Tam giác cân

Yêu cầu trọng tâm: I.  Nắm được định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều , tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.  Biết vẽ một tam giác cân, một tam giác vuông cân. Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều. Biết vận dụng các tính chất của tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều để tính số đo góc, để chứng minh các góc bằng nhau.  Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, tính toán và tập dượt chứng minh đơn giản. Cơ sở vật chất. II.  Thước, kéo, compa,, bút, giấy A0, SGK

pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 3127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tam giác cân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6 Chương II : Tam giác cân 1 Môn: Hình học Lớp: 7 Bài 6 Chương II : Tam giác cân I. Yêu cầu trọng tâm:  Nắm được định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều , tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.  Biết vẽ một tam giác cân, một tam giác vuông cân. Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều. Biết vận dụng các tính chất của tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều để tính số đo góc, để chứng minh các góc bằng nhau.  Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, tính toán và tập dượt chứng minh đơn giản. II. Cơ sở vật chất.  Thước, kéo, compa,, bút, giấy A0, SGK III. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ 1 Gấp giấy Giấy, kéo, thước, compa 2 Suy luận Giấy, bút, thước, compa 3 Máy tính Máy tính IV. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thời gian Công việc Giáo viên học sinh 10’  Định nghĩa  Giới thiệu tam giác cân (vẽ hình), giới thiệu tam giác vuông cân  Nghe giảng, vẽ hình, làm bài áp dụng 8’  Tính chất tam giác cân  Chia nhóm  Hướng dẫn học sinh phát hiện tính chất của tam giác cân, tam giác vuông cân  Hoạt động nhóm  Suy ra tính chất của tam giác cân và tam giác vuông cân 10’  Tam giác đều  Giới thiệu về tam giác đều  Hướng dẫn học sinh phát hiện ra tính chất của tam giác đều  Ghi định nghĩa, vẽ tam giác đều  Suy luận để đưa ra tính chất của tam giác đều  Làm bài tập 7’-8’  Chú ý  Định lý : Dấu hiệu  Suy luận Bài 6 Chương II : Tam giác cân 2 nhận biết tam giác cân  Các dấu hiệu nhận biết tam giác đều  Ghi bài 10’  Củng cố  Trắc nghiệm  Bài tập về nhà  Giao bài, chữa bài  BTVN : 51, 54  Liên hệ thực tế  Làm trắc nghiệm  Liên hệ thực tế Nội dung bàI giảng I - Bài mới : 1. Tam giác cân : a. Định nghĩa : - GV giới thiệu tam giác cân : Định nghĩa, các yếu tố : cạnh đáy, cạnh bên, góc ở đáy, góc ở đỉnh- áp dụng : Tìm các tam giác cân trong các hình vẽ sau : b. Tam giác vuông cân: - Định nghĩa (SGK) - Vẽ hình c. Cách vẽ tam giác cân : Cho học sinh nhận xét tam giác cân  Cách vẽ Ví dụ : Vẽ tam giác cân tại A biết AB=3 cm + Cách 1 : - Vẽ cạnh BC - Vẽ cung (B, 3cm) , vẽ cung (C, 3cm) - Giao điểm của hai cung tròn là A Bài 6 Chương II : Tam giác cân 3 + Cách 2 : - Vẽ một cung tròn (A, 3cm) - Lấy hai điểm tuỳ ý trên cung tròn - Nối các điểm  Ta có tam giác cân 2. Tính chất tam giác cân : Hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm  Tính chất : Tam giác ABC cân tại A  góc B = góc C  Hệ quả : Tam giác ABC cân tại A, góc A = 900  góc B = góc C = 450  áp dụng : Tam giác ABC cân tại B, góc B=700, tính góc A và góc C 3. Tam giác đều : a. Định nghĩa :SGK b. Tính chất : Tam giác ABC đều  góc A = góc B= góc C= 600 ( suy luận) c. Cách vẽ tam giác đều 4. Chú ý :  Dấu hiệu nhận biết tam giác cân : SGK  Dấu hiệu nhận biết tam giác đều : SGK 5. Bài tập trắc nghiệm 6. Liên hệ thực tế 7. Bài tập về nhà 51, 54 SGK Bài 6 Chương II : Tam giác cân 4 Nhóm 1: gấp giấy 1. Nhiệm vụ: Vẽ tam giác cân rồi gấp giấy 2. Công cụ, tài liệu: Giấy, bút, compa 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 5’ Hoạt động : - Vẽ tam giác cân ABC, AB = AC = 4cm - Gấp tam giác cân ABC sao cho 2 cạnh bên trùng nhau - Nhận xét góc B và góc C có trùng nhau không ? - Báo cáo nhận xét Bài 6 Chương II : Tam giác cân 5 Nhóm 2: suy luận 1. Nhiệm vụ: Suy luận góc B bằng góc C 2. Công cụ, tài liệu: Giấy, bút, compa, thước 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 5’ Hoạt động : - Vẽ tam giác cân ABC. Vẽ đường phân giác của góc A là AD - Góc B và góc C có bằng nhau không ? Vì sao ? - Báo cáo nhận xét Bài 6 Chương II : Tam giác cân 6 Nhóm 3: Làm trên máy tính 1. Nhiệm vụ: Vẽ tam giác cân rồi kiểm tra hai góc ở đáy 2. Công cụ, tài liệu: Máy tính 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 5’ Hoạt động : - Vẽ tam giác cân ABC. - Đo 2 góc B và C  Nhận xét - Nếu góc ở đỉnh A là 900  góc B và C bằng bao nhiêu ? - Báo cáo nhận xét Bài 6 Chương II : Tam giác cân 7 Bài tập trắc nghiệm. Bài tập 1 : trong các hình sau, hình nào là tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân ? 70° 40° 70° 60° 40° Bài tập 2 : Điền Đ(đúng) hoặc S(sai) cho các câu sau a. Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác đều b. Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác cân c. Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân d. Tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều e. Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung 0 1 2 Trình bày Không biết trình bày Được nhưng chưa rõ ràng Đúng, rõ ràng Kiến thức Sai Đạt nhưng còn sai sót nhỏ Đúng, rõ ràng, chính xác Kỹ năng Không có kỹ năng làm bài Kỹ năng làm bài chưa tốt Kỹ năng làm bài tốt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTam giác cân.pdf
Tài liệu liên quan