Chính sách khuyến nông, khuyến ngư trên thế giới và gợi ý hoàn thiện chính sách khuyến ngư cho nuôi trồng thủy sân vùng ven biển Bắc Bộ

Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, để từng bước giải quyết được các bất cập hiện nay cho khuyến ngư NTTS vùng ven biển Bắc Bộ, chính sách khuyến ngư nên điều chỉnh để tạo sự hấp dẫn và ưu đãi hơn để tăng vai trò của khu vực tư nhân trong tổ chức các hoạt động khuyến ngư; phát triển một số hoạt động khuyến ngư đang có hiệu quả là hoạt động tư vấn và thăm quan; thay đổi cơ chế tài chính cho khuyến ngư thông qua thu phí một phần nhỏ đối với những hộ sản xuất hàng hóa quy mô lớn khi sử dụng dịch vụ khuyến ngư, mức thu có thể là dưới 20% tổng chi phí tổ chức hoạt động khuyến ngư, có thể thấp hơn phụ thuộc vào năng lực ngân sách của từng địa phương.

pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chính sách khuyến nông, khuyến ngư trên thế giới và gợi ý hoàn thiện chính sách khuyến ngư cho nuôi trồng thủy sân vùng ven biển Bắc Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchinh_sach_khuyen_nong_khuyen_ngu_tren_the_gioi_va_goi_y_hoa.pdf