Nhập môn hệ điều hành introduction to operating systems - Linux installation

Mỗi một file hay thư mục điều bắt đầu từ root directory. Chỉ có user root có quyền trên các thư mục ở cấp bên dưới. Còn /root là home directory của user root. “/bin” User Binaries: chứa file thực thi dạng binary. Các câu lệnh được sử dụng bởi tất cả các user trong hệ thống sẽ được đặt trong đây. Ví dụ: ls, tar, make, vi, “/boot” Chứa đựng boot loader và các file cần cho quá trình boot tùy theo các phiên bản của kernel. “/dev” Device Files: Chứa các file device để đại diện các hardware. Ví dụ: /dev/sda, /dev/cdrom, “/etc” Configuration Files: chứa file cấu hình cho các chương trình hoạt động. Ở /etc cũng thường chứa các scripts dùng để start, stop, kiểm tra status cho các chương trình. Ví dụ: /etc/resolv.conf, /etc/network, /usr/local dùng để chứa chương trình của các user, các chương trình này được cài đặt từ source.

pptx57 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn hệ điều hành introduction to operating systems - Linux installation, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LINUX INSTALLATIONNguyễn Xuân Vinhnguyenxuanvinh@hcmuaf.edu.vnNHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNHINTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS[214242]Source: TS. Huỳnh Nguyên Chính, Trần Huy CườngCác bản phân phối của LinuxSoftware Packages: Tập hợp các phần mềmInstaller: Chương trình cài đặtRe-configure: Các cấu hình của riêng nhà sản xuấtUpdate/Patch: Trình quản lý và cập nhật gói phần mềmCommercial Software: Các phần mềm thương mại khácUser Guide: Tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ người dùngLive CD: CD chạy Linux trực tiếp, không cần cài đặtCách tải các bản phân phốiCách tải các bản phân phốiCách tải các bản phân phốiCách tải các bản phân phốiCách tải các bản phân phốiFresh Installation: Cài trên máy chưa có HĐH nàoUpgrade/Preupgrade: nâng cấp Linux versionMulti-boot: cài thêm Linux sử dụng song song với HĐH có sẵn khácVirtual Machine: cài đặt Linux trên máy ảoInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideInstallion GuideCấu trúc cây thư mục LinuxCấu trúc cây thư mục Linux“/”Mỗi một file hay thư mục điều bắt đầu từ root directory.Chỉ có user root có quyền trên các thư mục ở cấp bên dưới.Còn /root là home directory của user root.“/bin”User Binaries: chứa file thực thi dạng binary.Các câu lệnh được sử dụng bởi tất cả các user trong hệ thống sẽ được đặt trong đây.Ví dụ: ls, tar, make, vi,“/boot”Chứa đựng boot loader và các file cần cho quá trình boot tùy theo các phiên bản của kernel.“/dev”Device Files: Chứa các file device để đại diện các hardware.Ví dụ: /dev/sda, /dev/cdrom, “/etc”Configuration Files: chứa file cấu hình cho các chương trình hoạt động.Ở /etc cũng thường chứa các scripts dùng để start, stop, kiểm tra status cho các chương trình. Ví dụ: /etc/resolv.conf, /etc/network, /usr/local dùng để chứa chương trình của các user, các chương trình này được cài đặt từ source.Cấu trúc cây thư mục Linux“/home”Home Directories: là thư mục chứa các thư mục cá nhân của từng user “/media”Removable Media Devices: chứa thư mục dùng để mount cho các thiết bị removable. Ví dụ như CDROM, Floppy...“/mnt”Mount Directory: chứa các thư mục dùng để system admin thực hiện quá trình mount.“/proc”Process Information: chứa đựng thông tin về quá trình xử lý của hệ thống.Đây là một virtual filesystem chứa đựng các thông tin tài nguyên hệ thống.Ví dụ: /proc/cpuinfo cung cấp cho ta thông số kỹ thuật của CPU“/temp”Temporary Files: Thư mục này chứa các file tạm được tạo ra bởi hệ thống và user.“/var”Variable Files: chứa đựng các file có sự thay đổi trong quá trình hoạt động của hệ điều hành.Ví dụ: các file log, mail, socket, “/usr”Chứa các file binary, library, tài liệu, source-code cho các chương trình./usr/bin chứa file binary cho các chương trình của user./usr/local dùng để chứa chương trình của các user, các chương trình này được cài đặt từ source.Tóm tắtKiến trúc LinuxCác distroCách cài đặtCấu trúc các thư mục trên LinuxHỎI ĐÁP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxch02_linuxinstallation_6068.pptx
Tài liệu liên quan