Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 14: Sao lưu và phục hồi dữ liệu

(Bản scan) Kiểm chúng việc thực hiện phục hồi differential bằng cách: thực hiện việc xem lại trong bảng nhóm sách và HoaDown đã có nhóm N007 và hóa đơn 11, nếu có nghĩa là thực hiện thành công

pptx86 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 14: Sao lưu và phục hồi dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl14_7695.pptx