Bài giảng Marketing căn bản - Chương 0 Giới thiệu môn học Marketing căn bản

Phương pháp học tập   Thời gian 45 tiết: 2/3 dành cho nghiên cứu tại lớp   Tài liệu học tập: Giáo trình Bộ môn, tài liệu internet   Thảo luận tình huống, bài tập nhóm và cá nhân   Kiểm tra giữa kỳ 30%, thi là 70%   Sinh viên được yêu cầu đọc giáo trình trước   Tài liệu tham khảo do Giảng viên cung cấp   Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự luận

pdf13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Marketing căn bản - Chương 0 Giới thiệu môn học Marketing căn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MARKETING CĂN BẢN Chương 0: GIỚI THIỆU MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN Biên soạn: Huỳnh Phước Nghĩa Chương 0: Giới thiệu môn học Nội dung:   Tại sao nghiên cứu môn học   Nội dung môn học   Phương pháp học tập   Những mong đợi sau môn học Chương 0: Giới thiệu môn học Giới thiệu môn học Tại sao ch úng ta nghiên cứu môn học n ày ? Chương 0: Giới thiệu môn học Showing of 597,767 Results Chương 0: Giới thiệu môn học Tại sao phải nghiên cứu   Nhận thức bản chất vận hành marketing.   Khái niệm cơ bản nhất,   Quan niệm marketinh cạnh tranh và kinh doanh.   Nội dung giúp sinh viên “hình dung” trên thực tế.   Tiếp tục học tập các môn liên quan chuyên sâu.   Hứng thú với bản chất môn học. Chương 0: Giới thiệu môn học Hãy bắt đ₫ầu bằng triết lý % “Hoàng tử ếch” Học là đ₫ể thà nh công, trải ng hiệm, tự khá m phá bằng đ₫ánh t hức ph át triển c á nhân ! Chương 0: Giới thiệu môn học Bản  chất  Marketing  và  kinh  doanh  !   Từ 1993-1997 1998-99 Các liên doanh tan rã Khuyến  mãi   Giảm  giá   Chương 0: Giới thiệu môn học Chúng ta thử nghĩ ? Nội dung môn học ? Chương 0: Giới thiệu môn học Nội dung cơ bản của môn học   Cạnh tranh marketing   Môi trường Marketing   Nghiên cứu thị trường, khách hàng và NTD   Hành vi tiêu dùng   Phân khúc-Thị trường mục tiêu-Định vị (STP)   Chiến lược sản phẩm, giá, phân phối-bán hàng và truyền thông   Tình huống nghiên cứu : Trần Hùng quyết định trong thế khó   Bài tập mở rộng: Quan niệm marketing, phân tích tình huống Chương 0: Giới thiệu môn học Chúng ta thử nghĩ ? Phương p háp học môn học M arketing Căn Bản ? Chương 0: Giới thiệu môn học Phương pháp học tập   Thời gian 45 tiết: 2/3 dành cho nghiên cứu tại lớp   Tài liệu học tập: Giáo trình Bộ môn, tài liệu internet   Thảo luận tình huống, bài tập nhóm và cá nhân   Kiểm tra giữa kỳ 30%, thi là 70%   Sinh viên được yêu cầu đọc giáo trình trước   Tài liệu tham khảo do Giảng viên cung cấp   Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự luận Chương 0: Giới thiệu môn học Chúng ta thử nghĩ ? Bạn mong đ₫ợi gì sau mô n học này ? MARKETING CĂN BẢN CHÚC THÀNH CÔNG Công việc kinh doanh chỉ có 2 chức năng chủ yếu; Marketing và đột phá sáng tạo! Peter F. Drucker

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmarketingcanban_chuong0_5855.pdf
Tài liệu liên quan