Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 - Chương 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực & triển vọng

Các nước XHCN, các đảng cộng sản và công nhân kiên trì đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển - Hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển vẫn là xu hướng chung của nhân loại. - Các nước XHCN, các ĐCS và công nhân quốc tế vẫn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong cuộc đấu tranh thực hiện các mục tiêu cách mạng của thời đại: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

ppt27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2470 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 - Chương 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực & triển vọng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
&CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰCTRIỂN VỌNGChương IXNỘI DUNG CƠ BẢN1Chủ nghĩa xã hội hiện thực2Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó3Triển vọng của chủ nghĩa xã hộiCÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA - 19171. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giớiCÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA - 19171. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giớiNhững nhà lãnh đạo của Đảng BônsevichGiai cấp công nhân tham gia Cách mạng tháng MườiCÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA - 19171. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giớiCác chiến sỹ trong Cách mạng Tháng Mười Nga 1917Satlin tại đại hội Đảng cộng sản lần thứ 16 toàn Nga Stalin chuẩn bị cho Cách mạng tháng 10CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA - 19171.1 Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới1. Chủ nghĩa xó hội hiện thựcCÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA - 19171. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giớiMÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới Sự ra đời của liên bang Xô viết là một sự kiện quan trọng làm cho sức mạnh của nhà nước Xô viết củng cố và tăng cường. Đồng thời, đó là thắng lợi của chính sách dân tộc theo chủ nghĩa Lênin, của tình hữu nghị anh em giữa các dân tộc trong một nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Biểu tượng của Liên Bang Xô Viết năm 1960 Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, Nhà nước Xô viết đã đạt được những thành tựu to lớn. Xây dựng hệ thống chính trị có tổ chức chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Liên Xô, công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, và đã đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển. SỰ RA ĐỜI CỦA HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA1. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó giai đoạn thắng lợi của CNXH 1917- 1945 Với sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước Đông Âu, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị tan ra từng mãng trên phạm vi thế giới, nhiều nước xã hội chủ nghĩa được thành lập. Xã hội chủ nghĩa trở thành một hệ thống trên thế giới. Với 13 nước: ở châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ Latinh, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.Cách mạng Tháng 10 Nga thành côngNHỮNG THÀNH TỰU CỦA HỆ THỐNG XHCN2. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nóMột là, Lần đầu tiên trong lịch sử loài người đã đưa nhân dân lao động từ những người nô lệ, làm thuê, trở thành những người làm chủ đất nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Trong chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô đã giữ vai trò quan trọng cứu loài người khỏi thảm họa phát xít. Đại chiến thế giới II kết thúcwww.rba.gov.au/1945_world_war_ends_big.jpgNHỮNG THÀNH TỰU CỦA HỆ THỐNG XHCN1. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nóHai là, Về kinh tế các nước đã giành được nhiều thành tựu to lớn làm thay đổi bộ mặt của hệ thống xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô đã từ một nước nông nghiệp trong một thời gian ngắn đã trở thành một nước “siêu cường” của thế giới.V.I.Lênin và những người nông dân NgaNước Nga từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc thứ 2 thế giới về công nghiệp NHỮNG THÀNH TỰU CỦA HỆ THỐNG XHCN1. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nóHai là, Về kinh tế các nước đã giành được nhiều thành tựu to lớn làm thay đổi bộ mặt của hệ thống xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô đã từ một nước nông nghiệp trong một thời gian ngắn đã trở thành một nước “siêu cường” của thế giới.Thành tựu chinh phục vũ trụI. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HiỆN THỰC 1. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nóBa là, Cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng lớn mạnh, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ trên thế giới, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh của những thế lực phản động.Các nước có chế độ chính trị khác nhau vừa hợp tác vừa đấu tranh cùng tồn tại trong hòa bìnhNHỮNG THÀNH TỰU CỦA HỆ THỐNG XHCN2. Sự khủng hoảng, sụp đỗ của mô hình CNXH và nguyên nhân của nóa. Sự khủng hoảng, sụp đỗ của mô hình CNXH truyền thốngGiai đoạn từ cuối những năm 70 đến cuối những năm 80Trong giai đoạn này sự khủng hoảng xảy ra ở hầu hết các nước XHCN. Kết quả là: chính trị mất ổn định, kinh tế giảm sút, Đảng lãnh đạo mất lòng tin với nhân dân Elsin đã buộc Gorbatrove phải đọc bản tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô 1. Nguyên nhân khủng hoảng và sụp đổ Về mặt chủ quan: - Các nước xã hội chủ nghĩa không chú ý tới công tác xây dựng đảng làm cho năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của đảng bị giảm sút, nhiều kẻ cơ hội chui vào hàng ngũ Đảng Cộng sản. - Một số cán bộ đã mắc vào tệ sùng bái cá nhân, không ít người mắc bệnh kiêu ngạo Cộng sản, không nhìn thấy và không đánh giá đúng những thay đổi trong chính sách của chủ nghĩa tư bản. - Bộ máy nhà nước trở nên quan liêu, xa rời quần chúng vi phạm những quyền dân chủ của nhân dân, hoặc dân chủ hình thức .v.v. làm cho nhân dân mất lòng tin vào đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa. * Trong xây dựng kinh tế, đã chủ quan, nóng vội, không tuân thủ những quy luật kinh tế khách quan, chậm đưa tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất.* Trong lĩnh vực xã hội thực hiện bao cấp tràn lan, không kích thích được tính tích cực cá nhân, do vậy không tạo ra được động lực xã hội phát triển.II. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH và nguyên nhân của nó1. Nguyên nhân khủng hoảng và sụp đỗ Về mặt khách quan: Cuối thế kỷ XX, tình hình kinh tế chính trị xã hội thế giới có nhiều biến động lớn. Về kinh tế, với tác động của quá trình toàn cầu hóa, hệ thống kinh tế thế giới có thay đổi về cấu trúc cũng như qui mô. Về chính trị xã hội, sự đan xen, xâm nhập của những hệ thống kinh tế thế giới đã nãy sinh những quan hệ chính trị mới. Trên thế giới đã xuất hiện thêm những thế lực chính trị đặc thù như chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chủ nghĩa hồi giáo cực đoan Trước những biến động ấy, CNTB đã có những thay đổi và đã thích ứng với thời cuộc. trong khi đó, một bộ phận của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã không kịp đưa ra những giải pháp ứng phó kịp thời nên đã lâm vào khủng hoảng. Ngoài ra, với sự chống phá quyết liệt của những thế lực đối đầu với chủ nghĩa xã hội (chủ yếu là chủ nghĩa tư bản). Lợi dụng sự sai lầm của các nước xã hội chủ nghĩa, những thế lực thù địch này ở bên ngoài kết hợp với những kẻ phản bội ở bên trong tấn công làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.II. Sự khủng hoảng, sụp đỗ của mô hình CNXH và nguyên nhân của nó1. Thế giới đương đại và các xu hướng phát triển của nóa. CNXH và CNTBb. Giai cấp tư sản và giai cấp công nhânXuất phát: kết quả vận động khách quan của mâu thuẫn giữa vô sản đại diện cho LLSX tiên tiến – tính chất xã hội hoá ngày càng cao với tư sản muốn duy trì và bảo vệ QHSX lạc hậu chiếm hữu tư nhân về TLSX cho và vô sản. Biểu hiện: + Trước đây, thể hiển ở chiến tranh lạnh + Ngày nay, thể hiện với âm mưu “diễn biến hoà bình”Xuất phát: Đây là mâu thuẫn cố hữu trong lòng xã hội tư bản, diễn ra trong quá trình sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư của nhà tư bản dưới nhiều qui mô và hình thức khác nhau.Biểu hiện: Ngày càng gay gắt biểu hiện ở sự chênh lệch giàu nghèo do sự tích lũy của cải của nhà tư bản lớn. 1. Thế giới đương đại và các xu hướng phát triển của nóBên cạnh đó giữa các nước tư bản chủ nghĩa cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Vì lợi ích quốc gia, lợi ích của mỗi tập đoàn tư bản .v.v. do vậy luôn diễn ra những cuộc đấu tranh lúc công khai, lúc ngấm ngầm.1 Thế giới đương đại và các xu hướng phát triển của nówww.nld.com.vn Chiến tranh, khủng bố, chạy đua vũ trangIII. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH HiỆN THỰC3.1 Thế giới đương đại và các xu hướng phát triển của nóToàn cầu hóa, chiến tranh Irắc & CN khủng bốNỖI KINH HOÀNG CỦA NGƯỜI MỸNHỮNG CHIẾC XE TĂNG CỦA MỸ CHUẨN BỊ CHO CUỘC TẤN CÔNG IRẮCTHẤT NGHIỆP & NGHÈO ĐÓIÔ NHIỄM MÔI TRƯỜNG3. Triển vọng của chủ nghĩa xó hội1. Thế giới đương đại và các xu hướng phát triển của nówww.vinashin.com.vn www.ctu.edu.vn Nhu cầu hoà bình, hợp tác, cùng phát triểnIII. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH HiỆN THỰC1. Thế giới đương đại và các xu hướng phát triển của nó + Đặc điểm phổ biến của phong trào giải phóng dân tộc hiện nay là đấu tranh chống lại sự áp đặt và can thiệp của nước ngoài, bảo vệ độc lập chủ quyền và nền văn hóa dân tộc. + Đấu tranh trong bối cảnh bùng nổ thông tin, trong xu thế toàn cầu hóa về kinh tế đòi quyền bình đẳng dân tộc, đòi tôn trọng lợi ích quốc gia dân tộc.1. Thế giới đương đại và các xu hướng phát triển của nóCác nước XHCN, các đảng cộng sản và công nhân kiên trì đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển - Hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển vẫn là xu hướng chung của nhân loại. - Các nước XHCN, các ĐCS và công nhân quốc tế vẫn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong cuộc đấu tranh thực hiện các mục tiêu cách mạng của thời đại: hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài ngườiKIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU CNXHKIỆN ĐỊNH SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNGCNCS hướng tới tương lai. Tranh cổ động 1961 của Tiệp Khắc2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài ngườiTốc độ tăng trưởng kháThành tựu của 20 năm đổi mới2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người“Chỉ có CNCS mới cứu được nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người, vì mọi người, niềm vui, hoà bình, hạnh phúc...”. III. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH HiỆN THỰCHẾT CHƯƠNG IX

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgnnlcbmlnp2_gv_nguyenkhanhvan_c9_219.ppt
Tài liệu liên quan