Baì giảng môn quản lý nông sản thực phẩm

Trong quá trình sản xuất chất lượng nông sản chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường, điều kiện kỹ thuật canh tác, kỹ thuật thu hái vận chuyển. Trong quá trình bảo quản cất giữ, sơ chế nông sản phẩm lại luôn chịu ảnh hưởng các yéu tố môi trường mà biến đổi chất lượng gây ra những tổn thất.Theo thống kê của liên hiệp quốc, mỗi năm trung bình thiệt hại của thế giới về lương thực từ 15-20%

pdf87 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Baì giảng môn quản lý nông sản thực phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai-giang-mon-quan-ly-nong-san-thuc-pham.pdf
Tài liệu liên quan