Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)

Các văn kiện 1. Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” – Hồ Chí Minh (19/12/1946) 2. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” – Ban Thường vụ TW (22/12/1946) 3. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” - Trường Chinh, xuất bản năm 1947

pptx24 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1558 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương III ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975) I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC ( 1945 – 1954 )1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 – 1946 )1.1. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng támKhó khăn) Hoàn cảnh lịch sử Nhà nước cách mạng ngay từ khi mới ra đời đã phải đối phó với hàng loạt nguy cơ, thách thức tưởng chừng khó vượt qua. Cách mạng nước ta ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.1.2 Chủ trương “kháng chiến, kiến quốc” của Đảng Chỉ thị “KC-KQ”Kẻ thùchínhNhiệm vụtrước mắtBiện pháp 25/11/1945, BCHTƯĐ ra Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”, xác định:Tính chấtcuộc CM2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946 – 1954)Lời kêu gọi "toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ Tịch ngày 19/12/1946.Pháp bội ước20/11/46Pháp đánh Hải Phòng, Lạng Sơn17/12/46 thảm sát ở phố Hàng Bún18/12/46 Pháp gửi tối hậu thư19/12/46 cuộc k.chiến bùng nổ) Nguyên nhâna) Hoàn cảnh lịch sửb) Quá trình hình thành và nội dung đường lối2. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” – Ban Thường vụ TW (22/12/1946)3. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” - Trường Chinh, xuất bản năm 19471. Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” – Hồ Chí Minh (19/12/1946) Các văn kiệnĐường lối kháng chiếnMục tiêuĐường lối kháng chiếnPhương châmTính chấtNhiệm vụPhương châm kháng chiếnPhương châmđường lối kháng chiếnKCtoàndânKCtoàndiệnKClâudàiDựa vào sức mình là chínhPhát triển đường lối theo phương châm hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội (1951 - 1954)Đại hội II(2/1951)Việt Nam có Đảng LĐVNThành lập ĐCS riêngĐảng tuyên bố ra công khaiBáo cáo chính trịChính cương của Đảng LĐVNNội dung ĐH IIChính cương của Đảng Lao động Việt NamChính cương của Đảng LĐVNN.vụ cơ bảnKẻ thùTính chấtLựclượngGiai cấp lãnh đạoCon đường lên CNXH3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm Kết quả:Ý nghĩa lịch sửĐối với nước ta Đối với quốc tếNguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệmII. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954 -1975)Giai đoạn 1954 -1964 Bối cảnh lịch sử1.2 Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lốiHNTW 15 (1/1959)Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (5 – 10/9/1960)Nội dung đường lối:Nội dung đường lối:ĐH III (9/1960)Nhiệm vụ Mục tiêuMối quan hệVai trò,n.vụ cm mỗi miềnTriển vọngTăng cường đ.kết2.2 Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lốiNội dung đường lối:Nội dungTư tưởng chỉ đạoPhương châm chiến lược chungHình thức đấu tranhCách mạng miền Bắc Nhận định và chủ trương Quyết tâm và mục tiêuN.vụ cụ cách mạng Việt Nam Không có gì quý hơn độc lập tự do3. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân và bài học kinh nghiệmPhim Chiến dịch HCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxduongloicachmangdcsvn_chuongiii_8919.pptx
Tài liệu liên quan