20 đề luyện tập Giải tích

Câu I. Giải phương trình . Câu II. Giải phương trình . Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tìm để tích phân hội tụ. Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích bề mặt tròn xoay tạo của vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi quanh trục Oy.

doc8 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Lượt xem: 2036 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 20 đề luyện tập Giải tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ SỐ 1. Câu I. Giải phương trình Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi . ĐỀ SỐ 2 Câu I. Giải phương trình . Câu II. Giải phương trình . Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi . ĐỀ SỐ 3 Câu I. Giải phương trình . Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Tính tích phân suy rộng . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi . ĐỀ SỐ 4 Câu I. Giải phương trình ( 1+ exy + xexy)dx+ (xex+ 2)dy = 0. Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính . Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Tính tích phân suy rộng . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi . ĐỀ SỐ 5 Câu I. Giải phương trình y’ = với điều kiện y()= 2. Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính . Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Chứng minh rằng tích phân suy rộng phân kì. Tính . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi . ĐỀ SỐ 6 Câu I. Giải phương trình xdy- ydx=3x2sinxdx Câu II. Giải phương trình y’’- 4y’ + 5y = 8sinx + 16cosx Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Tính . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính độ dài cung . ĐỀ SỐ 7 Câu I. Giải phương trình a/ y’=+3xex b/(3x2+y3+4x)dx+3xy2dy=0. Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Tính tích phân suy rộng sau . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính độ dài cung . ĐỀ SỐ 8 Câu I. Giải phương trình a/ y’- = 5x5 b/ (ey +sinx)dx+(cosy +xey)dy=0. Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Xét tích phân suy rộng , là tham số. Tìm giá trị nguyên dương bé nhất để tích phân suy rộng này hội tụ. Với tìm được, tính tích phân này. Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính độ dài cung . ĐỀ SỐ 9 Câu I. Giải các phương trình a/ , y(4)=2 b/ y’ - . Câu II. Giải phương trình vi phân: y’’+2y’-3y= (6x + 1)e3x Câu IV. Tính giới hạn . Câu V. Tính tích phân suy rộng . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính độ dài cung . ĐỀ SỐ 10 Câu I. Giải các phương trình a/ y’+ >0. b/ (5xy2+4y)dx+(5x2y+4x)dy=0. Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Cho f(x)= . Tìm b để nhận giá trị hữu hạn. Với b vừa tìm được, hãy tính giá trị giới hạn trên. Câu IV. Tính tích phân . Câu V. Xét tích phân suy rộng . Tìm điều kiện về m để tích phân suy rộng này hội tụ. Tính giá trị tích phân này khi m = . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính độ dài cung . ĐỀ SỐ 11 Câu I. Giải các phương trình a/ . b/ . Câu II. Giải phương trình . Câu III. Cho . Tìm b để nhận giá trị hữu hạn. Với b vừa tìm được, hãy tính giá trị giới hạn trên. Câu IV. Khảo sát sự hội tụ của . Câu V. Xét tích phân suy rộng . Tìm điều kiện về m để tích phân suy rộng này hội tụ. Tính giá trị tích phân này khi m = 1. Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi quanh trục Ox. ĐỀ SỐ 12 Câu I. Giải phương trình Câu II. Giải phương trình Câu III. Tính giới hạn Câu IV. Khảo sát sự hội tụ của . Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi quanh trục Ox. ĐỀ SỐ 13. Câu I. Giải phương trình Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Khảo sát sự hội tụ của . Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi ( )quanh trục Ox. ĐỀ SỐ 14. Câu I. Giải phương trình . Câu II. Giải phương trình . Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Khảo sát sự hội tụ của . Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi quanh trục Ox. ĐỀ SỐ 15. Câu I. Giải phương trình Câu II. Giải phương trình . Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Khảo sát sự hội tụ của . Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi quanh trục Oy. ĐỀ SỐ 16. Câu I. Giải phương trình Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính giới hạn của hàm . Câu IV. Khảo sát sự hội tụ của . Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi () quanh trục Ox. ĐỀ SỐ 17. Câu I. Giải phương trình . Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính giới hạn của hàm . Câu IV. Khảo sát sự hội tụ của . Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi . ĐỀ SỐ 18. Câu I. Giải phương trình . Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tìm để tích phân hội tụ. Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi . ĐỀ SỐ 19. Câu I. Giải phương trình . Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử . Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tìm để tích phân hội tụ. Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích bề mặt tròn xoay tạo của vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi quanh trục Ox. ĐỀ SỐ 20. Câu I. Giải phương trình . Câu II. Giải phương trình . Câu III. Tính giới hạn . Câu IV. Tìm để tích phân hội tụ. Câu V. Tính tích phân . Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số . Câu VII. Tính diện tích bề mặt tròn xoay tạo của vật thể tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng giới hạn bởi quanh trục Oy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc20deluyentapgiaitich1_9925.doc
Tài liệu liên quan