỀU NÀY GIÚP THỂ TÍCH MẪU TIÊM VÀO MÁY LUÔN GIỐNG NHAU KHI CHUYỂN VỀ VỊ TRÍ INJECT, MẪU TỪ LOOP SẼ ĐƯỢC BƠM VÀO HỆ THỐNG ĐỂ VÀO CỘT TÁCH ĐẦU DÒ (DETECTOR) -QUAN TRỌNG NHẦT LÀ ĐẦU DÒ UV – VIS -NGUYÊN TẮC GIỐNG NHƯ MÁY ĐO UV-VIS THÔNG THƯỜNG -TUY NHIÊN CELL ĐO PHẢI CÓ THỂ TÍCH NHỎ (DƯỚI 20 uL) ĐỂ PEAK KHÔNG BỊ DOÃN CHÂN VÀ PHẢI CHỊU ĐƯỢC ÁP SUẤT CAO ĐỂ KHÔNG BỊ BỂ ĐẦU DÒ (DETECTOR) -TÙY MỤC ĐÍCH MÀ NHIỀU ĐẦU DÒ KHÁC NHAU ĐƯỢC SỬ DỤNG : + ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG ĐỀ PHÂN TÍCH ALFLATOXIN, MYCOTOXIN, AMINO ACID, THUỐC TRỪ SÂU HỌ CARBAMATE + ĐẦU DÒ CHỈ SỐ KHÚC XẠ (RI) DÙNG ĐỂ ĐO CÁC LOẠI ĐƯỜNG ĐƠN, ĐƯỜNG KÉP + ĐẦU DÒ ĐỘ DẪN ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC ION VÔ CƠ, HỮU CƠ + ĐẦU DÒ KHỐI PHỔ (MS) ĐỂ XÁC ĐỊNH PHẦN LỚN CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ + CÁC LOẠI ĐẦU DÒ KHÁC ĐẦU DÒ ĐỘ DẪN ĐẦU DÒ ĐIỆN HÓA ĐẦU DÒ ELSD CÁC LOẠI CỘT DÙNG TRONG SẮC KÝ LỎNG ☯ RẤT NHIỀU NHÃN HIỆU CỘT KHÁC NHAU HIỆN BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG: ) ĐƯỢC CHIA LÀM NHIỀU LOẠI THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, TRONG ĐÓ CHỦ YẾU LÀ : 9 CỘT PHA ĐẢO RP C18 (ODS) 9 CỘT PHA THƯỜNG C8 9 CÁC LOẠI CỘT CHUYÊN DỤNG CHO TỪNG NHÓM CHẤT. 9 CỘT C18 VÀ C8 ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO PHẦN LỚN CÁC HỢP CHẤT THÔNG THƯỜNG PHÂN TÍCH CÁC AXIT TRONG BIA VỚI HỆ THỐNG HPLC CHUYÊN DỤNG PHÂN TÍC AXIT BÉO TRONG THỰC PHẨM VỚI ĐẦU DÒ UV-VIS VÀ HUỲNG QUANG (RF)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf15_dai_cuong_ve_hplc_2459.pdf
Tài liệu liên quan