Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 2: Định thức - Lê Xuân Trường

Phép biến đổi sơ cấp 9 Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng 9 Loại 1: Dổi chỗ hai dòng (d; 4—> dj) 9 Loại 2: Nhân một dòng cho một số khác 0 (d; A °> Ad/) 9 Loại 3: Thay một dòng bởi dòng đó cộng vói bội số của một dòng khác d/ AeR> d; + Adj z 7 z 9 Các phép biên đôi sơ câp trên cột (tương tự) Định thức và các phép biên đôi sơ câp 9 Nếu đổi chỗ hai dòng của định thức thì định thức đổi dấu 9 Nhân một dòng của ma trận A vói số Ẳ 0 thì định thức của ma trận thu được gấp À lần định thức của A 9 Phép biến đổi loại 3 không làm thay đổi định thức

pdf8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số tuyến tính - Chương 2: Định thức - Lê Xuân Trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflecture02_handout_9989_2045413.pdf