Bài giảng Marketing căn bản - Chương 2 Môi trường Marketing - Hà Minh Phước

Các điểm yếu (w): • Chi phí sản xuất- tiếp thị cao. • Công suất sử dụng thiết bị đạt thấp • Thị phần của KAO còn khá nhỏ • Tỷ lệ nội địa hoá nguyên liệu thấp • Cơ cấu tổ chức chịu sự chi phối từ tập đoàn mẹ, một số nhân viên chưa nhiệt tình với công việc. Các đe doạ (T) • Tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu suy giảm. • Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Unilever và Procter & Gamble. • Ngoại tệ khan hiếm. • Thuế suất nhập khẩu nguyên liệu cao. Thu nhập khả dụng của người tiêu dùng thấp.

pptx60 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Marketing căn bản - Chương 2 Môi trường Marketing - Hà Minh Phước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxc2_moi_truong_mkt_7601_6667_2022051.pptx
Tài liệu liên quan