Bài giảng Chương VII: Quản trị nguồn nhân lực

thù lao =Tất cảcác khoản tiền trả Tất cảhàng hóa hay tiện nghi được sửdụng thay tiền đểthưởng nhân viên Cơcấu Tiền lương, thưởng Phúc lợi: BHYT, chi cho

pdf15 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 27/02/2016 | Lượt xem: 1312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương VII: Quản trị nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VII QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG z Giải thích vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực z Giải thích mối quan hệ giữa những thay đổi về xã hội, tổ chức và lực lượng lao động với quản trị nguồn nhân lực z Xác định nhu cầu các nhà quản trị tương lai cho tổ chức thông qua việc hoạch định nguồn nhân lực. z Trình bày các nội dung chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ¾ “Quản trị nguồn nhân lực” được hiểu là việc thiết kế và sử dụng hệ thống nhân sự chính thức trong một tổ chức nhằm đảm bảo việc sử dụng có kết quả và hiệu quả tài năng con người trong việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. ¾ Bao gồm việc thực hiện các hoạt động nhằm thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực ưu việt cho tổ chức. VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA QT NNL Tiếp cận chiến lược đối với quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi: z Tất cả các quản trị viên đều phải là nhà quản trị nguồn nhân lực z Nhân viên là tài sản của doanh nghiệp z Quản trị nguồn nhân lực là một quá trình liên kết, hợp nhất z chiến lược nguồn nhân lực z và mục tiêu của tổ chức QUẢN TRỊ NNL CHIẾN LƯỢC Chiến lược công ty Thu hút lực lượng lao động hiệu quả • Hoạch định nguồn nhân lực • Phân tích công việc • Dự báo • Chiêu mộ • Lựa chọn Phát triển lực lượng lao động hiệu quả • Đào tạo • Phát triển • Đánh giá Duy trì lực lượng lao động hiệu quả • Thù lao • Tương quan lao động • Sa thải ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC z Chiến lược cạnh tranh z Xây dựng tài sản con người z Là giá trị kinh tế của năng lực và kinh nghiệm của nhân viên z Chiêu mộ hiền tài, bồi dưỡng và tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển tài năng z Toàn cầu hóa: lãnh đạo trên phạm vi toàn cầu và vượt qua các rào cản về văn hóa z Công nghệ thông tin: sự phát triển của các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nguồn nhân lực z Thay đổi bản chất của nghề nghiệp z Sự thay đổi mối quan hệ giao ước xã hội z Sự phát triển của nơi làm việc mới (ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị nhóm) THU HÚT NGUỒN LAO ĐỘNG HIỆU QUẢ Hoạch định nguồn nhân lực • Về hưu • Phát triển • Từ chức Lựa chọn nguồn chiêu mộ • Quảng cáo • Săn đầu người • Internet Lựa chọn ứng viên • Đơn xin việc • Phỏng vấn • rắc nghiệm Chào đón nhân viên mới Nhu cầu của Công ty: Mục tiêu chiến lược Khả năng hiện thời và tương lai Tốc độ thay thế công nhân Hợp tác tương lai Khích lệ của Công ty: Lương và phúc lợi Công việc có ý nghĩa Cơ hội thăng tiến Huấn luyện Thách thức Đóng góp của nhân viên: Khả năng Học vấn và kinh nghiệm, tài năng và kiến thức Tính sáng tạo Cam kết Nhu cầu của nhân viên: Giai đoạn nghề nghiệp Giá trị các nhân viên Khát vọng thăng tiến Sở thích bên ngoài Quan tâm đến gia đình Kết hợp với Kết hợp với Mô hình kết hợp HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC z Hoạch định NNL là dự báo trước về nhu cầu NNL và tích hợp các cá nhân với các vị trí công việc mong đợi z Xác định công việc và kỹ năng thật sự cần thiết một cách chi tiết cho việc thuê và huấn luyện nhân viên mới z Cung cấp chương trình đào tạo cho nhân viên mới z Đánh giá nguồn nhân lực hiện tại (quyết định có nên thuê mướn thêm hay không) z So sánh nhu cầu và nguồn cung về nhân lực z Phát triển chiến lược nguồn nhân lực z Truyền thông kế hoạch cho nhân viên z Đánh giá và cập nhật kế hoạch khi nhu cầu tổ chức thay đổi CHIÊU MỘ z Chiêu mộ nhân viên là xác định những đặc điểm được mong đợi của các ứng viên cho các công việc cụ thể z Tuyển chọn bên trong z Tuyển chọn bên ngoài CHIÊU MỘ z Đánh giá nhu cầu tổ chức z Loại nhân viên nào tổ chức cần z Bản mô tả và tiêu chuẩn công việc : kiến thức, kĩ năng z Xem xét trước các công việc thực tế z Chiêu mộ z Phương pháp chiêu mộ điện tử z Các phương pháp chiêu mộ khác LỰA CHỌN ỨNG VIÊN z Lựa chọn là tiến trình xác định các kiến thức, kỹ năng (các năng lực) và những thuộc tính khác mà một nhân viên cần có để thực hiện một công việc z Nội dung z Đơn xin việc z Phỏng vấn z Bài kiểm tra z Đánh giá kỹ năng (Trung tâm đánh giá kỹ năng) PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG z Đào tạo và phát triển z Đào tạo z Đào tạo tại chỗ: đào tạo qua công việc zMột số hình thức khác: đào tạo có định hướng, đào tạo tại lớp, đào tạo trực tuyến (tự học) z Liên kết các trường đại học z Phát triển z Sự thăng tiến nội bộ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG z Đánh giá thành tích: Là tiến trình quan sát và đánh giá sự thực hiện của nhân viên, thu nhận kết quả đánh giá và cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên z Đánh giá sự thực hiện công việc một cách chính xác z Nên dùng cả những tiêu chuẩn định tính và định lượng z Những lỗi trong đánh giá z Sự chủ quan, rập khuôn DUY TRÌNH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ z Thù lao z Tất cả các khoản tiền trả z Tất cả hàng hóa hay tiện nghi được sử dụng thay tiền để thưởng nhân viên z Cơ cấu z Tiền lương, thưởng z Phúc lợi: BHYT, chi cho các dịp nghỉ zMột số vấn đề z Hiện thống tiền lương z Công bằng về thù lao z Trả lương theo thành tích DUY TRÌNH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ zMột số vấn đề đến thù lao z Tiền lương z Hiện thống tiền lương z Trả lương theo thành tích z Phúc lợi z An sinh xã hội z Bảo hiểm thất nghiệm z Trợ cấp về hưu z Trả lương cho thời gian không làm việc z BHYT.. z Chấm dứt không làm việc tại công ty

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong7_quantringuonnhanluc_5329.pdf