Bài thuyết trình Dự án: Phòng chống buôn bán phụ nữ - Trẻ em và khuyến khích di dân an toàn cho phụ nữ tỉnh Nam Định

Khuyến nghị Đối với các chương trình/dự án nên: Tiếp cận từ dưới lên, đối tượng đích là cộng đồng; - Cộng đồng nên là chủ thể, tham gia và quản lý trực tiếp; - Nên áp dụng mô hình quản lý cộng đồng thì hiệu quả cao và đảm bảo tính bền vững, mặc dù để làm được điều đó thì cần có quá trình, thời gian.

pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Dự án: Phòng chống buôn bán phụ nữ - Trẻ em và khuyến khích di dân an toàn cho phụ nữ tỉnh Nam Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_thuyet_trinh_du_an_phong_chong_buon_ban_phu_nu_tre_em_va.pdf
Tài liệu liên quan