Giới thiệu môn tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục

Tự kiểm tra đánh giá Đối tượng của môn TV1.CGD là gì? CGD dùng phương pháp chủ yếu nào trong quá trình dạy học? Trình bày những nội dung chính của từng bài học trong chương trình môn TV1.CGD? Hãy nhắc lại các mẫu cơ bản khi dạy học môn TV1.CGD? Nêu quy trình dạy học môn TV1.CGD?

ppt54 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 06/08/2016 | Lượt xem: 5194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giới thiệu môn tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIỚI THIỆU MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤCTÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG VIỆT 1 CGDNĂM HỌC 2014 - 2015 1. Công nghệ giáo dục, tập 1, tập 22. Giáo dục tiểu học đầu thế kỉ XXI3. Môn Tiếng Việt lớp 1 CGD (Tài liệu Tập huấn)4. Quy trình tập huấn Tiếng Việt lớp 1 CGD5. Bộ sách Tiếng Việt 1 CGD: Sách giáo khoa (3 tập) Sách Thiết kế (3 tập)- Sách Tập viết (3 tập)CÙNG ĐỌC SÁCHCông nghệ giáo dục, tập 1,2Cấu trúc Tập 1: Định hướng lý luận (9 chương)+ Giới thiệu « cội nguồn » của CGD qua các nhà tâm lý học Galperin, Davưdov, Pieget+ Quá trình hình thành tư tưởng CGD và quá trình triển khai tư tưởng đó vào thực tiễn.Tập 2: Chia làm hai phần+ Phần 1: Định hướng về giải pháp kĩ thuật+ Phần 2: Lấy vật liệu từ môn Tiếng việt lớp Một để lý giải cách thực thi kĩ thuật. Từ đó hiểu rõ định hướng lý luận về CGD.CÙNG ĐỌC SÁCHCông nghệ giáo dục, tập 1,2b. Nội dungTập 1: Định hướng lý luận+ Hồ Ngọc Đại nói rõ con đường dẫn ông đến với tư tưởngCGD: những năm học hỏi tâm lý học tại Liên bang Xô viết cũ.+ Hồ Ngọc Đại nhập cuộc: Tôi nhập cuộc, Mở trường thựcNghiệm ở Hà Nội, Thuật ngữ, Thao tác, Lý thuyết về thao táccủa Piaget, Luận chứng về CGD, Thiết kế CGD, CÙNG ĐỌC SÁCH1. Công nghệ giáo dục, tập 1,2b. Nội dung- Tập 2: Thực thi CGD(Làm rõ lý luận về CGD cùng kĩ thuật thực thi: Thuật ngữ, tổchức hành động vật chất của trẻ em khi tiến hành hoạt độnghọc, Vật liệu có giá trị sư phạm, Đối tượng lĩnh hội, tiết học,Bài học, Có thể nói gì với cha mẹ học sinh lớp Một, Kínhthưa các vị học giả, ) CÙNG ĐỌC SÁCHCông nghệ giáo dục, tập 1,2Lời nhắn nhủ: Xã hội hóa giáo dục đích thực không bằnggóp tiền hoặc mở các loại trường tư thục kiếm lợi nhuậnmà là xã hội hóa theo ý nghĩa toàn dân đều hiểu thấu đáophương pháp cư xử đúng nhất với trẻ em của toàn dântộc – một dân tộc đang ngồi trên ghế nhà trường.CÙNG ĐỌC SÁCH2. Theo cách làm tương tự, bạn hãy cùng tóm tắt nhữngVấn đề cơ bản trong cuốn sách Giáo dục tiểu học đầu thếkỉ XXI?CÙNG ĐỌC SÁCH3. Môn Tiếng Việt lớp 1 CGD – Tài liệu tập huấnCùng trao đổi:a. Sách giúp bạn hiểu gì về Công nghệ học?b. Bạn có thể dùng sách này ở những mức độ nào?c. Tiết học là gì? Những nhân tố nào cấu thành nêntiết học?d. Mối liên hệ của 2 công đoạn: Lập mẫu và dùngmẫu? CÙNG ĐỌC SÁCH4. Quy trình tập huấn Tiếng Việt lớp 1 CGDCùng trao đổi:a. Quy trình tập huấn gồm những bước nào?b. Có bao nhiêu mẫu cơ bản của môn Tiếng Việt 1 CGD?c. Lưu ý chung khi sử dụng sách?CÙNG ĐỌC SÁCH5. Bộ sách Tiếng Việt 1 CGD (Sgk, Thiết kế, Tập viết)Cùng trao đổi:a. Cách dùng từng loại sách?b. Chỉ ra những chi tiết cho thấy sách tiếp tục được hoàn thiện? GIỚI THIỆU MÔN TV LỚP 1- CGDCÂU HỎI THẢO LUẬN1. Thuật ngữ Công nghệ giáo dục.2. Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về giáo dục.3. Quy trình công nghệ giáo dục.4. Quan điểm giáo dục cơ bản của Công nghệ Giáo dục.5. Các thao tác làm ra khái niệm.( Chia nhóm thảo luận theo từng nội dung trên) Phần I: Công nghệ giáo dục1. Công nghệ giáo dục (CGD) là gì? * Công nghệCông cụ hoặc máy móc giúp con người giải quyết các vấn đề. Các kĩ thuật bao gồm các phương pháp, vật liệu, công cụ và các tiến trình để giải quyết một vấn đề.Các sản phẩm được tạo ra phải hàng loạt và giống nhau.+ CGD là một cách làm giáo dục.+ CGD là một cách làm giáo dục có công nghệ.Thuật ngữ công nghệ giáo dục+ CGD được diễn giải bằng một hệ thống khái niệm khoa học.+ CGD đi liền với kĩ thuật thực thi.+ CGD có một hệ thống thuật ngữ tương ứng.+ CGD là một cách làm giáo dục được kiểm nghiệm trên thực tiễn.+ CGD là một giải pháp giáo dục.* Công nghệ học (CnH)- Công nghệ giáo dục (CGD)Thuật ngữ Công nghệ giáo dụcCông nghệ học là quá trình làm ra một khái niệm khoa học.Công nghệ giáo dục là quy trình làm ra sản phẩm là các môn nghệ thuật, đạo đức.Công nghệ học làm ra khái niệm như một sản phẩm chính thức, dứt khoát, với giá trị đúng.- Công nghệ giáo dục coi khái niệm là bán thành phẩm, phải làm tiếp mới có được sản phẩm mong muốn, với giá trị gần đúng.Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về Giáo dục.2. Một số luận điểm của Hồ Ngọc Đại về giáo dụcTrẻ em hiện đại.Trẻ em hiện đại được sinh thành cùng với xã hội hiện đại.Trẻ em hiện đại là một khả năng bỏ ngỏ, trong một xã hội đạt đến trình độ phân hóa rất cao, thỏa mãn cho mọi khả năng bỏ ngỏ của trẻ em.Học để làm gì? (Mục đích giáo dục)- Học để sống hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày của cá nhân.Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về Giáo dục.- Đi học là hạnh phúc.- Đi học là phương thức mỗi cá nhân tự khẳng định mình, vì hạnh phúc của chính mình.Học cái gì? (Nội dung giáo dục)- Khoa học- Nghệ thuật - Cách sống Luận điểm của Hồ Ngọc Đại về Giáo dục.Học như thế nào? (Phương pháp giáo dục)- Cách học cái gì là làm ra cái đó trong nhà trường, Học CÁCH cư xử khái niệm.- Quá trình giáo dục là quá trình nhà giáo dục tổ chức cho trẻ em thực hiện quá trình tự giáo dục.Quy trình công nghệ giáo dục 3. Quy trình công nghệ giáo dục A --> a- A là những thành tựu văn minh có sẵn của nhân loại.- Mũi tên  là quy trình công nghệ, là quá trình chuyển vào trong, biến A lớn thành a nhỏ, dựa trên kết quả “phân giải bản thân quá trình giáo dục” thành một chuỗi thao tác, sắp xếp theo một trật tự tuyến tính (trên đường thẳng thời gian), thường gọi là phương pháp giáo dụcQuy trình công nghệ giáo dụca nhỏ được gọi là sản phẩm giáo dục, là sự tồn tại của A lớn trong nhân cách mỗi trẻ em. a nhỏ là sản phẩm của cả A lớn và mũi tên -->.Quan điểm dạy học theo công nghệ giáo dục4. Quan điểm dạy học theo công nghệ giáo dục Học sinh là trung tâmThầy thiết kế - trò thi côngCơ chế việc làm Học sinh tự chiếm lĩnh kiến thứcXác định đối tượng chiếm lĩnh.Tách đối tượng chiếm lĩnh ra thành các phạm trù riêng biệt: lời nói, tiếng, âm, vần.Phát triển tư duy học sinh- Mỗi cá nhân được phát triển (về mặt tinh thần) đều bằng lao động, học tập của chính mình.Quan điểm dạy học theo công nghệ giáo dụcMỗi học sinh muốn phát triển, phải TỰ MÌNH học tập, lao động. Ai làm nhiều có nhiều, ai làm ít có ít, giá trị của mình do mình tự làm ra.- Chiếm lĩnh đối tượng theo sự phát triển của phương pháp làm ra sản phẩm khoa học: Con đường chiếm lĩnh từ trừu tượng đến cụ thể.Các thao tác làm ra khái niệm 5. Các thao tác làm ra khái niệmPhân tích được mối quan hệ bản chất, bên trong của khái niệmMô hình hóa được quan hệ này ở dạng tổng quát- Cụ thể hóa khái niệm (luyện tập sử dụng)Phần 2. Công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1CÂU HỎI THẢO LUẬN1. Mục tiêu, đối tượng của môn TV1-CGD?2. Nguyên tắc xây dựng chương trình môn TV1-CGD?3. Nội dung chương trình môn TV1-CGD?4. Quy trình dạy môn TV1- CGD?5. Phương pháp dạy môn TV1-CGD?( Chia nhóm thảo luận các câu hỏi trên)1. Mục tiêu, đối tượng của môn TV1-CGDMục tiêu1.1. Đọc thông viết thạo, không tái mù.1.2. Nắm chắc luật chính tả.1.3. Nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt.Đối tượng1.1. Cấu trúc ngữ âm1.2. Tiếng1.3. Âm và chữ1.4. Vần2. Nguyên tắc xây dựng chương trình môn TV1-CGD * Nguyên tắc phát triển Nguyên tắc phát triển đòi hỏi mỗi sản phẩm của thời điểm trước (của một tiết học hay một bài học) đều có mặt trong sản phẩm tiếp sau. Vì thế mà các Bài học trong chương trình Tiếng Việt 1-CGD được xây dựng trên một trật tự tuyến tính lôgic, khoa học: Tiếng, Âm, Vần, Nguyên âm đôi.Nguyên tắc xây dựng chương trình * Nguyên tắc chuẩn mực Nguyên tắc chuẩn mực được thể hiện ở tính chính xác của các khái niệm khoa học, tính chuẩn mực trong cách lựa chọn thuật ngữ để định hướng và tổ chức quá trình phát triển.* Nguyên tắc tối thiểu Nguyên tắc tối thiểu yêu cầu việc xác định và lựa chọn một số chất liệu tối thiểu cho chất liệu đó nhằm đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 1.3. Nội dung chương trình môn TV1.CGD Bài 1: TiếngTiếng là một khối âm toàn vẹn như một “khối liền” được tách ra từ lời nói. Tiếp đó bằng phát âm, các em biết tiếng giống nhau và tiếng khác nhau hoàn toàn, tiếng khác nhau một phần.Tiếng được phân tích thành các bộ phận cấu thành: phần đầu, phần vần, phần thanh.Đánh vần một tiếng theo cơ chế hai bước: + Bước 1: b/ a/ ba (tiếng thanh ngang) + Bước 2: ba/ huyền/ bà (thêm các thanh khác)Nội dung chương trình môn TV1.CGDTách lời thành tiếngVật liệu: Tháp mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác HồNói to- nhỏ- nhẩm- thầmPhân tích bằng mô hình:Nội dung chương trình môn TV1.CGDTiếng có 2 phầnPhân tích bằng phát âm SEN và CHEN??Nội dung chương trình môn TV1.CGDBài 2: Âm- HS học cách phân tích tiếng tới đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, đó là âm vị. Qua phát âm, các em phân biệt được phụ âm, nguyên âm, xuất hiện theo thứ tự của bảng chữ cái Tiếng Việt. Khi nắm được bản chất mỗi âm, các em dùng kí hiệu để ghi lại. Như vậy CGD đi từ âm đến chữ.Một âm có thể viết bằng nhiều chữ và có thể có nhiều nghĩa nên phải viết đúng luật chính tả.Do đó các luật chính tả được đưa vào từ lớp 1. CGD xử lý mối quan hệ âm và chữ.Nội dung chương trình môn TV1.CGDNguyên âm và Phụ âmTừ 2 phần của tiếng, có mẫu b aNội dung chương trình môn TV1.CGDBài 3: VầnBài này giúp HS nắm được:Cách tạo 4 kiểu vần Tiếng ViệtCấu trúc vần Tiếng Việt: Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuốiPhát triển kiến thức về ngữ âm, phát triển năng lực phân tích và tổng hợp ngữ âm để tạo ra tiếng mới, vần mới.Các kiểu vầnNội dung chương trình môn TV1.CGDCác kiểu vầnKiểu 1: Vần chỉ có âm chính: laKiểu 2: Vần có âm đệm và âm chính: loaKiểu 3: Vần có âm chính và âm cuối: lanKiểu 4: Vần có âm đệm, âm chính và âm cuối: loanCác mẫu vần o a o a n a nb aNội dung chương trình môn TV1.CGD Phân tích vật liệu bằng phát âm Mô hình hóa – ghi lại – đọc lại Luyện tập với nhiều vật liệu khác do GV và HS cùng tìm ra khi đọcBài 4: Nguyên âm đôiCác nguyên âm đôi: iê, uô, ươCách ghi nguyên âm đôiLuyện tập tổng hợp1. Phần LTTH bao gồm: - Hệ thống tri thức ngữ âm và luật chính tả. - Hệ thống bài đọc.Nội dung chương trình môn TV1.CGD2. Phần LTTH nhằm mục đích: - Ôn tập lại kiến thức về cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt - Rèn các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ( chú trọng Đ-V) cho HS.4. Quy trình dạy môn TV1.CGDLoại 1: Tiết lập mẫuViệc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm1.1: Giới thiệu vật liệu mẫu1.2: Phân tích ngữ âm1.3: Vẽ mô hìnhViệc 2: Viết2.1: Giới thiệu cách ghi âm bằng chữ in thường2.2: Giới thiệu cách ghi âm bằng chữ viết thường2.3: Viết tiếng có âm (vần) vừa học2.4: Viết vở em Tập viếtQuy trình dạy môn TV1.CGDViệc 3: Đọc3.1: Đọc trên bảng3.2: Đọc trong sáchViệc 4: Viết chính tả4.1: Viết bảng con/ Viết nháp4.2: Viết vào vở chính tảLoại 2: Tiết dùng mẫuQuy trình: Giống quy trình của tiết lập mẫuMục đích: + Vận dụng quy trình từ tiết Lập mẫu + Luyện tập với vật liệu khác trên cùng một chất liệu với tiết Lập mẫu.Quy trình dạy môn TV1.CGDYêu cầu GV: + Nắm chắc quy trình từ tiết lập mẫu + Chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức tiết học sao cho phù hợp với HS lớp mình.Loại 3: Tiết luyện tập tổng hợpViệc 1: Ngữ âm- Đưa ra một số tình huống về ngữ âm Tiếng Việt và Luật chính tả.Quy trình dạy môn TV1.CGDVận dụng làm một số bài tập ngữ âm và LCTTổng hợp kiến thức ngữ âm theo hệ thống đã sắp xếpViệc 2: ĐọcBước 1: Chuẩn bị Đọc nhỏ Đọc bằng mắt Đọc toBước 2: Đọc bài Đọc mẫu Đọc nối tiếp Đọc đồng thanhQuy trình dạy môn TV1.CGDBước 3: Hỏi đápViệc 3: Viết3.1. Viết bảng con3.2. Viết vở Em Tập viếtViệc 4: Chính tả4.1. Ôn LCT (nếu có)4.2. Nghe- viết5.Phương pháp dạy môn TV1.CGDPhương pháp cơ bản dạy học môn Tiếng Việt 1.CGD - Phương pháp Mẫu: Lập mẫu, sử dụng mẫu Làm mẫu, tổ chức HS làm theo mẫu đã có - Phương pháp việc làm Tổ chức việc học của trẻ em thông qua việc làm cụ thể và những thao tác chuẩn xác do các em tự làm lấy.Các mẫu cơ bảnBÀI 0: TIẾT HỌC CHUẨN BỊMẫu 0: Tiết học chuẩn bịBÀI 1: TIẾNGMẫu 1: Tách lời thành tiếngMẫu 2: Tách tiếng thành 2 phầnBÀI 2: ÂMMẫu 3: Nguyên âm - Phụ âmBÀI 3: VẦNMẫu 4: Vần Kiểu vần có âm chính BA Các mẫu cơ bản Kiểu vần có âm đệm, âm chính OA Kiểu vần có âm chính, âm cuối AN Kiểu vần có âm đệm, âm chính, âm cuối OANBÀI 4: NGUYÊN ÂM ĐÔIMẫu 5: Nguyên âm đôiLUYỆN TẬP TỔNG HỢP- Mẫu 6: Luyện tập tổng hợpTổ chức kiểm soát, đánh giáCGD đã xây dựng một quy trình lôgic, có sự kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống Việc làm - thao tác cụ thể, tường minh.Đánh giá HS trong cả quá trình.Có 4 mức độ đánh giá: 1. Làm được 2. Làm đúng 3. Làm đẹp 4. Làm nhanhTổ chức kiểm soát, đánh giá( Mức 1, 2 là yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt cho 100% HS. Mức 3, 4 thể hiện sự phân hóa HS rõ nét trong quá trình dạy học).Phần 3: Bộ tài liệu TV năm học 2012- 2013Thảo luận:Có mấy loại tài liệu? Đó là tài liệu gì?Nêu đặc điểm chính của từng loại tài liệu?Cách sử dụng và những điều cần lưu ý của mỗi loại tài liệu?Cùng xem lại các loại tài liệuTài liệu cho Giáo viênTài liệu tập huấn (Công nghệ học môn TV lớp 1). - Trình bày lý luận CGD - Nhấn mạnh kĩ thuật thực thi cho từng loại tiết học, từng mẫu (Trong mỗi phần đều có phần phân tích sư phạm).Tài liệu thiết kế (3 tập):Cùng xem lại các loại tài liệuMẫu thiết kế tương ứng với các mẫu trong SGKPhân phối chương trìnhCác tiết luyện tậpTài liệu cho Học sinhBộ tài liệu Tiếng Việt 1. CGD (3 tập)Cấu trúc Tập 1: Tiếng và Âm Tập 2: Vần và Nguyên âm đôi Tập 3: Tự họcCùng xem lại các loại tài liệub) Cách sử dụng - Dùng trên lớp trong từng tiết học - HS có thể mang về nhà để luyện tập thêm.2. Bộ tài liệu tập viếtCấu trúc - Gồm 3 tập: Nội dung tương ứng với SGK (trang ăn trang). - HD cách nhận biết chữ in dựa trên tọa độ. - Dựa trên tọa độ của chữ in thường, in hoa để viết chữ viết thường, chữ viết hoa.Cùng xem lại các loại tài liệub) Cách sử dụngDùng luyện tập thêm về kỹ năng viết.GV chủ động về thời gian và căn cứ vào tình hình của lớp mình để triển khai vở Tập viết,Quy trình viết cụ thể của từng bài đã được hướng dẫn cụ thể trong thiết kế.* Lưu ý về Tài liệu 2013- 2014Cùng xem lại các loại tài liệuTài liệu SGKCấu trúc không thay đổiChỉnh sửa một số vật liệu cho chính xác hơn.Một số lỗi in ấnTài liệu Tập viếtThay đổi loại giấy đảm bảo chất lượng.Điều chỉnh vật liệu bài /i/ cho phù hợp SGKĐiều chỉnh điểm đặt bút của một số nét cho dễ viết hơn.Cùng xem lại các loại tài liệuTài liệu thiết kếSách thiết kế rà soát lại căn cứ vào nội dung điều chỉnh của SGK và vở Tập viếtBộ băng đĩa các tiết minh họaGồm 14 đĩa: 5 mẫu và LCTCấu trúc: 2 phầnTự kiểm tra đánh giáĐối tượng của môn TV1.CGD là gì?CGD dùng phương pháp chủ yếu nào trong quá trình dạy học?Trình bày những nội dung chính của từng bài học trong chương trình môn TV1.CGD?Hãy nhắc lại các mẫu cơ bản khi dạy học môn TV1.CGD?Nêu quy trình dạy học môn TV1.CGD?CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptgioi_thieu_mon_tv1_cgd_h_huong_2014_3938.ppt