Đề tài Các kiến thức chung về mạng cục bộ

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ: Mạng máy tính là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau với mục đích trao đổi thông tin. 1. Nhắc lại khái niệm mạng máy tính: Trong một mạng máy tính, người dùng có thể dùng chung dữ liệu, chương trình, truyền thông báo, dùng chung máy in, máy fax, và các tài nguyên phần cứng khác. Phân biệt các loại mạng: Mạng cục bộ Mạng diện rộng Mạng toàn cầu 2.Mạng cục bộ Mạng cục bộ (LAN) là mạng liên kết các máy tính trong phạm vi địa lí có khoảng cách hạn chế như một phòng, vài phòng, một vài tòa nhà với khoảng cách tối đa vài Km. Mạng cục bộ sử dụng dây cáp mạng để kết nối các máy tính và các thiết bị khác

pdf30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các kiến thức chung về mạng cục bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC KIẾN THỨC CHUNG VỀ MẠNG CỤC BỘ I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ: Mạng máy tính là hệ thống các máy tính  được kết nối với nhau với mục đích trao  đổi thông tin. 1. Nhắc lại khái niệm mạng máy tính: Trong  một  mạng  máy  tính,  người  dùng  có thể dùng chung dữ liệu, chương trình,  truyền  thông  báo,  dùng  chung  máy  in,  máy  fax,  và  các  tài  nguyên  phần  cứng  khác. Phân biệt các loại mạng: Mạng cục bộ Mạng diện rộng Mạng toàn cầu Mạng cục bộ (LAN) là mạng liên kết các  máy tính trong phạm vi địa lí có khoảng  cách  hạn  chế  như  một  phòng,  vài  phòng, một vài tòa nhà với khoảng cách  tối đa vài Km. Mạng cục bộ sử dụng dây cáp mạng để  kết nối các máy tính và các thiết bị khác 2. Mạng cục bộ: Ví dụ về một mạng: 3. Các thiết bị kết nối trong mạng cục bộ: Một vài thiết bị để có thể kết nối các máy  tính thành mạng cục bộ: a) Cáp mạng: Phần lớn dây cáp mạng chia làm 3 loại: ­Cáp đồng trục ­Cáp xoắn ­Cáp quang b) Vỉ mạng: Muốn  tham  gia  vào  mạng,  mỗi  máy  tính  phải  có  vỉ  mạng  (card  mạng),  kết  nối  với  cáp mạng qua đầu nối. Vỉ mạng: Đầu cáp mạng: Vỉ mạng không dây: Vai trò của Vỉ mạng: Chuẩn  bị  dữ  liệu  từ  máy  tính  để  truyền  sang dây cáp mạng. Gửi dữ liệu tới máy khác. Kiểm soát dòng dữ  liệu giữa máy  tính và  hệ thống dây cáp. Nhận dữ liệu từ cáp mạng. c) Hub: Dùng để chuyển tiếp các tín hiệu trong hệ  thống mạng. II. Làm việc trong mạng cục bộ: 1. Chia sẻ (share): Thiết đặt để có  thể dùng chung thư mục,  tệp  tin,  máy  in,  máy  quét  ...  Trong  một  mạng gọi là chia sẻ (share). 2. Quyền truy cập: Xác  định  mức  độ  truy  cập  vào  các  tài  nguyên được chia sẻ. 3. Chia sẻ một thư mục trong mạng: Chia  sẻ  thư  mục  để  tất  cả  các  máy  trên  mạng có thể truy cập đến thư mục đó: ­Chia sẻ từ máy chứa thư mục. ­Truy cập đến thư mục đã chia sẻ. Chia sẻ một thư mục từ máy chủ: Mở hộp thoại Properties của thư mục, chọn  thẻ sharing Chọn mục Share this folder on the network a) Mô hình ngang hàng: b) Mô hình khách chủ: Khi  thực  hiện  theo  mô hình này, có thể  thực hiện việc phân  quyền truy cập cho  thư mục Muốn  thực  hiện  theo  mô  hình  này  thì  ổ  đĩa  phải  định  dạng  NTFS,  điều  chỉnh  cách  chia  sẻ  ở  trong  Folder  Options Truy cập một thư mục đã chia sẻ: Nhấp  chuột  phải  vào  biểu  tượng  My  network Places, chọn Exlorer, khi đó các tài  nguyên chia sẻ được hiện ra. Truy cập một thư mục đã chia sẻ: Truy cập một thư mục đã chia sẻ: Từ cửa sổ lệnh RUN hoặc thanh địa chỉ của  cửa sổ Windows Explorer, gõ lệnh \\ \\ 3. Chia sẻ máy in trên mạng: Chia  sẻ  máy  in  để  tất  cả  các  máy  trên  mạng có thể dùng chung máy in, cần thực  hiện: ­Chia  sẻ  máy  in  từ  máy  tính  kết  nối  trực  tiếp với máy in đó. ­Tiến  hành  cài đặt để  nhận  ra  máy  in đã  được chia sẻ  từ máy tính trong mạng cần  in đến máy in đó. III. Cài đặt địa chỉ IP : Mỗi  máy  tính  muốn  giao  tiếp  trên  mạng  cần  phải  có  một  địa  chỉ,  theo  giao  thức  hiện nay, ta gọi là IP: Là dãy gồm bốn số cách nhau dấu chấm Ví dụ: 192.168.1.50 Về  nguyên  tắc,  hai  thiết  bị  mạng  muốn  giao tiếp với nhau phải có cùng lớp mạng  (tương thích nhau về IP) Để biết địa chỉ  IP của một máy, có nhiều  cách: 1. Trong cửa sổ dòng lệnh (CMD), gõ lệnh:  IPCONFIG 2.  Trong  Control  Panel,  mở  cửa  sổ  Network Connection ­Nhấp chuột phải  lên kết nối mạng, chọn  Properties. ­Nhấp đôi chọn Internet Protocol (TCP/IP) Địa  chỉ  của  máy, mỗi máy  1 địa chỉ Địa chỉ mặt nạ mạngĐịa  chỉ  của  Router  (kết  nối Internet) Địa  chỉ  máy  chủ  phân  giải  tên miền Chọn  mục  này  để  máy  tự  nhận  IP  động  từ  Router cấp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác kiến thức chung về mạng cục bộ.pdf
Tài liệu liên quan