Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - Chương 6: Một số vấn đề xã hội đối với người lao động - Trần Thị Thu Trang

- Phúc lợi tự nguyện: là các phúc lợi mà các tổ chức cung cấp cho người lao động tuỳ thuộc vào khả năng kinh tế của họ và tuỳ thuộc vào quan điểm của người lãnh đạo tổ chức + Phúc lợi bảo hiểm: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm mất sức lao động, mất khả năng lao động + Phúc lợi bảo đảm: bảo đảm thu nhập, bảo đảm hưu trí + Các loại dịch vụ cho người lao động: dịch vụ bán hàng giảm giá của công ty, trợ cấp về giáo dục đào tạo, trợ cấp về sức khoẻ, giải trí, y tế

pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - Chương 6: Một số vấn đề xã hội đối với người lao động - Trần Thị Thu Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trần Thị Thu Trang Bài giảng KTNNL - 2011 CHƯƠNG VI MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC Trần Thị Thu Trang Bài giảng KTNNL - 2011 I. Phúc lợi cho người lao động 1. Khái niệm Phúc lợi là thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ về đời sống của người lao động 2. Phân loại phúc lợi Có 2 loại: - Phúc lợi bắt buộc: là các khoản phúc lợi tối thiểu mà các tổ chức phải cung cấp cho người lao động theo yêu cầu của pháp luật CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC Trần Thị Thu Trang Bài giảng KTNNL - 2011 Ở Việt Nam, phúc lợi bắt buộc gồm có 5 chế độ bảo hiểm xã hội cho người LĐ: + Trợ cấp ốm đau + Trợ cấp tai nạn lao động + Chế độ thai sản + Trợ cấp hưu trí + Tử tuất CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC Trần Thị Thu Trang Bài giảng KTNNL - 2011 - Phúc lợi tự nguyện: là các phúc lợi mà các tổ chức cung cấp cho người lao động tuỳ thuộc vào khả năng kinh tế của họ và tuỳ thuộc vào quan điểm của người lãnh đạo tổ chức + Phúc lợi bảo hiểm: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm mất sức lao động, mất khả năng lao động + Phúc lợi bảo đảm: bảo đảm thu nhập, bảo đảm hưu trí + Các loại dịch vụ cho người lao động: dịch vụ bán hàng giảm giá của công ty, trợ cấp về giáo dục đào tạo, trợ cấp về sức khoẻ, giải trí, y tế CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC Trần Thị Thu Trang Bài giảng KTNNL - 2011 II. Bảo hiểm xã hội 1. Khái niệm BHXH 2. Quá trình phát triển của BHXH 3. Các nguyên tắc của BHXH 4. Nội dung của BHXH III.Trợ cấp và cứu trợ xã hội CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_nguon_nhan_luc_chuong_6_mot_so_van_de_xa_h.pdf