Bài giảng : Nghiên cứu thị trường của Đại học Nông lâm Tp HCM

Nghiên cứu định lượng gắn liền với việc kiểm chứng dựa trên nguyên tắc suy diễn (lý thuyết rồi mới đến nghiên cứu). Đây là nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu định lượng ,do đó cách đo lường này chắc chắn mang tính lý thuyết.

ppt18 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2318 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng : Nghiên cứu thị trường của Đại học Nông lâm Tp HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiên cứu thị trường GVHD: MBA VÕ PHƯỚC HẬU THỰC HIỆN:NHÓM 15 GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 5 Tổng giám đốc công ty TTC-Trần Tuấn-muốn đo lường giá trị thương hiệu TTC theo quan điểm khách hàng gồm 4 thành phần cơ bản: Mức độ nhận biết thương hiệu Chất lượng cảm nhận thương hiệu Lòng ham muốn thương hiệu Lòng trung thành đối với thương hiệu Vấn đề đặt ra Giá trị thương hiệu TTC được tính như thế nào (theo cách đo trên)? Giá trị thương hiệu TTC so với đối thủ cạnh tranh? Cách đo lường này có quá lý thuyết không? Trong thực tiễn các công ty trên thế giới có thực hiện không? Giá trị thương hiệu là gì? Giá trị thương hiệu là: những giá trị đặc thù mà thương hiệu mang lại cho những đối tượng liên quan (bản thân doanh nghiệp, khách hàng, cổ đông, nhân viên…). nói về giá trị thương hiệu thì ta quan tâm đến hai khía cạnh: giá trị cảm nhận giá trị tài chính Giá trị thương hiệu gồm 5 thành tố chính: sự nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận vượt trội, biết sự liên tưởng thương hiệu, sự trung thành thương hiệu, các yếu tố giá trị thương hiệu khác. Giá trị thương hiệu Giá trị thương hiệu TTC được tính như thế nào? Tổng giám đốc TTC là Trần Tuấn đã sử dụng thang đo quãng. Cụ thể là thang đo Likert để đo lường giá trị thương hiệu TTC. Thang đo Likert là loại thang đo:1 chuỗi các phát biểu liên quan đến thái độ trong câu hỏi được nêu ra và người trả lởi sẽ chọn 1 trong các trả lời đó. Đây là loại thang đo được dùng để : đo lường 1 tập các phát biểu của 1 khái niệm Số đo của khái niệm là tổng các điểm của từng phát biểu . lấy tổng điểm của từng câu hỏi trong thang đo, Mức điểm càng cao thì giá trị thương hiệu TTC trong tâm trí khách hàng càng lớn và ngược lại. GIÁ TRỊ TTC Thang đo phải được sử dụng dựa trên 5 yếu tố trên mới có thể đánh giá đúng đắn về giá trị thương hiệu công ty TTC. Đo lường theo cách trên vẫn có thể biết được giá trị thương hiệu của TTC so với đối thủ cạnh tranh CÁCH ĐO LƯỜNG NÀY CÓ QUÁ LÝ THUYẾT? Nghiên cứu định lượng gắn liền với việc kiểm chứng dựa trên nguyên tắc suy diễn (lý thuyết rồi mới đến nghiên cứu). Đây là nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu định lượng ,do đó cách đo lường này chắc chắn mang tính lý thuyết. DiỄN TiẾN ĐO LƯỜNG Áp dụng hay không ở các công ty thế giới? Lý thuyết là động lực tạo ra các giả thuyết tổng quát sẽ bổ sung cho lý thuyết Lý thuyết lại tiếp tục kích thích các giả thuyết mới giả thuyết cần có để quan sát ,kiểm nghiệm kết quả của kiểm nghiệm cho ta các tổng quát hóa lý thuyết đóng vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu thi trường trong thực tiễn kinh doanh ,các công ty trên thế giới vẫn sử dụng phương pháp này khi cần. Thank you for attention!!!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTinh huong 5 - Nhom 15.ppt
  • pptTinh huong 1 - cong ty 3A - Nhom 11.ppt
  • pptTinh huong cong ty 3L - Nhom 12.ppt
Tài liệu liên quan