Xử lý ra hoa trên nhãn tiêu da bò

NỘI DUNG I.Đặt vấn đề II.Sơ lược về cây nhãn III.Phương tiện và phương pháp IV.Kết quả thảo luận 1. ĐẶT VẤN ĐỀ - Nhãn là loại cây ăn quả có tính thích ứng rộng, dễ trồng, trồng được khắp nơi trong cả nước. Ngoài ra, nhãn là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, một loại quả quý trong tập đoàn cây ăn quả ở nước ta. Nên nông dân và các nhà vườn rất ưa chuộng. - Tuy nhiên, việc xử lý ra ra hoa chưa đạt được hiệu quả cao. Để giúp các bạn nắm được các vấn đề liên quan đến việc xử lý ra hoa. Nhóm chúng tôi xin trình bày một số kỹ thuật xử lý ra hoa nhãn phổ biến hiện nay.

ppt22 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3235 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xử lý ra hoa trên nhãn tiêu da bò, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD chuyên đề báo cáo: ĐIỀU TRA XỬ LÝ RA HOA TRÊN NHÃN TIÊU DA BÒ TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: sinh viên thực hiện: PGS. TS. Trần Văn Hâu Nhóm 2: Nông Học 2010 DANH SÁCH NHÓM Họ và tên MSSV Đỗ Hoàng Duy 3083633 Nguyễn Phước Tân 3083605 Hồ Hoàng Nam 3077289 Lê Trung Chính 3083629 Lê Ngọc Như 3083665 NỘI DUNG Đặt vấn đề Sơ lược về cây nhãn Phương tiện và phương pháp Kết quả thảo luận I. ĐẶT VẤN ĐỀ Nhãn là loại cây ăn quả có tính thích ứng rộng, dễ trồng, trồng được khắp nơi trong cả nước. Ngoài ra, nhãn là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, một loại quả quý trong tập đoàn cây ăn quả ở nước ta. Nên nông dân và các nhà vườn rất ưa chuộng. Tuy nhiên, việc xử lý ra ra hoa chưa đạt được hiệu quả cao. Để giúp các bạn nắm được các vấn đề liên quan đến việc xử lý ra hoa. Nhóm chúng tôi xin trình bày một số kỹ thuật xử lý ra hoa nhãn phổ biến hiện nay. II. SƠ LƯỢC VỀ CÂY NHÃN Nguồn gốc và phân bố Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cây nhãn có nguồn gốc ở miền nam Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc là nước có diện tích nhãn lớn nhất và sản lượng vào loại hàng đầu trong các nước trồng nhãn. Ngoài Trung Quốc nhãn còn được trồng ở Thái Lan, Ấn Độ, Malaisia, Việt Nam, Philippin... Đến Thế kỷ 19 nhãn mới được trồng ở một số nước châu Mỹ, châu Phi, châu Đại dương trong vùng nhiệt đới và á nhiệt đới. SƠ LƯỢC VỀ CÂY NHÃN (TT) Các loại hoa nhãn: Hoa đực: chiếm số lượng nhiều nhất (80% số hoa), nở hoa nhiều lần và thời gian dài. Hoa cái: là hoa hình thành quả và quyết định năng suất sản lượng hàng năm. Hoa lưỡng tính: Trên chùm hoa thường gặp rất ít. Hình: Hoa đực Hình: Hoa lưỡng tính với bầu noãn phát triển III. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP Phương tiện điều tra Địa điểm điều tra: Điều tra nhãn tiêu da bò tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian điều tra: Tiến trình điều tra được chia làm 2 đợt: Đợt 1: Vào lúc 7 giờ ngày 26/09/2010. Đợt 2: Vào lúc 7 giờ ngày 03/10/2010. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP (TT) Phương pháp điều tra Thu thập số liệu: phỏng vấn trực tiếp người dân thông qua phiếu điều tra đã thiết kế sẵn. Sau khi điều tra xong tổng hợp 10 phiếu điều tra, đáng giá kỹ thuật trồng nhãn của các hộ, tiến hành xử lý số liệu và rút ra kết luận. Sau khi thống nhất kết quả điều tra, tiến hành chỉnh sữa và hoàn thành bài báo cáo trên máy vi tính. IV. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 1. Đặc điểm vườn 2. Kỹ thuật canh tác 3. Kỹ thuật xử lí ra hoa 4. Xử lý ra hoa đến thu hoạch KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) 1. Đặc điểm vườn Mô hình canh tác: Trồng độc canh cây nhãn Trồng xen canh với cây ăn trái khác (mận, cam, chanh). Hình3.1 Mô hình canh tác của các hộ trồng nhãn ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) Diện tích vườn: Diện tích trung bình của mỗi hộ trồng nhãn là 4730 m2, trong đó hộ có diện tích trồng nhãn lớn nhất là 9000 m2. Tuổi cây: Qua kết quả điều tra cho thấy tuổi của vườn nhãn tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long có độ tuổi trung bình khá cao (10,6 năm), vì vậy năng suất trồng nhãn của các hộ khá cao và ổn định. KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) 2. Kỹ thuật canh tác Mô: cao trung bình 45,6 cm và chiều rộng là 1,15 m. Mương: chiều rộng mặt mương trung bình trong các vườn nhãn là 2 m, với độ sâu từ 1 – 1,5 m.  Chủ động được nước tưới KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) Liếp: 100% số hộ sử dụng liếp với chiều rộng 3,5m, lớn nhất là 7m Kiểu trồng: Qua kết quả điều tra cho thấy kiểu trồng của nông dân huyện Bình Tân là 100% trồng theo kiểu nanh sấu. Khoảng cách trồng: trung bình 30.5 cây/10002. 70% số hộ trồng với mật độ 20-25 cây/10002 20% trồng với khoảng cách là 25-50 cây/10002. KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) 3. Các biện pháp xử lý ra hoa: Theo kết quả ghi nhận được thì có 70% số hộ kết hợp giữa phương pháp rãi KClO3 và biện pháp khoanh cành, siết nước, khoảng 30% số hộ còn lại sử lý paclobutrazol kết hợp với biện pháp khoanh cành, xiết nước. KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) Bảng 3.4 Các biện pháp xử lý ra hoa trên nhãn ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) Sau khi xiết nước, sử dụng KClO3 hoặc Paclobutrazol thì người dân pha với nước và tưới quanh gốc với liều lượng từ 300 - 500g/gốc sau đó tưới nước liên tục trong 5 - 6 ngày, hoặc với liều lượng thuốc trên rãi xung quanh gốc rồi mới tưới nước. Khoảng 7 ngày sau chủ vườn tiến hành khoanh cành với đường kính vỏ khoanh 1mm. Hình: Xử lý bằng biện pháp khấc thân trên nhãn tiêu da bò KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) Thời gian xử lý ra hoa là lúc lá từ màu đỏ đồng chuyển sang màu xanh đọt chuối và lá hơi cứng là phù hợp. Phương pháp xử lý này rất hợp lý, cho thấy người dân cũng rất hiểu biết về quy trình xử lý ra hoa trên cây nhãn. KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) 5. Sâu bệnh hại: 5.1. Sâu hại: Bọ xít Sâu đục trái Rệp sáp KẾT QUẢ THẢO LUẬN (TT) 4.2. Bệnh hại Thối trái nhãn Trổi rồng Đốm rong KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Tất cả các hộ nông dân dều biết xử lý ra hoa nhãn và áp dụng đạt năng suất cao. Việc bồi đắp mô chưa thường xuyên. Phần lớn các vườn để đọt tự nhiên mà không tỉa bớt. Ít sử dụng phân thuốc để tăng tỉ lệ đậu trái và giảm rụng trái non. Không chừa “nhánh thở” cho cây. Đề nghị Nên bồi sình lên mô hàng năm. Tỉa bớt các đọt, chừa lại những đọt khỏe. Phun thuốc tăng đậu trái và thuốc dưởng trái non để giảm sự rụng trái. Chừa 20% “nhánh thở” khi xử lý ra hoa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptXử lý ra hoa trên nhãn tiêu da bò.ppt
Tài liệu liên quan