Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 4: Quan niệm về bản thân và lối sống của người tiêu dùng - Đại học Thương mại

Mô hình AIOs Phân loại lối sống theo 4 nhóm biến số Hoạt động Mối quan tâm Quan điểm: Các thông số nhân khẩu học của họ Vận dụng trong marketing Xác định thị trường mục tiêu Hình thành cách nhìn mới về thị trường Định vị sản phẩm Thể hiện tốt hơn các đặc điểm của SP Marketing các vấn đề xã hội, chính trị 4.2.4. Các xu thế về lối sống  Đơn giản hoá và theo chủ nghĩa môi trường  Tập trung hơn vào đạt ước nguyện bản thân  Ngày càng thiếu thời gian (  Giảm tầm quan trọng của dinh dưỡng/tập luyện  Tổ ấm

pdf16 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 4: Quan niệm về bản thân và lối sống của người tiêu dùng - Đại học Thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4 Quan niệm về bản thân và lối sống của người tiêu dùng 4.1. Quan niệm về bản thân 4.1.1. Khái niệm và các thành tố cấu thành quan niệm về bản thân 4.1.2. Cá tính 4.1.3. Vai trò của giới tính 4.2. Lối sống của người tiêu dùng 4.2.1. Khái niệm 4.2.2. Đặc điểm tâm lý của lối sống 4.2.3. Phân đoạn thị trường theo lối sống g DHTM_TMU 4.1. Quan niệm về bản thân 4.1.1. Khái niệm và các thành tố cấu thành  Khái niệm Tự quan niệm bản thân là thái độ của cá nhân đối với bản thân. Tự quan niệm bản thân là tổng hợp những đặc điểm cá nhân mình và mức độ đánh giá về đặc điểm đó. 9/27/2017 38 DHTM_TMU  Các thành tố cấu thành  Nội dung  Tính chất  Cường độ Sự ổn định:  Độ phù hợp 9/27/2017 39 DHTM_TMU 4.1.2. Cá tính •Khái niệm cá tính: Là các đặc điểm tâm lý riêng có của cá nhân có ảnh hưởng nhất quán tới cách con người phản ứng với môi trường của người đó. 9/27/2017 40 DHTM_TMU  Đặc điểm của cá tính Thể hiện sự khác biệt giữa các cá nhân  Cá tính nhất quán và bền vững Cá tính có thể thay đổi Bộc lộ qua hành vi, cử chỉ, hành động, lời nói 9/27/2017 41 DHTM_TMU Các bản năng cá tính của cá nhân Thành đạt Khác biệt Trật tự Bộc lộ Tự lập Hòa đồng Bướng bỉnh Cầu cứu Thống trị Hổ thẹn Bao dung Thay đổi Kiên định Quyến rũ Gây gổ 9/27/2017 42 DHTM_TMU 4.1.3. Vai trò của giới tính  Các đặc điểm và SP có đặc trưng giới tính  Vai trò của nữ giới  Vai trò của nam giới 9/27/2017 43 DHTM_TMU Đặc điểm và SP có đặc trưng giới tính Đặc điểm:  Giữa các nhóm giới tính có sự khác biệt  Ảnh hưởng đến tiêu dùng  Phụ thuộc vào văn hoá  Sản phẩm có đặc trưng giới tính  Có những sản phẩm trung tính  Có những sản phẩm đặc trưng giới tính: Dao díp/khăn quàng... 9/27/2017 44 DHTM_TMU  Vai trò của nữ giới  Vai trò truyền thống: Tiến hóa vai trò: cách nhìn của nam giới, bản thân nữ giới và sản phẩm họ mua Cần tự do, độc lập và hướng ngoại hơn Định hướng sự nghiệp hay đơn thuần là công việc Phân đoạn thị trường nữ giới 9/27/2017 45 DHTM_TMU  Vai trò của nam giới Vai trò truyền thống Tiến hóa vai trò Hướng nội hơn  Vị thế trong gia đình có sự thay đổi 9/27/2017 46 DHTM_TMU 4.2. Lối sống 4.2.1. Khái niệm lối sống • Lối sống là mô hình tiêu thụ thể hiện lựa chọn của người tiêu dùng thông qua cách người đó sử dụng thời gian và tiền bạc. • Lối sống là những giá trị hay sở thích được chia sẻ, đặc biệt là những được phản ánh trong các mô hình tiêu thụ. 9/27/2017 47 DHTM_TMU 4.2.2. Đặc điểm tâm l{ của lối sống • NTD cùng chung đặc điểm nhân khẩu học nhưng có lối sống khác nhau • Phân loại lối sống theo 4 nhóm biến số – Nhân khẩu học – Hoạt động – Mối quan tâm – Quan điểm 9/27/2017 48 DHTM_TMU 4.2.3.Phân đoạn thị trường theo lối sống  Mô hình AIOs (Activities, Interests, Opinions)  Mô hình VALS2 (The Value And Lifestyles System)  Vận dụng trong marketing 9/27/2017 49 DHTM_TMU  Mô hình AIOs Phân loại lối sống theo 4 nhóm biến số Hoạt động Mối quan tâm Quan điểm: Các thông số nhân khẩu học của họ 9/27/2017 50 DHTM_TMU  Vận dụng trong marketing Xác định thị trường mục tiêu Hình thành cách nhìn mới về thị trường Định vị sản phẩm Thể hiện tốt hơn các đặc điểm của SP Marketing các vấn đề xã hội, chính trị 9/27/2017 51 DHTM_TMU 4.2.4. Các xu thế về lối sống Đơn giản hoá và theo chủ nghĩa môi trường  Tập trung hơn vào đạt ước nguyện bản thân Ngày càng thiếu thời gian ( Giảm tầm quan trọng của dinh dưỡng/tập luyện  Tổ ấm 9/27/2017 52 DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbgdt_hanh_vi_kh_4_7181_8832_2008751.pdf
Tài liệu liên quan