Kế toán kiểm toán - Kế toán vật tư

Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ trong phần mềm • Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT

pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán kiểm toán - Kế toán vật tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
• Giảng viên: • Khoa: • Trường: KẾ TOÁN VẬT TƯ Nội dung • Nguyên tắc hạch toán • Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho • Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư • Thực hành trên PMKT Nguyên tắc hạch toán • Nguyên tắc giá gốc • Phương pháp tính giá vật tư xuất kho: – Giá đích danh – Bình quân gia quyền – Nhập trước, xuất trước – Nhập sau, xuất trước • Kế toán chi tiết vật tư theo từng kho, loại, nhóm Mô hình hóa hoạt động nhập kho Mô hình hóa hoạt động xuất kho • Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ • Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư Theo phương pháp kiểm kê định kỳ Theo phương pháp kê khai thường xuyên • Phân hệ kế toán vật tư trên PMKT • Quy trình xử lý kế toán vật tư trên PMKT • Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý vật tư Thực hành kế toán vật tư trên PMKT • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo vật tư Thực hành kế toán vật tư trên PMKT Phân hệ kế toán vật tư trên PMKT Quy trình xử lý kế toán vật tư trên phần mềm • Danh mục kho vật tư • Danh mục vật tư Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý vật tư Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý vật tư Danh mục kho vật tư Danh mục vật tư hàng hóa Các chứng từ đầu vào liên quan • Phiếu nhập kho • Phiếu xuất kho • Chứng từ khác Các chứng từ đầu vào liên quan • Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ trong phần mềm • Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT Nhập chứng từ vào PMKT Chọn phân hệ có liên quan đến nghiệp vụ kế toán vật tư Chọn loại chứng từ cập nhật Cập nhật chứng từ Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ trong phần mềm Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT • Thông tin chung: – Tên và thông tin về đối tượng – Diễn giải – Ngày chứng từ – Số chứng từ Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT – Mã vật tư – Tên vật tư – Kho – TK kho – Tài khoản đối ứng – Số lượng – Đơn giá – Thành tiền • Thông tin chi tiết Phiếu nhập kho Thông tin chung Thông tin chi tiết Phiếu xuất kho Thông tin chung Thông tin chi tiết • Phần mềm tự đưa ra các báo cáo liên quan nhập, xuất, tồn kho. • Ví dụ: Báo cáo tổng hợp tồn kho, Sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Xem và in báo cáo vật tư Báo cáo tổng hợp tồn kho Báo cáo tổng hợp tồn kho Sổ chi tiết vật tư hàng hóa Sổ chi tiết vật tư hàng hóa Tài liệu tham khảo • Quyết định 15/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp • Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Địa chỉ download tài liệu • Giáo trình KẾ TOÁN MÁY: • Slide bài giảng 4 – Kế toán vật tư: anMay/DN/GiaoTrinh/giao_trinh_ke_toan_may.pdf anMay/DN/Slide/bai4_ke_toan_vat_tu.ppt Địa chỉ download tài liệu • Phim hướng dẫn thực hành: anMay/DN/Phim/ke_toan_vat_tu.wmv May/DN/Phim/khai_bao_danh_muc_va_so_du_ban_dau. wmv

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai4_ke_toan_vat_tu_0743_4087.pdf
Tài liệu liên quan