Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3 Thu thập thông tin thứ cấp - ĐH Thương Mại

3.1.3. Phân loại dữ liệu thứ cấp • Nguồn thông tin nội bộ của công ty(dữ liệu bên trong) • Nguồn dữ liệu bên ngoài công ty : Chia thành loại dữ liệu đã đo lường được và loại chứa dữ liệu có thể đo lường được. 3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 3.2.1. Xác định thông tin cần thiết cho cuộc nghiên cứu 3.2.2. Tìm kiếm nguồn dữ liệu 3.2.3. Tiến hành thu thập thông tin 3.3.4. Phân tích và diễn giải dữ liệu thứ cấp

pdf8 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3 Thu thập thông tin thứ cấp - ĐH Thương Mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3. Thu thập thông tin thứ cấp 3.1. Đặc tính của dữ liệu thứ cấp 3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 3.2.1. Xác định thông tin cần thiết cho cuộc nghiên cứu 3.2.2. Tìm kiếm nguồn dữ liệu 3.2.3. Tiến hành thu thập thông tin 3.2.4. Phân tích và diễn giải dữ liệu thứ cấp DHTM_TMU 3.1. Đặc tính của dữ liệu thứ cấp 3.1.1. Ưu điểm 3.1.2. Hạn chế 3.1.3. Phân loại dữ liệu thứ cấp DHTM_TMU 3.1. Đặc tính của dữ liệu thứ cấp • Khái niệm: dữ liệu thông tin thứ cấp là những dữ liệu đã được thu thập cho một mục đích khác nào đó, đã có sẵn ở đâu đó và có thể được sử dụng cho cuộc nghiên cứu hiện tại. DHTM_TMU . Ưu m của dữ liệu thứ cấp • Chi phí là ít hơn nhiều so với tiền bỏ ra để có dữ liệu thông tin sơ cấp vì nhiều dữ liệu thứ cấp có trong thư viện, nguồn dữ liệu từ chính phủ mà chi phí cho nguồn dữ liệu này gần như bằng không • Thu thập dễ dàng, nhanh chóng đặc biệt là đối với những tài liệu đã được xuất bản hay tài liệu của công ty. • Dữ liệu này có đặc tính sẵn sàng và thích hợp mà ít cần bỏ công sức để xử lí chúng • Dữ liệu này làm tăng giá trị của dữ liệu sơ cấp cụ thể việc thu dữ liệu thứ cấp ban đầu đã giúp cho việc định hướng và xác định rõ mục tiêu thu thập dữ liệu sơ cấp DHTM_TMU 3.1. 2 Hạn chế của dữ liệu thứ cấp • Các dữ liệu sẵn có có thể không phù hợp với mục đích nghiên cứu hiện tại do tính không hoàn chỉnh, tính chung chung • Thông tin có thể đã lỗi thời • Thông tin có thể không chính xác DHTM_TMU 3.1.3. Phân loại dữ liệu thứ cấp • Nguồn thông tin nội bộ của công ty(dữ liệu bên trong) • Nguồn dữ liệu bên ngoài công ty : Chia thành loại dữ liệu đã đo lường được và loại chứa dữ liệu có thể đo lường được. DHTM_TMU 3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 3.2.1. Xác định thông tin cần thiết cho cuộc nghiên cứu 3.2.2. Tìm kiếm nguồn dữ liệu 3.2.3. Tiến hành thu thập thông tin 3.3.4. Phân tích và diễn giải dữ liệu thứ cấp DHTM_TMU Nguyên tắc cơ bản- đánh giá thông tin thứ cấp 1. Mục đích 2. Độ chính xác 3. Tính khách quan 4. Tính ng 5. nh i a thông tin DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbgdt_nghien_cuu_mkt_3_0093_1593_3514_2027139.pdf