Bài giảng Thống kê xã hội - Chương VI: Phân phối của các tham số mẫu và khoảng tin cậy cho các tham số tổng thể - Đỗ Thị Thúy Hằng

Một vài nhận xét khi tìm khoảng tin cậy cho giá trị trung bình • Trường hợp biết ơ là hiếm gặp. • Khi bậc tự do của phân phối Student lớn thì phân phối này xấp xỉ phân phối chuẩn. • Vì vậy trên thực tế, khi cỡ mẫu lớn người ta dùng giá trị tn-10/2 trong công thức tính khoảng tin cậy cho giá trị trung bình thay cho giá trị Za/2

pdf49 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thống kê xã hội - Chương VI: Phân phối của các tham số mẫu và khoảng tin cậy cho các tham số tổng thể - Đỗ Thị Thúy Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thong_ke_xa_hoi_chuong_vi_phan_phoi_cua_cac_tham_s.pdf