Bài giảng Chương 6: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

ĐưỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA NGÀNH Đường cung của ngành cũng được xây dựng bằng cách cộng tất cả đường cung của các doanh nghiệp trong ngành

pdf12 trang | Chia sẻ: chaien | Lượt xem: 2692 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 6: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 1 Chƣơng 6: THỊ TRƢỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường mà trong đó các quyết định mua hay bán của từng người mua hay từng người bán riêng lẻ không ảnh hưởng gì đến giá cả trên thị trường. Số lượng các doanh nghiệp trong ngành là đủ lớn Sản phẩm của ngành phải tương đối đồng nhất và tính giá như nhau Thông tin hoàn hảo Tự do nhập và xuất ngành 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 2 QUYẾT ĐỊNH CUNG TRONG NHẤT THỜI 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 3 ĐƢỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ chọn mức sản lượng mà tại đó giá bằng với chi phí biên của sản phẩm: P = SMC 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 4 ĐƢỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 5 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG DÀI HẠN Tất cả các doanh nghiệp trong ngành đang sản xuất ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận Không có doanh nghiệp nào có động cơ nhập hay xuất ngành Giá của sản phẩm ở mức mà tại đó lượng cung của ngành bằng với lượng cầu của người tiêu dùng 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 6 ĐƢỜNG CUNG NGẮN HẠN CỦA NGÀNH Đường cung của ngành cũng được xây dựng bằng cách cộng tất cả đường cung của các doanh nghiệp trong ngành. 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 7 ĐƢỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA NGÀNH 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 8 ĐƢỜNG CUNG DÀI HẠN CỦA NGÀNH 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 9 QUY LUẬT MỘT GIÁ 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 10 LỢI ÍCH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Q P LS D E0 E1 A P* PW Q2 Q * Q1 0 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 11 THUẾ QUAN Q P LS D E2 E1 A PR PW Q2 Q * Q1 0 A B C D 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 12 MỘT SỐ THUẬT NGỮ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_6_6707.pdf