Cơ sở thiết kế máy - Nội dung quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Thiết kế máy là một quá trình của các ý tưởng sáng tạo hoặc tưởng tượng và truyền đạt những ý tưởng này cho người khác bằng một hình thức dễ hiểu. Công cụ truyền đạt được sử dụng phổ biến nhất là đồ họa, có thể bao gồm: hình ảnh, mô hình, bản vẽ .

pdf72 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2024 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ sở thiết kế máy - Nội dung quá trình thiết kế máy và chi tiết máy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCơ sở thiết kế máy - Nội dung quá trình thiết kế máy và chi tiết máy.pdf