Ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố của nông nghiệp Việt Nam

Ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố của nông nghiệp Việt Nam Việt Nam nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, trải dài từ chí tuyến Bắc đến xích đạo.

pdf16 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1846 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố của nông nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh h ng c a khí h u đ n s phân b Ả ưở ủ ậ ế ự ố c a nông nghi p Vi t Namủ ệ ệ I.Khái quát khí h u Vi t Namậ ệ II. nh h ng c a nông nghi pẢ ưở ủ ệ 1.Thu n l iậ ợ 2.Khó khăn 3.D báoự III. nh h ng c a bi n đ i khí h u đ n nông nghi pả ưở ủ ế ổ ậ ế ệ I. Khái quát khí h u Vi t Namậ ệ + Vi t Nam n m hoàn toàn trong vành đai nhi t đ i B c bán c u, ệ ằ ệ ớ ắ ầ tr i dài t chí tuy n B c đ n xích đ o.ả ừ ế ắ ế ạ + Khí h u đ c tr ng là nhi t đ i m gió mùa.ậ ặ ư ệ ớ ẩ + M i năm Vi t Nam nh n đ c l ng nhi t khá l n v i 2300h ỗ ệ ậ ượ ượ ệ ớ ớ n ng trong năm.ắ + Nhi t đ trung bình năm t 22ệ ộ ừ oC-27O C . + L ng m a trung bình năm 2000mm ượ ư II. nh h ng c a khí h u đ n nông nghi p.Ả ưở ủ ậ ế ệ 1. Thu n l i.ậ ợ + Khí h u nhi t đ i m gió mùa làm cho n n nông nghi p đa d ng ậ ệ ớ ẩ ề ệ ạ toàn di nệ + Cung c p l ng m a, l ng nhi t, l ng b c x m t tr i d i dào ấ ượ ư ượ ệ ượ ứ ạ ặ ờ ồ giúp cho cây sinh tr ng phát tri n t tưở ể ố Ta đi tìm hi u c th v s tác đ ng đó:ể ụ ể ề ự ộ * mi n B c:ở ề ắ + Khí h u chia làm 4 mùa rõ ràng: Xuân, H , Thu, Đôngậ ạ - Mùa h n ng nóng m a nhi u thu n l i cho tr ng cây: ngô, mía, bông, ạ ắ ư ề ậ ợ ồ đay.. - Mùa đông l nh khô và có m a phùn nh thích h p v i tr ng cây a ạ ư ỏ ợ ớ ồ ư l nh: su hào, b p c i, súp l …..ạ ắ ả ơ + Cây tr ng thích h p:ồ ợ - đ ng b ng sông H ng:thích h p tr ng cây lúa n c, hoa màu…Ở ồ ằ ồ ợ ồ ướ - trung du mi n núi phía B c khí h u ôn hòa thích h p tr ng cây Ở ề ắ ậ ợ ồ rau(súp l , b p c i, su hào…)ơ ắ ả - Thích h p chăn nuôi theo quy mô v a và nh nh : bò s a, gia c m gia ợ ừ ỏ ư ữ ầ súc • mi n Trung:ở ề + Khí h u phân hóa thành 2 mùa rõ r t: mùa khô và mùa m aậ ệ ư - Mùa khô:t tháng 10 đ n tháng 4 năm sau.ừ ế - Mùa m a:t tháng 5 đ n tháng 9. ư ừ ế + gi ng cây tr ng phù h p: cao su, ca cao, h tiêu……ố ồ ợ ồ + đ a hình núi cao thích h p tr ng cây ôn đ i và hàn đ i(Đà L t)ị ợ ồ ớ ớ ạ • mi n NamỞ ề + khí h u c n xích đ o nóng m, đ c tr ng b i 2 mùa chính: mùa ậ ậ ạ ẩ ặ ư ở khô, mùa m aư + đi u ki n khí h u này giúp cây phát tri n t t, nh t là cây lúa ề ệ ậ ể ố ấ l ng th c…ươ ự và các cây tr ng thích h p: thanh long, s u riêng, d a…………ồ ơ ầ ừ Tóm l i:ạ -Khí h u cung c p cho cây tr ng l ng b c x l n giúp cây tích lũy ậ ấ ồ ượ ứ ạ ớ nhanh chóng t ng tích ônổ -giúp tăng mùa v cây tr ng, v t nuôi tronh 1 nămụ ồ ậ - Nhi t đ cao và phân hóa theo mùa t o đi u ki n tăng mùa v ệ ộ ạ ề ệ ụ và năng su t c a lúa va các cây khácấ ủ - Không ng ng nâng cao năng su t, ph c h i l p ph t nhiên ừ ấ ụ ồ ớ ủ ự trên đ tấ 2. KHÓ KHĂN  Vi t Nam n m trên đ ng giao trang c a các kh i khí d n đ n ệ ằ ườ ủ ố ẫ ế các thiên tai, lũ l t, h n hán…………ụ ạ  Bão lũ khi n cho mùa màng m t tr ng, đem l i các m m m ng ế ấ ắ ạ ầ ố gây b nhệ  Th y tri u dâng quá cao d n đ n h u qu là đ t d n b nhi m ủ ề ẫ ế ậ ả ấ ầ ị ễ m nặ  Nhi u khi nhi t đ xu ng quá th p 0ề ệ ộ ố ấ oC gây ra hi n t ng s ng ệ ượ ươ mu i làm cây b ch t úa.ố ị ế  ……………… +D tínhự  trong th p k t i, kho ng t năm 2010-2020, nhi t đ trung bình ậ ỷ ớ ả ừ ệ ộ c a Vi t Nam s tăng không d i 1,5 đ C; s tr n lũ l t trên c ủ ệ ẽ ướ ộ ố ậ ụ ả n c s tăng kho ng 20%.ướ ẽ ả  N u nh nhi t đ trái đ t tăng thêm 20C. N c bi n dâng lên ế ư ệ ộ ấ ướ ể 1m thì 90% diên tích đ t nông nghi p vùng đ ng b ng sông ấ ệ ở ồ ằ C u Long s ng p, kéo thêm h u qu m t 12-15 tri u t n g o ử ẽ ậ ậ ả ấ ệ ấ ạ trên m t năm.ộ Yêu c u:ầ C n b o v môi tr ng và tài nguyên t t ầ ả ệ ườ ố h n ơ Đ a ra các mùa v thích h p đ có th ư ụ ợ ể ể có năng su t cao nh tấ ấ T n d ng h p lý ngu n tài nguyên thiên ậ ụ ợ ồ nhiên Bi n đ i khí h u nh h ng đ n nông nghi p ế ổ ậ ả ưở ế ệ - Vi t Nam là n c th 2 trên th gi i ch u nh h ng c a bi n ệ ướ ứ ế ớ ị ả ưở ủ ế đ i khí h uổ ậ - Theo tính toán c a qu b o v môi tr ng n u nhi t đ trái đ t ủ ỹ ả ệ ườ ế ệ ộ ấ tăng 2 đ và n c bi n dâng lên 1 mét thì 90% di n tích đ t ộ ướ ể ệ ấ nông nghi p ĐBSCL s ng p.m t 12-15 tri u t n g o trên 1 ệ ở ẽ ậ ấ ệ ấ ạ năm - Đa d ng sinh h c ngày càng b m t cân b ng.ạ ọ ị ấ ằ - Hi n t ng xa m c hóa và phèn m n hóa:hi n gi có 2.1 tri u ệ ượ ạ ặ ệ ờ ệ ha đ t b nhi m m n,1.6 tri u ha b mi n phèn.ấ ị ễ ặ ệ ị ễ Ngu n tài li uồ ệ C c tài nguyên môi tr ngụ ườ Đangcongsan.com Vietbao.vn …..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfẢnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố của nông nghiệp Việt Nam.pdf