Đại cương về hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp

(Bản scan) Nhiều thông tin địa lý thay đổi theo thời gian như: ranh giới hành chính, biên sử dụng đất, đường giao thông, cơ sở hạ tầng... Tùy thuộc vào mức độ thay đổi dữ liệu trong không gian và tầm quan trọng của sự sửa đổi mà việc cập nhật sẽ được thực hiện. Ảnh máy bay và ảnh vệ tinh sẽ giúp nhiều trong quá trình cập nhật

pdf74 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đại cương về hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐại cương về hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp.pdf
Tài liệu liên quan