Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock (kháo chết)

Chương 6: Deadlock (kháo chết) Deadlock là trạng thái các tiến trình chờ vòng tròn lẫn nhau, không thể tiến triển Đồ thị cấp phát rài nguyên, mô hình trạng thái cấp phát, sử dụng tài nguyên của các tiến trình trong hệ thống

pdf49 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock (kháo chết), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_dieu_hanh_ct107_ch6_khoa_chet_8266.pdf
Tài liệu liên quan