Bài giảng Giới thiệu thuế thu nhập cá nhân

Kê khai, nộp thuế: Đối tượng chi trả thu nhập: Kê khai theo tháng đối với các khoản thu nhập phải khấu trừ Đối với cá nhân người nộp thuế: Kê khai theo quý đối với cá nhân kinh doanh, cá nhân hành nghề độc lập Kê khai theo lần đối với các khoản thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế Quyết toán thuế, hoàn thuế

ppt35 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 1213 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giới thiệu thuế thu nhập cá nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ GIỚI THIỆU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Khái niệm Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của từng cá nhân có thu nhập cao. Vai trò : Nguồn thu Thực hiện công bằng xã hội Quản lý TN công dân 2/ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP CHỊU THUẾ Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh Việt Nam + Nuớc ngoài Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh Việt Nam 2/ ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Thế nào là cá nhân cư trú ? Phải thỏa mãn 01 trong các điều kiện sau: Có mặt tại VN từ 183 ngày/12 tháng liên tục - Có nơi ở thường xuyên tại VN ( hộ khẩu, thẻ thường trú, tạm trú) 3/ ĐỐI TƯỢNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1/ Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh 2/ Thu nhập từ tiền lương, tiền công 3/ Thu nhập từ đầu tư vốn 4/ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 5/ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 3/ ĐỐI TƯỢNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 6/ Thu nhập từ trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện vật 7/ Thu nhập từ bản quyền 8/ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại 9/ TN từ thừa kế là CK, vốn trong các tổ chức KT, BĐS và TS phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 10/TN từ quà tặng là CK, vốn trong các tổ chức KT, BĐS và TS phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 4/ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ KINH DOANH Hộ gia đình, cá nhân SX : nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG - Lương hưu - Phần lương chênh lệch giữa làm ngoài giờ và làm trong giờ - Học bổng 4/ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN - Lãi tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng - Lãi từ trái phiếu Chính Phủ - Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ĐỐI VỚI TN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN Tính tất 4/ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI T.N CHUYỂN NHƯỢNG BĐS - Người thân chuyển nhượng với nhau - Chỉ có 01 nhà hoặc 01 miếng đất ở - Được nhà nước cấp đất -Chuyển đổi đất nông nghiệp 4/ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG, BẢN QUYỀN, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Tính tất ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ THỪA KẾ Nhận thừa kế của người thân là BĐS ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ QUÀ TẶNG - Nhận quà của người thân là BĐS - Kiều hối - Quà từ thiện, viện trợ 5/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ THUẾ TNCN = TNTT(Thu nhập tính thuế) x TS TNTT = TNCT (Thu nhập chịu thuế) – GT ( các khoản giảm trừ) GT = 4 tr/thang + ( 1,6 tr/thang x K) + Từ thiện THUẾ TNCN = ( TNCT – GT) x TS 5.1/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ KINH DOANH THUẾ TNCNkd = ( TNCTkd – GT) x TS TNCTkd = DOANH THU - CHI PHI (1) TNCTkd = DOANH THU (hd) x a% (2) TNCTkd = DOANH THU (ht) x a% (3) 5.1/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ KINH DOANH THUẾ TNCNkd = ( TNCTkd – GT) x TS GT = 4 tr/thang + ( 1,6 tr/thang x K) + Từ thiện K : Số lượng người phụ thuộc, không hạn chế - Con ( đẻ , nuôi, rơi) <18; trên 18 còn đi học - Cha mẹ (đẻ , nuôi, vợ, chồng)< 500.000 đ - Bác, chú,cô,dì, cháu < 500.000 đ và Không nơi nương tựa 5.1/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ KINH DOANH XÁC ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ TNCNkd = ( TNCTkd – GT) x TS (TNCTkd – GT) = TNTT = Đến 5 thì TS là 5% Phần trên 5 đến 10 thì TS là 10% Phần trên 10 đến 18 thì TS là 15% Phần trên 18 đến 32 thì TS là 20% Phần trên 32 đến 52 thì TS là 25% Phần trên 52 đến 80 thì TS là 30% Phần trên 80 thì TS là 35% 5.1/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ KINH DOANH BIỂU THUẾ 5.1/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ KINH DOANH BẢNG TÍNH THUẾ RÚT GỌN 5.2/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG THUẾ TNCNtl = ( TNCTtl – GT) x TS TNCTtl = Lương + Phụ cấp + Thưởng + các khoản lợi ích khác GT : giống hệt như phần trên 5.3/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN THUẾ TNCNdtv = ( TNCTdtv – GT) x TS GT = 0 TS = 5% THUẾ TNCNdtv = TNTTdtv x 5% 5.4/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN THUẾ TNCNcnv = ( TNCTcnv – GT) x TS GT = 0 TS = 20% TNCTcnv = GIÁ BÁN - (GIÁ MUA + CHI PHÍ ) THUẾ TNCNcnv = TNTTcnv x 20% 5.4/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN(TT) Riêng đối với chuyển nhượng chứng khoán THUẾ TNCNcnck = TNTTcnck x 20% (1) TNTTcnck = GIÁ BÁN - (GIÁ MUA + CHI PHÍ ) THUẾ TNCNcnck = TNTTcnck x 0,1% (2) TNTTcnck = GIÁ BÁN 5.5/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BĐS THUẾ TNCNcnbds = TNTTcnbds x 25% (1) TNTTcnbds = GIÁ BÁN - (GIÁ MUA + CHI PHÍ ) THUẾ TNCNcnbds = TNTTcnbds x 2% (2) TNTT = Giá chuyển nhượng trên hợp đồng Trường hợp giá CN trên hợp đồng thấp hơn giá quy định UBND (tỉnh,TP) thì lấy giá quy định 5.6/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN THUẾ TNCNbq = TNTTbq x 5% TNTTbq = GIÁ CN - 10 tr 5.7/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ NHƯỢNG QUYỀN TM THUẾ TNCNqtm = TNTTqtm x 5% TNTTqtm = GIÁ CN - 10 tr 5.8/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG THUẾ TNCNtt = TNTTtt x 10% TNTTtt = Gía trị giải thưởng - 10 tr 5.9/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ THỪA KẾ THUẾ TNCNtk = TNTTtk x 10% TNTTtt = Gía trị tài sản nhận TK - 10 tr Giá trị tài sản : giá quy định của UBND tỉnh (TP) 5.10/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ QUÀ TẶNG THUẾ TNCNqt = TNTTqt x 10% TNTTqt = Gía trị QT - 10 tr Giá trị QT : giá quy định của UBND tỉnh,TP 6/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ THUẾ TNCN = TNTT x TS 6.1/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ KINH DOANH THUẾ TNCNkd = TNTTkd x TS TNTTkd = Số tiền phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ TS : 1% kinh doanh hàng hóa 5% kinh doanh dịch vụ 2% sản xuất, xây dựng 6.2/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG THUẾ TNCNtl = TNTTtl x 20% TNTTtl = Tiền lương + tiền công và các khoản mang tính chất tiền lương, tiền công tại Việt Nam. 6.3/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN THUẾ TNCNdtv = TNTTdtv x 5% 6.4/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN THUẾ TNCNcnv = TNTTcnv x 0,1% TNTTcnv = GIÁ BÁN 6.5/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BĐS THUẾ TNCNcnbds = NTTcnbds x 2% TNTT = Giá chuyển nhượng trên hợp đồng Trường hợp giá CN trên hợp đồng thấp hơn giá quy định UBND (tỉnh,TP) thì lấy giá quy định 6.6/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP KHÁC THU NHẬP TỪ BẢN QUYỀN THU NHẬP TỪ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG THU NHẬP TỪ THỪA KẾ THU NHẬP TỪ QUÀ TẶNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIỐNG NHƯ CÁ NHÂN CƯ TRÚ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Đăng ký thuế Khấu trừ thuế: Các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế: Thu nhập của cá nhân không cư trú Thu nhập từ tiền lương, tiền công Thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng CK THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (13) Thu nhập từ trúng thưởng Thu nhập từ bản quyền Thu nhập từ nhượng quyền thương mại Các khoản thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế: Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập từ thừa kế, quà tặng của cá nhân THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (14) Kê khai, nộp thuế: Đối tượng chi trả thu nhập: Kê khai theo tháng đối với các khoản thu nhập phải khấu trừ Đối với cá nhân người nộp thuế: Kê khai theo quý đối với cá nhân kinh doanh, cá nhân hành nghề độc lập Kê khai theo lần đối với các khoản thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế Quyết toán thuế, hoàn thuế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchapter_6_6044.ppt