Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng - Bùi Văn Tuyển

Là cuộc cm do Đảng Bônsêvích lãnh đạo mà đứng đầu là Lênin đã đưa toàn bộ chính quyền của tư sản lâm thời về tay xôviết. Là cuộc cm đã thức tỉnh năm châu (nhất là các nước thuộc địa và phụ thuộc) tìm hướng đi cho dân tộc mình. Là cuộc cm do GCCN lãnh đạo sử dụng bảo lực cách mạng mở ra một trang sử mới thời đại CNXH.

ppt24 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng - Bùi Văn Tuyển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM PHÂN VIỆN MIỀN NAM KHOA LL & KHCS ----------------------- Môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin Ths. Bùi Văn Tuyển SĐT: 0976.226.944 Email: buituyencn27@gmail.com CNXH HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG GIẢNG VIÊN BÙI VĂN TUYỂN www.themegallery.com NỘI DUNG CHÍNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC I. SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ SỤP ĐỔ MÔ HÌNH CNXH XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ. II. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH III. I. CNXH HIỆN THỰC 1. CMT10 Nga và mô hình CNXHHT đầu tiên trên tg. a.CMT10 Nga b. Mô hình CNXH đầu tiên trên TG. 2.Sự ra đời HT XHCN và những thành tựu của nó a. Sự ra đời và pt của hệ thống các nước XHCN b. Những thành tựu của CNXH hiện thực a. CMT10 Nga b. Mô hình CNXH đầu tiên trên TG. Các bạn hiểu gì về hai vấn đề này? Thảo luận 5 phút. ? CMT10 Nga và mô hình CNXHHT đầu tiên trên tg a. Cách mạng tháng 10 Nga. Là cuộc cm do Đảng Bônsêvích lãnh đạo mà đứng đầu là Lênin đã đưa toàn bộ chính quyền của tư sản lâm thời về tay xôviết. Là cuộc cm đã thức tỉnh năm châu (nhất là các nước thuộc địa và phụ thuộc) tìm hướng đi cho dân tộc mình. Là cuộc cm do GCCN lãnh đạo sử dụng bảo lực cách mạng mở ra một trang sử mớithời đại CNXH. b. Mô hình CNXH đầu tiên trên TG Hoàn cảnh: Chính quyền xôviết non trẻ gặp phải nhiều khó khăn: + Trong nước: Nạn đói, mất mùa,tình trạng nội chiến điễn ra triền miên, nhân dân bắt đầu mất niềm tin với chính quyền non trẻ. + Bên ngoài: Liên quân 14 nước lăm le xâm lược, phá hoại chính quyền non trẻ. > Nước Nga đứng trước tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” www.themegallery.com b. Mô hình CNXH đầu tiên trên TG Lênin đã đề ra: “ Chính sách cộng sản thời chiến” và “ chính sách kinh tế mới” www.themegallery.com b. Mô hình CNXH đầu tiên trên TG “Chính sách cộng sản thời chiến” Hoàn cảnh Chính quyền non trẻ gặp phải muôn vàn khó khăn ND Nhà nước nắm độc quyền kt,ngoại thương, trưng thu lương thực, thiết lập kỷ luật lđ, phân phối sản phẩm Ý nghĩa Các ngành sx bùng nổ, khắc phục hậu quả nội chiến, phá vỡ lãnh địa pk,khắc phục nạ đói, nâng cao vị thế của đảng Bônsêvích www.themegallery.com www.themegallery.com b. Mô hình CNXH đầu tiên trênTG “ chính sách kinh tế mới” Hoàn cảnh:Nước Nga thoát khỏi Nội chiến,tình hình kt khó khăn,nd bất mãn với chế độ,sx hànghóa trì trệ Nội dung: Trưng thu lương thực, cởi nút thắt tài chính, mời gọi đầu tư, thừaNhận sở hữu tư nhân, lần đầu tiên Xuất hiện tb nhà nước Các ngành sx bùng nổ, khắc phục hậu quả nội chiến, phá vỡ lãnh địa pk,khắc phục nạ đói, nâng cao vị thế của đảng Bônsêvích, cũng như gccn www.themegallery.com 2.Sự ra đời HT XHCN và những thành tựu của nó HT CNXH CHDC ĐỨC Liên Xô Bungari Ba Lan Rumani Hunggari a . Sự ra đời và pt của hệ thống các nước XHCN . Tiệp khắc Anbani Triều tiên Trung Quốc Mông cổ Cu ba Việt Nam CNXH từ một nước đã trở thành hệ thống thế giới b. Những thành tựu của CNXH hiện thực Từng bước đưa nhân dân lên lầm chủ xh, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự do dân chủ trên tg. Xây dựng được những thành tựu ực rỡ về mọi mặt( kt, ct, vh, xh, quân sự) Có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giớilàm cho cnxh trở thành hệ thống Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới 2.Sự ra đời HT XHCN và những thành tựu của nó 1. Sự khủng hoảng và sụp đổ mô hình CNXH Xôviết và nguyên nhân của nó 2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xôviết II.Sự khủng hoảng, sụp đổ mô hình CNXH Xôviết và nguyên nhân của nó www.themegallery.com 1.Sự khủng hoảng và sụp đổ mô hình CNXH Xôviết và nguyên nhân của nó 1 Lịch sử xh là một chặng đường dài quanh co phức tạp và không tránh khỏi những vấp váp sai lầm và thất bại 2 Ngay từ khi còn là học thuyết thì Quốc tế I cũng đã thất bại dẫn đến thành lập quốc tế II, Quốc tế III thành lậpchấm dứt sự khủng hoảng 3 Nhứng năm cuối thập niên 80 tk XX Liên xô và các nước đông âu bắt đầu biểu hiện khủng hoảng và sụp đổ vào năm 1991 a.Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ mô hình cnxh Xôviết Từ bỏ chính sách kt mới Chuyển sang KT tập trung hóa cao độ Cương lĩnh 1991 “Do duy trì quá lâu dài những khuyết tật cũ của CNXH, chậm trễ trong ccmkh và cn ” www.themegallery.com a.Nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ mô hình cnxh Xôviết Về Kinh tế : Nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, Về Chính trị : Thỏa hiệp vô nguyên tắc, từ bỏ lập trường cn Mác-Lê nin, phản bội sự nghiệp cnxh.(tìm cách loại bỏ hàng loạt những người CS chân chính) Về VH-tư tưởng : Xóa bỏ sạch trơn chủ nghĩa Mác –Lênin Phá bỏ niềm tin của QCND vào cnxh CNĐQ can thiệp toàn diện, vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực hiện “DBHB” Sự khủng hoảng của CNXH truyền thống THỰC SỰ TAN RÃ TỪ CUỘC CẢI TỔ CỦA GORBATROP Mikhail Gorbachev "Cải tổ" Đi về đâu !? Tóm lại: Sự phá hoại của CNĐQ cùng với sự Phản bội từ bên trong và từ trên chóp bu của Cơ quan lãnh đạo cao nhất là nguyên nhân Trực tiếp làm cho LX sụp đổ III. Triển vọng của CNXH 1. CNTB không phải là tương lai của xh loài người 2.CNXH tương lai của loài người www.themegallery.com BẢN CHẤT CNTB không Thay Đổi Mặt trái Của CNTB Hiện đại Yếu tố CNXH Xuất hiện Trong lòng tbcn CNTB không phải là tương lai của xh loài người TẤT YẾU www.themegallery.com 2.CNXH tương lai của loài người b.Các nước XHCN còn lại Cải cách , đổi mới ngày Càng đạt được những Thành tựu c.Đã xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên CNXH ở một Số quốc gia trong thế giới đương đại a.LX và các nước Đông Âu xụp đổ Không có nghĩa là sự cáo chung Của CNXH CNXH CỦA VÊ NÊXUÊLA: +KT: Chủ trương kt nhiều thành phần(kt nhà nước và htx giữ vai trò chủ đạo) +Chính trị: cn mác- lê nin, tư tưởng Bôliva, tư tưởng nhân đạo của thiên chúa giáo làm nền tảng + xh: phân phối công bằng, bình đẳng + Đối ngoại: hợp tác hữu nghị > bước đi: kế thừa những mặt tốt đẹp của ccnxhđoàn kết, chú trọng kinh nghiệm qt. www.themegallery.com www.themegallery.com Thank You !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_ix_chu_nghia_xa_hoi_hien_thuc_va_trien_vong_0481_2021101.ppt