Bài giảng giới thiệu môn học quản trị rủi ro tài chính

THI: KHÔNG sử dụng tài liệu Thi tự luận (lý thuyết, bài tập) ĐIỂM: 50%: Điểm quá trình 50%: Thi cuối kỳ

ppt5 trang | Chia sẻ: hao_hao | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng giới thiệu môn học quản trị rủi ro tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Bộ môn Tài Chính Quốc Tế QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Giới thiệu môn học Finance Risk Management - 20010 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH (Finance Risk Management ) Giới thiệu Nội dung môn học Phương pháp học Cách đánh giá Tài liệu học tập Quản trị rủi ro tài chính cung cấp những kiến thức hiện đại về các chiến lược phòng ngừa rủi ro thông qua các công cụ phái sinh hiện đại trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ và hàng hóa như: Quyền chọn (option) Hợp đồng kỳ hạn (forward) Hợp đồng giao sau (future) Giao dịch hoán đổi (swap) Cách thức tổ chức một chương trình quản trị rủi ro theo đúng những chuẩn mực quốc tế. Nội dung Nội dung Nội dung THI: KHÔNG sử dụng tài liệu Thi tự luận (lý thuyết, bài tập) ĐIỂM: 50%: Điểm quá trình 50%: Thi cuối kỳ PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐÁNH GIÁ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_1_gioi_thieu_qtrrtc_lop_vb2_6323.ppt
Tài liệu liên quan