Bài giảng Giới thiệu lập trình - Chương 1: Thông tin môn học - Lê Nguyên Khôi

Mục Tiêu Môn Học Giới thiệu lập trình thủ tục qua ngôn ngữ C++ Các cấu trúc dữ liệu đơn giản Các thuật toán đơn giản Phương pháp xây dựng chương trình Khi học xong: Thiết kế, xây dựng, kiểm thử và gỡ lỗi chương trình dựa trên tài liệu yêu cầu. Hiểu và vận dụng các cấu trúc dữ liệu phổ biến để giải quyết các bài toán đơn giản Có phong cách lập trình chuyên nghiệp Giới Thiệu Lập TrìnhNội Dung Môn Học Cấu trúc chương trình Biến và các kiểu dữ liệu cơ bản Các cấu trúc điều khiển Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Hàm và cách sử dụng Mảng và xâu ký tự Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động Luồng dữ liệu vào ra Thao tác trên tệp tin Đối tượng (cấu trúc & lớp) Giới Thiệu Lập Trìn

pdf6 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giới thiệu lập trình - Chương 1: Thông tin môn học - Lê Nguyên Khôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới Thiệu Lập Trình Thông Tin Môn Học TS. Lê Nguyên Khôi Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Thông Tin Môn Học 1 Môn học: Giới thiệu Lập trình (INT 1006 – Tin học Cơ sở 4) Số tín chỉ: 3 Số lượng giờ học: Lý thuyết: 12 tuần x 2 tiết/tuần Thực hành: 11 tuần x 3 tiết/tuần Giảng viên: TS. Lê Nguyên Khôi (khoi.n.le@vnu.edu.vn) Website bài tập: codehub.now-ip.org Tên đăng nhập & mật khẩu: mã số sinh viên Giới Thiệu Lập Trình Thông Tin Môn Học 2 Sách môn học: Lập trình cơ bản với C++, Trần Thị Minh Châu, Lê Sỹ Vinh, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội Absolute C++, Walter Savitch, Addison Wesley, 2005 Bản mềm Điểm thành phần Kiểm tra giữa kỳ + Bài tập + Chuyên cần (40%) Thi cuối kỳ (60%) Giới Thiệu Lập Trình Mục Tiêu Môn Học 3 Giới thiệu lập trình thủ tục qua ngôn ngữ C++ Các cấu trúc dữ liệu đơn giản Các thuật toán đơn giản Phương pháp xây dựng chương trình Khi học xong: Thiết kế, xây dựng, kiểm thử và gỡ lỗi chương trình dựa trên tài liệu yêu cầu. Hiểu và vận dụng các cấu trúc dữ liệu phổ biến để giải quyết các bài toán đơn giản Có phong cách lập trình chuyên nghiệp Giới Thiệu Lập Trình Nội Dung Môn Học 4 Cấu trúc chương trình Biến và các kiểu dữ liệu cơ bản Các cấu trúc điều khiển Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Hàm và cách sử dụng Mảng và xâu ký tự Con trỏ và cấp phát bộ nhớ động Luồng dữ liệu vào ra Thao tác trên tệp tin Đối tượng (cấu trúc & lớp) Giới Thiệu Lập Trình Tài Liệu Tham Khảo 5 Absolute C++, Walter Savitch, Addison Wesley, 2005 cppreference.com cplusplus.com cpp.sh Giới Thiệu Lập Trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfts_le_nguyen_khoibaigiang00_thongtinmonhoc_1_3873_2032111_114313 - Copy.pdf