Bài giảng môn Hành vi tổ chức - Quản lý sự thay đổi tổ chức

Các biện pháp khắcphụcnhững cảntrở đốivớisựthayđổi Giáo dục, tiếp xúc, traođổivới nhân viên vềtính tấtyếucủasựthayđổi 1 Tăng cường sựtham gia của NV vàoquátrìnhraquyết định thayđổi 2 Tạođiềukiệnthuậnlợivàhỗtrợnhằmgiảmsựcảntrở 3 Đàm phán 4 Vậnđông tranh thủvà dung nạp 5 Ép buộc 6

pdf11 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2589 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hành vi tổ chức - Quản lý sự thay đổi tổ chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1LOGO Điều không bao giờ thay đổi đó là sự thay đổi (Đức Phật Thích Ca) LOGO QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC CHƯƠNG 9 2Kết thúc chương này, bạn sẽ có thể: Nhận dạng những áp lực thúc đẩy sự thay đổi của tổ chức1 Giải thích được quá trình thay đổi có kế hoạch2 Mô tả các mô hình thay đổi tổ chức3 Nhận biết được nguồn gốc cản trở sự thay đổi4 Chỉ ra các biện pháp khắc phục cản trở sự thay đổi của tổ chức5 LOGOI- Các áp lực thúc đẩy sự thay đổi 3Những giả định về sự thay đổi: 3. Click to add Title3. Con người là trung tâm của mọi sự thay đổi trong tổ chức. 2. Click to add Title2. Sự thay đổi sẽ không xảy ra trừ khi động lực thay đổi xuất hiện. 1. Click to add Title1. Quá trình thay đổi bao hàm việc học hỏi cái mới và xóa bỏnhững thái độ hành vi đang tồn tại trong tổ chức. 4. Click to add Title4. Sự thay đổi một cách có hiệu quả đòi hỏi sự khuyến khíchnhững hành vi, thái độ… phải thay đổi. 1- Các áp lực từ bên ngoài tổ chức: Các áp lực từ bên ngoài tổ chức Sự thay đổi và tiến bộ của khoa học công nghệ Áp lực xã hội và các chính sách Sự thay đổi của thị trường Sự đa dạng về lực lượng lao động 42- Các áp lực bên trong: ™Có nguồn gốc từ chính những người lao động trong tổ chức: ƒ Nhu cầu của người lao động, ƒ Sự thỏa mãn công việc, ƒ Sự cam kết với tổ chức, ƒ Hành vi và kết quả thực hiện công việc của họ có tác động nhất định tới hoạt động của tổ chức, đòi hỏi tổ chức phải có những thay đổi. LOGOII- Quản lý sự thay đổi có kế hoạch 51- Định nghĩa: ™Thay đổi có kế hoạch là những hoạt động thay đổi có chủ định và định hướng mục tiêu. ™Mục tiêu của thay đổi có kế hoạch là nhằm nâng cao khả năng của tổ chức trong việc thích ứng với sự thay đổi của môi trường. ™Thay đổi có kế hoạch nhằm tạo ra những thay đổi trong hành vi của người lao động. Thay đổi liên tục, dần dần theo một hướng Có 2 quan điểm thay đổi Thay đổi không liên tục, nhảy vọt, theo đa hướng 62- Các tác nhân thay đổi: ™Tác nhân thay đổi là người chịu trách nhiệm quản lý các thay đổi hay đề xuất các thay đổi. ™Có 2 loại: ƒ Tác nhân bên trong ƒ Tác nhân bên ngoài 2- Các tác nhân thay đổi: Tác nhân bên trong - Định nghĩa: Là những thành viên của tổ chức bao gồm nhân viên, cán bộ quản lý trung gian, cán bộ chủ chốt của tổ chức. - Ưu điểm: + Hiểu rất rõ về tổ chức, nên có thể đưa ra những thay đổi xác đáng - Khuyết điểm: + Họ phụ thuộc và chịu sự chi phối của hệ thống quyền lực trong tổ chức. + Những ý kiến hay cách nhìn nhận thiếu khách quan + Không có kinh nghiệm trong việc đưa ra những thay đổi Tác nhân bên ngoài - Định nghĩa: Là những dịch vụ tư vấn bên ngoài. - Ưu điểm: + Có những nhận xét khách quan về tổ chức + Có nhiều kinh nghiệm, có khả năng đem đến cho tổ chức những cái hay mà những tổ chức khác đang áp dụng. + Không bị chi phối bởi hệ thống quyền lực trong tổ chức + Đưa ra những thay đổi mạnh mẽ và toàn diện - Khuyết điểm: + Họ chưa quen với những chi tiết nhỏ trong tổ chức, nên việc đưa ra những thay đổi có thể chưa thật chính xác. + Chi phí thuê những dịch vụ tư vấn tương đối cao 73- Đối tượng của sự thay đổi: ™Cơ cấu tổ chức ™Thay đổi nhất định về công nghệ ™Thay đổi bố trí tại nơi làm việc. ™Thay đổi thái độ, hành vi LOGOIII- Các mô hình thay đổi 81- Mô hình thay đổi của Lewin: Quá trình thay đổi trong tổ chức của Lewin Phá vỡ sự đông cứng của hiện trạng Thay đổi hiện trạng (chuyển sang trạng thái mới) Tái đông cứng sau khi đã thay đổi 2- Mô hình thay đổi liên tục: ™Mô hình này xem xét những yếu tố thúc đẩy thay đổi, quá trình giải quyết vấn đề, các tác nhân thay đổi và quản lý quá trình thực hiện thay đổi. ™Mô hình này cũng gắn với mô hình thay đổi của Lewin vào giai đoạn thực hiện sự thay đổi. 92- Mô hình thay đổi liên tục (tt): Các áp lực thay đổi Xác định vấn đề Quá trình giải quyết vấn đề Tác nhân thay đổi Đánh giá, quản lý Thực hiện thay đổi Quản lý quá trình thay đổi LOGOIV- Các yếu tố cản trở sự thay đổi 10 1- Cản trở về phía cá nhân: Th ói qu en Lo sợ về khô ng biế t Nhu cầu b ảo đả m an toàn Các yế u tố kin h tế Xử lý thông tin có chọn lựa 2- Cản trở về mặt tổ chức: Đe dọa về mối quan hệ quyền lực đã được thiết lập Đe đọa về sự phân bổ nguồn lực đã được thiết lậpSự chú ý thay đổi không đồng bộ Tính ì của nhóm Đe dọa về mặt chuyên môn Tính ì của tổ chức Cản trở về mặt tổ chức 11 LOGO V- Các biện pháp khắc phục những cản trở đối với sự thay đổi Các biện pháp khắc phục những cản trở đối với sự thay đổi Giáo dục, tiếp xúc, trao đổi với nhân viên về tính tất yếu của sự thay đổi1 Tăng cường sự tham gia của NV vào quá trình ra quyết định thay đổi2 Đàm phán4 Vận đông tranh thủ và dung nạp5 Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhằm giảm sự cản trở3 Ép buộc6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_9_ql_su_thay_doi_to_chuc_5721.pdf