Bài giảng 10 Nguyên lý kinh tế học

Nguyên lý #9: Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền. • Lạm phát là một sự tăng lên của toàn bộ các mức giá trong nền kinh tế. • Một nguyên nhân gây ra lạm phát là lượng tiền tăng mạnh. • Khi chính phủ tạo ra lượng tiền lớn, giá trị đồng tiền giảm.

pdf4 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng 10 Nguyên lý kinh tế học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning 110 NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC Kinh tế học . . . Thuật ngữ kinh tế học xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là người quản lý gia đình 10 nguyên lý kinh tế học • Một hộ gia đình và một nền kinh tế luôn giải quyết các vấn đề sau: • Ai sẽ làm việc? • Sản xuất ra sản phẩm gì và bao nhiêu? • Tài nguyên nào được sử dụng để sản xuất? • Sản phẩm được bán ở giá bao nhiêu? 10 nguyên lý kinh tế học Xã hội và nguồn tài nguyên khan hiếm • Quản lý tài nguyên xã hội là quan trọng bởi vì nguồn tài nguyên là khan hiếm • Khan hiếm. . . Có nghĩa là xã hội có nguồn tài nguyên giới hạn và do đó không thể sản xuất tất cả hàng hoá và dịch vụ mà con người muốn có 10 nguyên lý kinh tế học Kinh tế học là khoa học nghiên cứu xã hội quản lý nguồn tài nguyên khan hiếm. 10 nguyên lý kinh tế học • Con người ra quyết định như thế nào?. • Con người phải đánh đổi. • Chi phí của một việc là những gì bạn phải cho đi để có nó . • Người có lý trí nghĩ về khía cạnh biên . • Con người lựa chọn lợi ích (khích lệ). 210 nguyên lý kinh tế học • Con người tương tác với người khác như thế nào • Trao đổi có thể làm con người tốt hơn. • Các thị trường luôn luôn là cách tốt cho các hoạt động kinh tế. • Các chính phủ đôi khi có thể cải thiện kết quả kinh tế . 10 nguyên lý kinh tế học • Các quyền lực và khuynh hướng ảnh hưởng nền kinh tế. • Tiêu chuẩn cuộc sống phụ thuộc vào sản xuất của nền kinh tế. • Giá tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền . • Xã hội đối mặt các sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp. Nguyên lý 1: Con người đối mặt với sự đánh đổi. “Không có bữa ăn trưa miễn phí!” Ra các quyết định đòi hỏi phải đánh đổi mục tiêu này cho mục tiêu khác Nguyên lý 1: Con người đối mặt với sự đánh đổi.. Để nhận được 1 thứ, chúng ta luôn luôn phải cho đi thứ khác. • Thời gian nghỉ ngơi - công việc • Quần áo - thức ăn • Hiệu quả và công bằng Nguyên lý 1: Con người đối mặt với sự đánh đổi • Sự hiệu quả - sự công bằng • Hiệu quả có nghĩa là xã hội đạt được điều tốt đẹp nhất từ nguồn tài nguyên khan hiếm. • Công bằng có nghĩa là ích lợi của nguồn tài nguyên được phân phối công bằng giữa các thành viên trong xã hội. Nguyên lý #2: Chi phí của một việc là những gì bạn phải cho đi để có nó • Các quyết định đòi hỏi so sánh các chi phí và lợi ích của các sự đánh đổi. • Nên đi học hay đi làm? • Học bài hay ra ngoài hẹn hò? • Nên vào lớp học hay ở nhà? • Chi phí cơ hội của một thứ là những gì bạn phải cho đi để đạt được thứ đó. 3Con người ra các quyết định bằng việc so sánh chi phí biên và lợi ích biên . Nguyên lý #3: Người lý trí nghĩ về khía cạnh biên • Các thay đổi biên rất nhỏ, các điều chỉnh lớn dần lên thành một kế hoạch hành động tồn tại. Nguyên lý #4: Con người lựa chọn lợi ích • Các thay đổi biên của chi phí và lợi ích làm động cơ thúc đẩy con người ra quyết định. • Quyết định lựa chọn việc này hơn việc kia xãy ra khi lợi ích biên lớn hơn chi phí biên. Nguyên lý #5: Thương mại có thể làm mọi người tốt đẹp hơn. • Con người đạt được các ích lợi từ khả năng của họ khi trao đổi, giao thương với người khác • Cạnh tranh cho đạt được các lợi ích từ thương mại • Thương mại cho phép con người chuyên môn hoá những gì họ làm tốt nhất. Nguyên lý #6: Các thị trường luôn luôn là cách tốt nhất cho các hoạt động kinh tế. • Một nền kinh tế thị trường là nền kinh tế phân phối nguồn tài nguyên qua các quyết định phi tập trung hoá của nhiều công ty và hộ gia đình khi họ tương tác ở thị trường hàng hoá và dịch vụ. • Hộ gia đình quyết định mua cái gì và ai làm việc gì? • Các công ty quyết định thuê mướn ai và sản xuất cái gì?. Nguyên lý #6: Các thị trường luôn luôn là cách tốt nhất cho các hoạt động kinh tế • Adam Smith làm một sự quan sát các hộ gia đình và các công ty tương tác trong thị trường như được hướng dẫn bởi bàn tay vô hình. • Bởi vì các hộ gia đình và công ty nhìn vào giá khi họ quyết định mua và bán gì, họ không biết là đã có chi phí xã hội cho các hành động của họ . • Kết quả là, giá cả đã chỉ dẫn cho các quyết định đi đến kết quả là khuynh hướng tối đa hoá phúc lợi của xã hội. Nguyên lý #7: Các chính phủ có thể đôi khi cải thiện kết quả thị trường. • Thất bại thị trường xãy ra khi thị trường thất bại trong việc phân phối nguồn tài nguyên hiệu quả. • Khi thị trường thất bại, chính phủ có thể can thiệp để làm cho thị trường hiệu quả và công bằng. 4Nguyên lý #7: Các chính phủ có thể đôi khi cải thiện kết quả thị trường. • Thất bại thị trường có thể là nguyên nhân của: • Các yếu tố bên ngoài, Là tác động do hành động của cá nhân hay công ty ảnh hưởng đến phúc lợi của người ngoài cuộc. • Sức mạnh thị trường,Là khả năng của một người hay công ty có ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Nguyên lý #8: Tiêu chuẩn cuộc sống phụ thuộc vào nền sản xuất của quốc gia. • Tiêu chuẩn cuộc sống có thể được đo lường bằng nhiều cách: • So sánh thu nhập của cá nhân • So sánh tổng giá trị thị trường của nền sản xuất một quốc gia. Nguyên lý #8: Tiêu chuẩn cuộc sống phụ thuộc vào nền sản xuất của quốc gia. • Hầu hết sự khác biệt trong tiêu chuẩn cuộc sống được giải thích bằng sự khác biệt về sức sản xuất của các quốc gia. • Sức sản xuất là giá trị hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra mỗi giờ của một công nhân. Nguyên lý #9: Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền. • Lạm phát là một sự tăng lên của toàn bộ các mức giá trong nền kinh tế. • Một nguyên nhân gây ra lạm phát là lượng tiền tăng mạnh. • Khi chính phủ tạo ra lượng tiền lớn, giá trị đồng tiền giảm. Nguyên lý#10: Xã hội đối mặt các sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp • Đường Phillips minh hoạ sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp: Lạm phátThất nghiệp Đó là sự đánh đổi trong ngắn hạn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_10_nguyen_ly_kinh_te_hoc.pdf
Tài liệu liên quan