Bài giảng Phân tích và diễn giải dữ liệu trong nghiên cứu marketing

a. Thiết lập phân phối tần suất cho mỗi biến. b. Lập một bảng chéo giữa hai biến: mức độ thường xuyên đến nhà hàng và giới tình? mức độ thường xuyên đến nhà hàng có khác nhau giữa nam và nữ không?

pdf57 trang | Chia sẻ: hao_hao | Lượt xem: 1772 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Phân tích và diễn giải dữ liệu trong nghiên cứu marketing, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_viii_4758.pdf
Tài liệu liên quan