Bài giảng Thống kê xã hội - Chương IX: Phân tích phương sai - Đỗ Thị Thúy Hằng

Mục đích của bài toán phân tích phương sai là kiểm định giả thuyết Ho: Mi = H2 = . = Hk Hệ : tồn tại i,j sao cho: + Trong trường hợp bác bỏ Họ thì ta tiến hành so sánh từng cặp để phân tích xem hai nhóm nào khác nhau. Trong trường hợp này chúng ta phải chia ra thành 2 cặp. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích sâu bằng phương pháp Tukey như sau:

pdf38 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thống kê xã hội - Chương IX: Phân tích phương sai - Đỗ Thị Thúy Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thong_ke_xa_hoi_chuong_ix_phan_tich_phuong_sai_do.pdf