Quản trị chiến lược và sức cạnh tranh chiến lược

(Bản scan) Quá trình quản trị chiến lược - Nghiên cứu môi trường bên ngoài và bên trong - Nhận dạng những cơ hội và đe dọa trên thị trường - Xác định cách thức sử dụng những năng lực cốt lõi - Sử dụng ý đồ chiến lược để khai thác các nguồn lực, khả năng, và các năng lực cốt lõi và qua đó đạt tới thắng lợi trong cạnh tranh - Hình thành và thực hiện các chiến lược - Tìm kiếm, thu thập các phản hồi để hoàn thiện chiến lược

pdf22 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 1803 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị chiến lược và sức cạnh tranh chiến lược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản trị chiến lược , sức mạnh của chiến lược.pdf
Tài liệu liên quan