Can thiệp của chính phủ

5. Thị trường sản phẩm X có hàm cầu là P = –3QD + 1800; hàm cung là P = 2QS + 400. Nếu chính phủ qui định giá tối thiểu cho sản phẩm này là 1.200đvt/sp thì số tiền mà chính phủ phải chi để mua hết số lượng sản phẩm thừa là: a) 240.000 b) 480.000 c) 24.000 d) 48.000

ppt11 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2061 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Can thiệp của chính phủ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ CÁC CHÍNH SÁCH CAN THIỆP VÀO THỊ TRƯỜNG CỦA CHÍNH PHỦ người bán và người mua cùng chịu THUẾ không theo sản lượng thay đổi theo sản lượng không thay đổi giá thay đổi giá không đổi không thể chia xẻ sản lượng thay đổi điều chỉnh gánh nặng thuế THUẾ THEO SẢN LƯỢNG TĂNG PB = PM - T P2 > P1 Q2 TB ED > ES  TM < TB Trong trường hợp nào khoản thuế tăng được chia đều cho người bán và người mua? Giá trước thuế của hàng hóa X là 100 đvt, sau khi thuế tăng 20 đvt/sp, giá trên thị trường là 115đvt. Độ co giãn của cầu và của cung như thế nào? GIÁ TỐI ĐA Được quy định thấp hơn giá cân bằng Người mua có lợi Áp dụng trong trường hợp thị trường thiếu hụt hàng hóa QD – QS : số lượng thiếu hụt E D S PCB Pmax Q GIÁ TỐI THIỂU Được quy định cao hơn giá cân bằng Người bán có lợi Áp dụng trong trường hợp thị trường bị thừa hàng hóa GIÁ TỐI THIỂU D E • s Q P 5. Thị trường sản phẩm X có hàm cầu là P = –3QD + 1800; hàm cung là P = 2QS + 400. Nếu chính phủ qui định giá tối thiểu cho sản phẩm này là 1.200đvt/sp thì số tiền mà chính phủ phải chi để mua hết số lượng sản phẩm thừa là: a) 240.000 b) 480.000 c) 24.000 d) 48.000 Hàm cầu và hàm cung của sản phẩm A là: QD = 200 – 5P và QS = 10P + 50. Nếu chính phủ quy định giá tối đa cho sản phẩm này là Pmax = 8 thì chính phủ phải chi bao nhiêu tiền để bù lỗ? biết rằng giá vốn nhập khẩu là Pv = 9.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCan thiệp của chính phủ.ppt
Tài liệu liên quan