Bài giảng LƯU BIẾN HỌC

LƯU BIẾN HỌC RHEOLOGY NỘI DUNG: C1. Khái niệm chung về tc lưu biến C2. DC đo độ nhớt loại ống C3. DC đo độ nhớt loại quay C4. Lưu chất phi Newton đàn hồi nhớt

ppt7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng LƯU BIẾN HỌC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NƯỚC CAM CƠ ĐẶC Nhĩm Thuyết Trình : Phạm Thị Thanh Thủy. Đào Vũ Dũng Mạnh Hùng. Võ Minh Hồng. Huỳnh Khánh My. Tính chất lưu biến của nước cam nguyên chất ở 4 nhiệt độ khác nhau được cho ở bảng sau:(Bảng 1) Lượng lưu biến của nước cam tinh khiết tại 4 nhiệt độ khác nhau Mô tả những số liệu trên bằng biểu thức toán học: Đặt Và lấy logarit hai vế ta được: Dùng phương pháp bình phương cực tiểu, ta tính được n và K ở 4 nhiệt độ khác nhau và cho ở bảng sau:(Bảng 2) Từ bảng trên ta tính được giá trị trung bình của n: Với KT= 4,65.10-9 Pa.sn; Ea/R= 5668,25K. Ta được phương trình lưu biến chung của nước cam nguyên chất ở 4 nhiệt độ: Biểu diễn các số liệu ở bảng 1 lên đồ thị: Sau khi lấy log hai vế ta cĩ phương trình dạng đường thẳng Các dạng đường cong lưu biến :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCÔ ĐẶC NƯỚC CAM.ppt
  • pptChuong 2-Nhot ke ong.ppt
  • pptChuong 3-pp.ppt
  • pptChuong 4-Dan hoi nhot.ppt
  • pptLuu bien hoc-Ch 1.ppt
  • pptLưu biến học các huyền phù dạng keo-nhom5.ppt
  • docTai lieu doc them & tieu luan DK.doc
  • ppttimhieuphugiacholuubien-nhom7.ppt
Tài liệu liên quan