Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9

Cách chơi: Trẻ đi xung quanh lớp vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh Tỡm bạn , trẻ tạo thành các nhóm có số lượng trong pv 9 theo yêu cầu của cô.

ppt22 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Lượt xem: 5335 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi - Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Làm quen với toỏn Đề tài: Đếm đến 9,nhận biết nhúm cú 9 đối tượng,nhận biết số 9.Đối tượng: 5-6 tuổiGiỏo ỏn điện tửHoạt động 1:Ổn định tổ chức, gõy hứng thỳHỏt: Em đi qua ngó tư đường phốHĐ 2: Nội dung dạy Đếm đến 9 Nhận biết số 92.1: ễn tập nhận biết số lượng trong phạm vi 6,7,8.3491236547891012345679810612345689107568472. 2:Tạo nhóm có số lượng là 9 Đếm đến 9, NB số . 989899Số chín 989974* Trẻ làm theo yờu cầu của cụCách chơi: Trẻ đi xung quanh lớp vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh Tỡm bạn , trẻ tạo thành các nhóm có số lượng trong pv 9 theo yêu cầu của cô.Bộ chọn nhúm số lượng 9ụ tụMỏy bayXe đạpĐỳng rồi , bộ giỏi lắm !Chưa đỳng, cố lờn nhộ !Bộ chọn nhúm số lượng 9ụ tụđĩa bayCa nụĐỳng rồi , bộ giỏi lắm !Chưa đỳng, cố lờn nhộ !KÍNH CHÚC QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU, QUí THẦY Cễ SỨC KHOẺ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptgt_hoan_thien_nga1_739.ppt
Tài liệu liên quan