Bài giảng Incoterms

1. Khi người bán giao hàng rời cho rất nhiều người mua cùng lúc theo ĐK DAT, hỏi người bán có cần cung cấp chứng từ vận tải cho các người mua không? 2. Một HĐ NK theo đk “DAT” kho Sóng Thần, Bình Dương. Khi làm thủ tục HQ tại Tân cảng Tp.HCM thì gặp trục trặc không thông quan NK được. Vậy ai chịu rủi ro? 3. Khi giao hàng theo ĐK DAP Incoterms 2010, hàng dỡ khỏi tàu chậm, ai chịu chi phí phạt tàu?

pdf14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 4397 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Incoterms, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9/4/2015 1 LOGO Incoterm 2010 INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS 4-Sep-15 1 Lecturer: Trương Văn Khánh Trẩm Bích Lộc LOGO Lịch sử hình thành Incoterm 2010 Phòng Thương Mại Quốc Tế ICC 1936 1953 1967 1976 1980 1990 2000 2010 4-Sep-15 2 LOGO 3 Incoterms2000 Incoterms®2010 Viết đầy đủ EXW EXW EX Works FCA FCA Free CArrier FAS FAS Free Alongside Ship FOB FOB Free On Board CFR CFR Cost and FReight CIF CIF Cost, Insurance and Freight CPT CPT Carriage Paid To CIP CIP Carriage and Insurance Paid to DEQ DAT Delivered At Terminal DAF DES DAP Delivered At Place DDU DDP DDP Delivered Duty Paid 9/4/2015 2 LOGO 4 Tóm lược Incoterms 2000 LOGO Tóm lược Incoterms2010 5 LOGO Câu hỏi ôn Incoterms 2000 và 2010 1. Incoterms là văn bản có tính chất pháp lý bắt buộc hay tùy ý? Vì sao? 2. Incoterms 2010 được chia làm mấy nhóm? Đặc điểm từng nhóm? 3. Incoterms 2010 và Incoterms 2000 khác nhau như thế nào? 4. Khi giao hàng tại xưởng người bán, có thể áp dụng các quy tắc thương mại nào? Giải thích. 4-Sep-15 6 Incoterm 2010 9/4/2015 3 LOGO Câu hỏi ôn Incoterms 2000 và 2010 5. Những quy tắc thương mại nào chỉ được áp dụng đối với phương tiện vận tải đường thủy? 6. Đối với điều kiện nhóm C, rủi ro chuyển giao và chi phí phân chia có cùng một địa điểm không? Giải thích cụ thể. Và nhà NK phải làm gì để giảm thiểu rủi ro? 7. Đối với điều kiện nhóm C, người XK có nghĩa vụ dỡ hàng xuống không? Và nếu người XK đã trả phí dỡ hàng, thì sẽ xử lý thế nào? 4-Sep-15 7 Incoterm 2010 LOGO Câu hỏi ôn Incoterms 2000 và 2010 8. Khi thuê tàu thì loại tàu nào đã bao gồm chi phí dỡ hàng xuống? 9. Những quy tắc thương mại nào bắt buộc người XK phải mua bảo hiểm? Giá trị bảo hiểm được căn cứ theo giá thị trường hay giá chứng từ? Và chiếm bao nhiêu %? 10. Làm cách nào nhà NK biết người XK đã trả cước phí vận tải? 11. Incoterms có phải là cơ sở quan trọng để xác định giá cả mua bán hàng hóa? Giải thích? 4-Sep-15 8 Incoterm 2010 LOGO Câu hỏi ôn Incoterms 2000 và 2010 12. Khi giao hàng bằng container thì quy tắc FAS, FOB, CFR và CIF nên thay bằng điều kiện gì? Việc thay đổi như vậy đem lại lợi ích gì cho nhà XK và NK? 13. Theo bạn, tại sao hầu hết các DN VN khi xuất khẩu lựa chọn quy tắc FOB, và khi nhập khẩu lựa chọn quy tắc CIF? Điều này tác động như thế nào đến nền kinh tế (cả tầm vi mô và vĩ mô). Để cải thiện tình hình trên, theo bạn cần phải làm gì? 4-Sep-15 9 Incoterm 2010 9/4/2015 4 LOGO A Nghĩa vụ của người Bán B Nghĩa vụ của người Mua A 1 – Nghĩa vụ chung của N.Bán A 2 – Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác A 3 – Hợp đồng vận tải và bảo hiểm A 4 – Giao hàng A 5 – Chuyển giao rủi ro A 6 – Phân chia chi phí A 7 – Thông báo cho người mua A 8 – Chứng từ giao hàng A 9 – Kiểm tra – Đóng gói – Ký mã hiệu A 10 – Hỗ trợ thông tin và chi phí liên quan. B 1 – Nghĩa vụ chung của N.Mua B 2 – Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác B 3 – Hợp đồng vận tải và bảo hiểm B 4 – Nhận hàng B 5 – Chuyển giao rủi ro B 6 – Phân chia chi phí B 7 – Thông báo cho người bán B 8 – Bằng chứng giao hàng B 9 – Kiểm định hàng hóa B 10 – Những nghĩa vụ khác Nghĩa vụ các bên theo Incoterms 2010 LOGO (Người bán) EXW – Ex Works (Người mua) A 1 – Phải cung cấp HH, hóa đơn thương mại và bằng chứng phù hợp theo yêu cầu hợp đồng. A 2 – Không có nghĩa vụ làm thủ tục XNK A 3 – Không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng vận tải và mua BH A 4 – Giao hàng bằng việc đặt HH dưới sự định đoạt của người mua tại điểm giao hàng quy định trong thời gian thỏa thuận. HH chưa bốc lên PTVT đến nhận hàng. B 1 – Thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng B 2 – Làm thủ tục XNK hàng hóa B 3 – Không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng vận tải và mua BH B 4 – Phải nhận hàng khi hàng được giao theo mục A4 và A7. LOGO (Người bán) EXW – Ex Works (Người mua) A 5 – Phải chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về HH cho đến khi HH được giao theo A4. A 6 – Chịu mọi rủi ro và chi phí cho đến khi HH được giao A 7 – Thông báo cho người mua thông tin cần thiết để người mua nhận hàng. A 8 – Chứng từ giao hàng: Không có nghĩa vụ B 5 – Phải chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về HH kể từ khi HH được giao theo A4 B 6 – Chịu mọi rủi ro và chi phí kể từ khi nhận hàng B 7 – Có quyền quyết định ngày và/hoặc địa điểm nhận hàng tại nơi giao hàng và trong thời hạn giao hàng đã thỏa thuận; phải kịp thời thông báo người bán việc đó. B 8 – Phải cung cấp cho người bán bằng chứng thích hợp về việc đã nhận hàng 9/4/2015 5 LOGO (Người bán) EXW – Ex Works (Người mua) A 9 – Phải trả các chi phí về đóng gói (phù hợp với PTVT), ký mã hiệu, chi phí kiểm tra (chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để HH được giao theo A4. A 10 – Nếu có quy định, theo yêu cầu của người mua, và với rủi ro, chi phí thuộc người mua, người bán phải kịp thời giúp đỡ người mua để lấy các chứng từ và thông tin kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để XK, NK hàng hóa. B 9 – Phải trả các chi phí cho bất kỳ việc kiểm định bắt buộc nào trước khi gửi hàng, kể cả việc kiểm định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu B 10 – Phải thông báo kịp thời cho người bán các thông tin an ninh để người bán có thể thực hiện theo mục A10. Phải hoàn trả cho người bán tất cả chi phí và lệ phí mà người bán đã chi để lấy những chứng từ và thông tin theo mục A10. LOGO 1. Hãy nêu nhận xét của bạn về tình huống bên dưới 4-Sep-15 14 Incoterm 2010 LOGO 2. Một DNVN mua hàng của một DN tại khu chế xuất Tân Thuận TP.HCM, nhưng muốn nhận hàng tại KCN Việt Nam Singapore Bình Dương (trong hợp đồng không ghi gì thêm ngoài giá EXW Tân thuận). Hỏi chi phí vận chuyển hàng từ KCX Tân thuận đến KCN Việt Nam Singapore ai chịu? 3. Khi hàng hóa được mua bán theo điều kiện EXW, theo lệnh của nhà cầm quyền nước XK: HH phải kiểm tra trước khi gửi đi, hỏi người bán có phải trả chi phí đó không? Bài tập tình huống (EXW) 9/4/2015 6 LOGO (Người bán) FCA – Free Carrier (Người mua) Giống EXW A 2 – Hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. A 3 – Không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng vận tải và mua BH A 4 – Đưa hàng đến địa điểm quy định. Nếu tại cơ sở của người bán thì người bán phải chất HH lên PTVT. Trong TH khác, người bán không chịu chi phí dỡ hàng xuống từ phương tiện chở hàng đến. B 2 – Hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu và quá cảnh qua nước khác. B 3 – Phải ký hợp đồng vận tải để vận chuyển HH từ địa điểm chỉ định nhưng không phải mua bảo hiểm. B 4 – Phải nhận hàng khi hàng được giao theo mục A4. LOGO (Người bán) FCA – Free Carrier (Người mua) A 7 – Với rủi ro và chi phí do người mua chịu, người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua biết hàng đã được giao như quy định ở mục A4; hoặc người vận tải đã không nhận hàng. A 8 – Người bán phải cung cấp cho người mua bằng chứng thông thường về việc giao hàng theo A4 B 7 – Phải thông báo cho người bán về: (1) tên người vận tải được chỉ định theo mục A4 trong thời gian hợp lý để người bán kịp giao hàng; (2) thời điểm giao hàng; (3) phương thức vận tải sử dụng; (4) địa điểm nhận hàng. B 8 – Phải chấp nhận bằng chứng về việc giao hàng như đã quy định tại mục A8 LOGO (Người bán) FCA – Free Carrier (Người mua) A 9 – Phải trả các chi phí về đóng gói (phù hợp với PTVT), ký mã hiệu, chi phí kiểm tra (chất lượng, cân, đo, đếm) cần thiết để HH được giao theo A4; kể cả các phí tổn cho bất kỳ việc kiểm định nào trước khi gửi hàng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước XK. B 9 – Phải trả các chi phí cho bất kỳ việc kiểm định bắt buộc nào trước khi gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm định bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu 9/4/2015 7 LOGO Khi mua bán theo điều kiện FCA, người mua nghi ngờ HH có vấn đề nên đề nghị kiểm tra HH trước khi người bán gửi đi. Kết quả kiểm tra cho thấy hàng không đúng chất lượng quy đinh trong hợp đồng? Hỏi ai chịu chi phí kiểm tra đó? Bài tập tình huống (FCA) LOGO (Người bán) FAS – Free Alongside Ship (Người mua) Giống FCA A 4 – Đưa hàng đặt dọc mạn tàu hoặc mua hàng đã được giao như vậy. A 7 – Với rủi ro và chi phí do người mua chịu, người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua biết hàng đã được giao như quy định ở mục A4; hoặc về việc con tàu đã không nhận hàng. B 7 – Phải thông báo đầy đủ cho người bán về: tên tàu, địa điểm xếp hàng và, trong trường hợp cần thiết, thời gian giao hàng đã chọn trong thời hạn giao hàng thỏa thuận. LOGO Chi phí liên quan đến kiểm tra an ninh hàng trước khi XK ở điều kiện FAS, Incoterms 2010 ai phải chịu? Bài tập tình huống (FAS) 9/4/2015 8 LOGO Giống FAS, chỉ khác địa điểm giao hàng và chuyển giao rủi ro. Cụ thể: Người bán phải giao hàng lên con tàu do người mua chỉ định (mục A4). Nếu một HĐ nhập khẩu áp dụng ĐK nhóm F và quy định thêm người bán phải ký hợp đồng vận tải. Vậy theo incoterms 2010, người bán có đương nhiên chịu cả chi phí và rủi ro để ký hợp đồng vận tải hay không? Tại sao? FOB – Free On Board LOGO FOB Liner terms (FOB berth terms – FOB tàu chợ) Người bán không phải trả chi phí bốc hàng. FOB under takle (FOB giao hàng dưới cần cẩu) Người bán chịu mọi rủi ro và tổn thất về HH cho đến khi cần cẩu móc vào hàng. FOB Stowed (FOB.S – FOB xếp hàng) Người bán xếp hàng vào khoang và chịu chi phí. FOB Trimmed (FOB.T – FOB san hàng) Người bán dọn khoang tàu và chịu chi phí. FOB.ST Người bán dọn và xếp hàng trong khoang. Phân chia rủi ro khi xếp xong hàng trong khoang. FOB Shipment to destination (FOB giao hàng ở cảng đến) Người bán thuê tàu giúp người mua và chở hàng đến cảng đến. Rủi ro và chi phí người mua chịu. LOGO (Người bán) CFR – Cost and FReight (Người mua) Giống FOB A 3 – Phải ký hợp đồng vận tải theo tuyến đường thường lệ cho loại tàu thông dụng, phù hợp với HH; nhưng không có nghĩa vụ mua BH. A 7 – Phải thông báo cho người mua những thông tin cần thiết để người mua có thể áp dụng các biện pháp thông thường cần thiết để nhận hàng. A 8 – Người bán phải cung cấp không chậm trễ và trọn bộ cho người mua chứng từ vận tải thông thường tới cảng đến quy định. B 3 – Không có nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải và mua bảo hiểm. B 7 – TH người mua quyết định thời gian và/hoặc địa điểm nhận hàng tại cảng đến, thì phải thông báo cho người bán đầy đủ về việc đó. Lưu ý: CFR = FOB + F Với F: Cước vận tải chặng chính 9/4/2015 9 LOGO Khi mua bán theo điều kiện CFR Incoterms 2010, hàng bị chìm trên đường vận chuyển do tàu già, không đủ khả năng đi biển, thì ai chịu rủi ro về hàng hóa? Bài tập tình huống (CFR) LOGO Các biến thể của CFR trong thực tế CFR Liner terms Người bán không trả phí xếp hàng CFR Land ed (CFR dỡ hàng lên bờ) Người bán chịu chi phí dỡ hàng lên bờ, bao gồm cả chi phí nâng hàng và thủ tục ở cảng đến. CFR Quay (CFR dỡ hàng lên cầu cảng) Người bán chịu chi phí dỡ hàng lên cầu cảng LOGO Giống CFR, nhưng người bán phải mua bảo hiểm với giá trị tối thiểu 110% và bằng đồng tiền của HĐ. BH phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng quy định tại mục A4 và A5 cho đến ít nhất là tại cảng đến quy định (mục A3). CIF – Cost, Insurance & Freight 9/4/2015 10 LOGO Tổn thất, tổn hại hợp lý quy cho: Cháy nổ; Tàu thuyền mắc cạn, nằm cạn, chìm, lật PTVT bị lật hay trật đường rầy; Đâm va của tàu thuyền, PTVT với vật thể khác không phải nước Dỡ hàng tại cảng lánh nạn Tổn thất tẩn hại gây ra bởi: Hy sinh tổn thất chung Vứt hàng xuống biển Đóng góp tổn thất chung Chi phí cứu hộ Trách nhiệm trên cơ sở đam va hai bên tàu đều có lỗi Động đất, núi lửa phun, sét; Nước biển, sông hồ tràn vào tàu thuyền, PTVT, Ctainer, nơi để hàng; Hàng hóa hoặc Container bị cuốn hoặc bị rơi xuống biển Động đất, núi lửa phun, sé ; Nước biển, sông hồ tràn vào tàu thuyền, PTVT, Ctainer, nơi để hàng; Hàng hóa hoặc Container bị cuốn hoặc bị rơi xuống biển Thời tiết xấu (Heavy weather); Manh (bartry), hành động manh tâm (Malicious act) Cướp biển (Piracy) Các rủi ro đặc biệt (Extraneous risks) Thời tiết xấu (Heavy weather); Manh (bartry), hành động manh tâm (Malicious act) Cướp biển (Piracy) Các rủi ro đặc biệt (Extraneous risks) LOGO 1. Một HĐ NK theo điều kiện CIF và thanh toán bằng L/C. Tàu chở hàng đã đến rất lâu rồi mà BCT vẫn chưa đến NH, hỏi người NK muốn nhận hàng thì phải làm sao? 2. Một lô hàng NK theo ĐK CIF trên đường vận chuyển do tránh bão phải đi đường vòng mất nhiều ngày nên HH bị giảm chất lượng. Hỏi người mua có thể từ chối nhận hàng hay không? Bài tập tình huống (CIF) LOGO Các biến thể của CIF trong thực tế CIF Liner terms Người mua không trả phí dỡ hàng CIF Landed (CIF dỡ hàng lên bờ) Người bán chịu chi phí dỡ hàng lên bờ, kể cả chi phí nâng hàng và thủ tục ở cảng đến. CIF Quay (CIF dỡ hàng lên cầu cảng) Người bán chịu chi phí dỡ hàng lên cầu cảng CIF and c (CIF.c), (c= commission) Giá CIF cộng thêm hoa hồng cho thương nhân trung gian ở nước xuất CIF and I (CIF.i), (i= interest) Giá CIF cộng tiền lợi tức cho vay hoặc cho chịu tiền hàng CIF.c and i Giá CIF cộng c&i 9/4/2015 11 LOGO Các biến thể của CIF trong thực tế CIF.e, (e= exchange) Giá CIF cộng chi phí xác nhận chuyển đổi tiền nước nhập thành tiền nước xuất CIF and w (CIF and war risk) CIF cộng phí bảo hiểm chiến tranh CIF and WA (CIF with Parti.Average) CIF cộng phí bảo hiểm có tổn thất riêng (bảo hiểm điều kiện wa) CIF under tackle (CIF dưới cần cẩu của tàu ở cảng đến) Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng móc vào cẩu ở cảng đế CIF afloat (CIF hàng nổi) Hàng đã ở trên tàu ngay khi hợp đồng được ký. LOGO (Người bán) CPT – Carriage Paid To (Người mua) Giống FCA A 3 – Phải ký hợp đồng vận tải theo tuyến đường thường lệ và theo cách thức thông thường; nhưng không có nghĩa vụ mua BH. A 7 – Phải thông báo cho người mua những thông tin cần thiết để người mua có thể áp dụng các biện pháp thông thường cần thiết để nhận hàng. A 8 – Người bán phải cung cấp không chậm trễ và trọn bộ cho người mua chứng từ vận tải thông thường tới cảng đến quy định. B 3 – Không có nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải và mua bảo hiểm. B 7 – TH người mua quyết định thời gian và/hoặc địa điểm nhận hàng tại nơi hàng đến, thì phải thông báo cho người bán đầy đủ về việc đó. Lưu ý: CPT = FCA + F Với F: Cước vận tải chặng chính LOGO Giống CPT, nhưng người bán phải mua bảo hiểm với giá trị tối thiểu 110% và bằng đồng tiền của HĐ. BH phải có hiệu lực từ địa điểm giao hàng quy định tại mục A4 và A5 cho đến ít nhất là tại cảng đến quy định (mục A3). CIP – Carriage & Insurance Paid to 9/4/2015 12 LOGO 1. Trong ĐK CIF, CIP Incoterms2010. Bảo hiểm chuyên chở HH tính từ thời điểm nào? 2. Một doanh nghiệp NK hàng đóng trong container theo điều kiện CIP Incoterms 2010, nhưng người bán không kịp thời gửi bộ chứng từ nhận hàng, khiến chi phí lưu kho rất cao. Hỏi ai phải chịu chi phí lưu kho khi bộ chứng từ nhận hàng về không kịp thời? Bài tập tình huống (CIP) LOGO 3. Khi ký hợp đồng mua bán chuyên chở bằng tàu chuyến theo điều kiện nhóm C Incoterms 2010, do người bán không thông báo trước cho người mua biết là hàng được chuyên chở trên tàu có sử dụng thiết bị bốc dỡ đặc biệt, nên người mua không có sự chuẩn bị phù hợp, không nhận được hàng, phải neo tàu hoặc chuyển cảng. Vậy ai là người chịu chi phí phát sinh thêm do tình huống đó? 4. Một nhà NK mua hàng theo điều kiện nhóm C, sau khi ký hợp đồng hàng bị rớt giá trên thị trường trong nước, nếu nhận hàng sẽ bị lỗ. Hỏi nhà NK lấy lý do người bán xuất trình bộ chúng từ có bất hợp lệ để từ chối nhận hàng và hủy HĐ được không? Tại sao? Bài tập tình huống (CIP) LOGO DAP – Delivered At Place: Giống CPT, nhưng người bán phải thực hiện thêm một số nghĩa vụ sau: Phải giao hàng bằng cách đặt HH dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại điểm đến quy định (mục A4); Phải cung cấp cho người mua chứng từ để người mua có thể nhận hàng (mục A8). Các điều kiện nhóm D trong Incoterms 2010 9/4/2015 13 LOGO DAT – Delivered At Terminal Giống DAP, nhưng người bán phải dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải đến và giao hàng bằng cách đặt HH dưới sự định đoạt của người mua tại điểm đến quy định (mục A4). DDP – Delivered Duty Paid Giống DAP, nhưng người bán phải hoàn thành thủ tục hải quan cả xuất và nhập khẩu. Các điều kiện nhóm D trong Incoterms 2010 LOGO 1. Khi người bán giao hàng rời cho rất nhiều người mua cùng lúc theo ĐK DAT, hỏi người bán có cần cung cấp chứng từ vận tải cho các người mua không? 2. Một HĐ NK theo đk “DAT” kho Sóng Thần, Bình Dương. Khi làm thủ tục HQ tại Tân cảng Tp.HCM thì gặp trục trặc không thông quan NK được. Vậy ai chịu rủi ro? 3. Khi giao hàng theo ĐK DAP Incoterms 2010, hàng dỡ khỏi tàu chậm, ai chịu chi phí phạt tàu? Bài tập tình huống (Nhóm D) LOGO 4. Một HĐ theo điều kiện nhóm D, việc kiểm tra HH trước khi gửi hay kiểm tra theo lệnh của nhà cầm quyền thì người bán hay người mua phải chịu? 5. Ở một số điều kiện Incoterms, cả người mua và người bán đều không có nghĩa vụ mua bảo hiểm chuyên chở hàng hóa, vậy có cần phải mua bảo hiểm không? Tại sao? 6. Giả sử công ty nhập hàng theo điều kiện DDP để làm hàng XK, công ty có được hoàn thuế NK khi xuất khẩu hàng hay không? 7. Một công ty nhập hàng theo điều kiện DDP Incoterms 2010, hỏi thuế GTGT (VAT) có liên quan đến lô hàng NK này ai chịu? Bài tập tình huống (Nhóm D) 9/4/2015 14 LOGO Trong thực tế, khi lựa chọn Incoterms, bạn sẽ cân nhắc những vấn đề nào? KẾT THÚC CHƯƠNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1_incoterms_sv_8862.pdf
Tài liệu liên quan