Bài giảng Marketing toàn cầu Global Marketing

Chi phí sản xuất, thiết kế sản phẩm khác nhau cho từng quốc gia khác nhau Gặp khó khăn về mức độ chấp nhận sản phẩm tại các quốc gia khác nhau do yếu tố: Văn hóa Qui định của chính phủ

pptx21 trang | Chia sẻ: hao_hao | Lượt xem: 2908 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Marketing toàn cầu Global Marketing, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 5/17/2012 ‹#› Giảng viên: TS. Bùi Thanh Tráng MỤC TIÊU MƠN HỌC Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về những vấn đề sau: Khác biệt của Marketing và Marketing tồn cầu Lựa chọn các phương thức thâm nhập vào thị trường thế giới Xây dựng chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến phù hợp với thị trường tồn cầu YÊU CẦU CỦA MƠN HỌC Các kiến thức căn bản cần cĩ: Kinh tế vĩ mơ và vi mơ Quản trị học, Marketing căn bản, Quản trị marketing, Nghiên cứu marketing Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học các mơn liên quan để nghiên cứu mơn học này. NỘI DUNG MƠN HỌC TỔNG QUAN VỀ MARKETING TỒN CẦU NGHIÊN CỨU MARKETING TỒN CẦU & LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG TỒN CẦU CHIẾN LƯỢC MARKETING TỒN CẦU CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU CHIẾN LƯỢC GIÁ SẢN PHẨM TỒN CẦU CHIẾN LƯỢC LOGISTIC & PHÂN PHỐI TỒN CẦU CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THƠNG TỒN CẦU Các chính sách giảng dạy áp dụng trong mơn học Số buổi yêu cầu tham dự tại lớp: ít nhất 80% tổng số tiết mơn học. Vắng mặt phải cĩ lý do chính đáng. Tham gia thảo luận nhĩm, tham gia thuyết trình trong giờ học Các thành viên trong nhĩm khi thuyết trình bài biểu luận phải cĩ mặt. Trong lớp học khơng được sử dụng điện thoại di động, ăn uống,…. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng “Marketing Tồn cầu” TS. Bùi Thanh Tráng Marketing tồn cầu PGS.TS Nguyễn Đơng Phong, Ths. Hồng Cửu Long. NXB Đại học Quốc Gia TPHCM, 2008. Marketing Quốc tế, PGS.TS. Nguyễn Đơng Phong John K. Johansson: Global Marketing, McGraw-Hill Irwin, 2005 Micheal R Czinkota Ilkka A. Ronkaimen- International Marketing. Thomson-South Western, 7th edition, 2004. : Giảng viên: TS. Bùi Thanh Tráng Marketing Qui trình marketing Marketing Mix Marketing Dich vụ Marketing Tồn cầu Mục đích của Marketing Tồn cầu Quản trị hoạt động Marketing tồn cầu NỘI DUNG NGHIÊN CỨU   “Marketing là một quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc định giá, chiêu thị và phân phối các ý tưởng, hàng hĩa, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra các giao dịch để thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân, của tổ chức và của xã hội”.   Hiệp Hội Marketing Hoa Kỳ -Benett (1995) KHÁI NIỆM MARKETING QUI TRÌNH MARKETING Nghiên cứu và phân tích thị trường Phân khúc thị trường Chọn thị trường mục tiêu Định vị thương hiệu cho thị trường mục tiêu Xây dựng thương hiệu Định giá thương hiệu Quảng bá thương hiệu Phân phối Dịch vụ hậu mãi MARKETING MIX Mơ hình 4P của McCarthy Mơ hình 4C (của Lauterborn) liên kết với mơ hình 4P (của McCarthy) ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ Tính vô hình Tính không đồng nhất Thuộc tính mau hư hỏng Quá trình sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời. Chất lượng của dịch vụ khó đánh giá hơn của sản phẩm hữu hình MƠ HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Thơng tin Truyền miệng Nhu cầu Cá nhân Kinh nghiệm Dịch vụ kỳ vọng Dịch vụ cảm nhận Dịch vụ chuyển giao Chuyển đổi cảm nhận của cơng ty thành tiêu chí chất lượng Nhận thức của cơng ty về kỳ vọng của khách hàng Thơng tin đến khách hàng Khoảng cách 1 Khoảng cách 2 Khoảng cách 3 Khoảng cách 4 Khoảng cách 5 KHÁCH HÀNG CƠNGTY MƠ HÌNH 5 KHOẢNG CÁCH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHOẢNG CÁCH 1: khơng hiểu mong đợi của khách hàng. KHOẢNG CÁCH 2: khơng cĩ tiêu chuẩn và thiết kế dịch vụ đúng KHOẢNG CÁCH 3: khơng triển khai được các tiêu chuẩn dịch vụ KHOẢNG CÁCH 4: Thực hiện khơng đúng hứa hẹn KHOẢNG CÁCH 5: Khác biệt giữa mong đợi và thực tế của khách hàng 7 P CỦA MARKETING DỊCH VỤ Product Price Place Promotion People Physical evidence Process MARKETING TỒN CẦU Marketing tồn cầu bao hàm nội dung của hoạt động marketing được kết hợp và hội nhập trên thị trường nhiều nước Khác biệt giữa Marketing và Marketing tồn cầu: Phạm vi hoạt động - Scope of activities Bản chất hoạt động - Nature of activities MƠ HÌNH KHOẢNG CÁCH VỀ VĂN HĨA- HÀNH CHÍNH-ĐỊA LÝ- KINH TẾ-CAGE C: Cultural -khác biệt về nguơn ngữ, chủng tộc, tơn giáo, thiếu sự tin tưởng, giá trị, chuẩn mực, xu thế A: Administrative- luật, chính sách, thể chế chính trị, mối quan hệ giữa các quốc gia bao gồm hiệp ước, tổ chức quốc tế, hệ thống ưu đãi thương mại, đồng tiền chung G: Geographic- khoảng cách tự nhiên, đường biên giới, múi giờ, khí hậu, mơi trường, giao thơng liên lạc, giao thơng, qui mơ địa lý E: Economic- qui mơ nền kinh tế ,GDP, thu nhập bình quân, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực con người, tài chính, cơ sở hạ tầng, tri thức, chênh lệch giàu nghèo. MỤC ĐÍCH DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MARKETING TỒN CẦU Thị trường trong nước nhỏ, cần mở rộng để tiêu thụ sản phẩm dịch vụ ra các nước Giảm rủi ro, đặc biệt đối với những sản phẩm mang tính thời vụ Tìm kiếm và khai thác lợi thế của thị trường nước ngồi về tài nguyên, nhân cơng Chính sách thúc đẩy đầu tư ra nước ngồi của chính phủ Tận dụng những ưu đãi của các nước kêu gọi đầu tư nước ngồi Lợi điểm của hoạt động Marketing tồn cầu Giảm chi phí sản xuất, Chi phí quảng cáo giảm, Tăng lợi nhuận Phát triển Thương hiệu Thách thức của chiến lược marketing tồn cầu Chi phí sản xuất, thiết kế sản phẩm khác nhau cho từng quốc gia khác nhau Gặp khĩ khăn về mức độ chấp nhận sản phẩm tại các quốc gia khác nhau do yếu tố: Văn hĩa Qui định của chính phủ Giải pháp: “think global – act local”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxchuong_1_tong_quan_marketing_toan_c_u_note_3445.pptx