Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 06

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của cửa quần kéo khoá (trường hợp đáp cửa quần cắt rời), ghi thứ tự ký hiệu đ¬ường may và tên chi tiết? b. Tại sao khi may khoá vào thân sản phẩm thường xảy ra hiện tượng cửa quần không êm phẳng, khoá bị hở? Câu 4: (1,5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường.

doc3 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 06, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 06 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) a. Trình bày khái niệm, đặc điểm, tính chất, ứng dụng và vẽ hình biểu diễn kiểu dệt vân điểm. Tại sao vải dệt từ kiểu dệt vân điểm làm cho bề mặt vải cứng? b. Một mẫu sợi có chiều dài ban đầu 50m và có chiều dài sau khi xe 30000 mm. Hãy cho biết độ co của mẫu sợi này là bao nhiêu? 1. 40% 3. 50% 2. 45% 4. 65% Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) thân sau, thân trước lần ngoài áo zacket nữ 3 lớp dáng eo (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo các số đo sau (đơn vị tính: cm): Da = 61 Rv = 38 Vng = 83 Cđn = 2 Xv = 4 Vc = 37 Vm = 90 Cđng = 4 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của cửa quần kéo khoá (trường hợp đáp cửa quần cắt rời), ghi thứ tự ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Tại sao khi may khoá vào thân sản phẩm thường xảy ra hiện tượng cửa quần không êm phẳng, khoá bị hở? Câu 4: (1,5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5: (1,5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_06_621.doc
  • docda_mvtktt_06_6606.doc
Tài liệu liên quan